Електронен каталог

преп. Благовеста Троева

Академична длъжност:
преподавател
Департамент:
Чужди езици и култури
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Петък 13:00-14:30 Библиотека
Читалня "Иванка Апостолова"
ет. 2 I Корпус
Сряда 8:00-9:30 btroeva@nbu.bg
Messenger: Blaga Troeva
ВКС за он Онлайн
Петък 8:30-9:30 ВКС
btroeva@nbu.bg
Месинджър: Blaga Troeva Онлайн

Професионална автобиография:


ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

Щатен преподавател по английски език (НБУ)

Щатен преподавател по приобщаващо образование (НБУ)

Учебни занятия със студенти, консултации, съставяне на учебни материали в книжен и електронен вид, съставяне на тестове, провеждане на електронно обучение, участие в изпитни комисии.

Оценител в Държавни зрелостни изпити по английски език

ОБРАЗОВАНИЕ

Магистър

Английска филология - Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Магистър

Специално и приобщаващо образование - Университет Роухамптън, Лондон

Докторант към програма „Методика на обучението по съвременни езици“ в

департамент „Чужди езици и култури“ на НБУ

ЧЛЕН на БАПА


Публикации:


Troeva, B., (2015) ‘The Role of Teaching Assistants in Meeting Special Educational Needs at Mainstream Schools’, Pedagogy: Bulgarian Journal of Educational Research and Practice, vol. 87, 4, pp. 512-519.

Troeva, B., (2015) Helping Learners with Dyslexia Read in English, English Studies at NBU, vol. 1, issue 1, 76-85. Available at: http://esnbu.org/data/files/2015/2015-1-5-troeva-pp63-71.pdf

Troeva, B., (2016) Teachers’ Perceptions of the Differences in the Reading Profiles of Students with Dyslexia and the Role of Dyslexia Assessment for an Appropriate Choice of Teaching Strategy, English Studies at NBU, vol. 1, issue 2, 27-40. Available at: http://esnbu.org/data/file/2015/2015-2-2-troeva-pp27-40.pdf

Troeva, B., (2016) ‘The Process of Reading and the Teaching of Reading Skills to Pupils with Dyslexia’, Pedagogy: Bulgarian Journal of Educational Research and Practice, vol. 88, 3, pp. 366-386.

Troeva, B. (2017) ‘Inclusive Education in Foreign Language Teaching: What is the First Step to Make it Work?’, Юбилеен годишник на департамент „Англицистика“ 2016, Издателство на Нов български университет, стр. 29-44

Троева-Чалъкова, Б. (2018) „Преподаване на чужди езици на ученици с дислексия“, публикация в сборник от педагогическа конференция на Технически университет – Варна „Клъстери и иновации в образованието“ 5-7.10. 2018 (4-5 стр.)

Троева-Чалъкова, Б. (2018) „Влиянието на дислексията върху изучаването на английски език като чужд“, публикация в сборник от международна докторантска конференция на Педагогически факултет в ШУ „Епископ Константин Преславски“ 26-28.10.2018

Курсове от текущия семестър: