Електронен каталог

преп. Светлана Ташевска

преп. Светлана Ташевска
Академична длъжност:
преподавател
Департамент:
Чужди езици и култури
Телефон:
02/8110371
Приемно време:

Професионална автобиография:


Гл. ас. Светлана Симеонова Ташевска

преподавател по английски език и методика на ЧЕО

Департамент “Чужди езици и литератури”

Научни интереси:

Методика на чуждоезиковото обучение

Проверка и оценка на умения и знания по чужд език; изпити по чужд език

Менторинг в чуждоезиковото образование

Квалификации за учители по английски език

Онлайн обучение за учители по чужди езици

Научни степени:

Магистърска степен: 1983 г.; дипломна работа - в областта на английското словообразуване.

Преподавателска дейност:

1999 - Нов български университет, София

1986 – 1999 - Институт за чуждестранни студенти, София

1983 – 1986 - 79 ЕСПУ “И.Ганди”, София

Образование:

1983 - висше, София, СУ “Кл.Охридски”, специалност “Английска филология”

1978 - средно, София, 114 АЕГ “Л. Димитрова”

Публикации:

Ташевска, С. (2010), За лексикалните картончета, в сп. Чуждоезиково обучение, кн. 6, стр.31-43, София: Министерство на образованието, младежта и науката

Ташевска, С. (2009), Concept Questions – що е то?, в сп. Чуждоезиково обучение, кн. 5, стр.74-80, София: Министерство на образованието, младежта и науката

Ташевска, С. (2009), Искам ли да стана учител по чужд език?, в сборник с материали от междууниверситетската конференция “Език, литература, многоезичие”, НБУ, 2009 г.

Ташевска, С. (2009), Why do I want to be an English teacher?, www.beta-iatefl.org

Ташевска, С. (2008), Foreign Language Testing: Where Are We?, www.optima-bg.org

Ташевска, С. (2008), Some lesson planning problems for new teachers of English, в материалите от конференцията на МУ-Варна, CD, ISBN 978-954-9685-43-5

Ташевска, С. (2008), Lesson Planning? It can’t be that difficult, в материалите от конференцията на БАПА-IATEFL, уебсайт на БАПА

Ташевска, С. (2008), Добър ли е тестът ми?, в материалите от конференцията «Тестиране и оценяване – смисъл и практики», уебсайт на БАЧ

Ташевска, С., Димитрова, С. (2007), Change the record? (Just off the record), в BETA Conference proceedings CD, ISSN 1311 7351

Димитрова, С., Ташевска, С., Харакчийска, Ц., Стефанова, Е., Йорданова, М., Ангелова, В., Иванова, И., Великова, С., Гешев, Г. (2006), Стандарт за качествено преподаване на чужд език в България (оценяване на професионалната компетентност на учителя чрез наблюдение на урочната практика), в сп. Чуждоезиково обучение, кн. 6, стр. 34 - 51, София: МОН

Dimitrova, S. and Tashevska, S. (2006), Applying quality assurance in a Bulgarian teacher training context, в Muresan, L, Rose, M., Heyworth, F., Mateva, G. (eds.) Qualitraining Guide, Graz: European Centre for Modern Languages

Dimitrova, S., Tashevska, S. and Geshev, G. (2006), In search of quality in class – mission (im-)possible?, в ВETA-IATEFL Conference Proceedings

Материали и методология в ранното чуждоезиково обучение по английски език, сборник с материали за обучение и усъвършенстване на учители по английски език в началната степен на образование, съавтор, София: Британски съвет България (2006).

Качествено преподаване на чужд език, наръчник за оценяване преподаването по чужд език, съавтор, София: Британски съвет България (2006).

Pedagogical Portfolio for Foreign Language Teacher Trainees/ Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език, компендиум и авторска обработка (на английски и на български език), със Светлана Димитрова, София: Нов български университет, 2004.

Илюстрована английска граматика с упражнения, със Сияна Харизанова, София: Везни-4,2002.

Базово проучване на подготовката на учители по английски език в България 2001 – 2002, съавтор и редактор, Д. Томас, Св. Димитрова, Г. Гешев и Св. Ташeвска, София: Британски съвет България, 2002.

Статии, рецензии, отзиви и участие в различни форуми за обмяна на опит, обучение и усъвършенстване на преподаватели по английски език - конференции, семинари, преквалификационни курсове, летни училища) в България и зад граница (Румъния, Чехия, Словакия, Полша, Унгария, Великобритания, Италия, Хонг Конг и Тайланд) - в областта на методиката на чуждоезиковото обучение, изпити и изпитване, менторинг в образованието и др. от 1986 г. до сега.

Проекти:

Участиe като експерт по английски език в проекта на ЦКОКО на МОМН за разработване на стандарти за вътрешно оценяване на уменията по чужд език на учениците от 2 до 12 клас на българското училище;

Участиe като автор и редактор в проекта "Материали и методология в ранното чуждоезиково обучение по английски език" - с подкрепата на Британски съвет България и Министерството на образованието и науката, участник, 2005-2006;

Качествено обучение по чужд език – с подкрепата на Британски съвет България и Министерството на образованието и науката, участник, 2003-2006;

Ръководител на съвместни (на Британски съвет и МОН) летни училища за преподаватели по английски за обучение по менторинг в образованието - София 2003/ 2004;

Базово проучване на подготовката на учители по английски език в България - с подкрепата на Британски съвет България, участник и координатор, 2001-2002;

Транс-регионално образователно списание за учители, ментори и методици School Experience (за Унгария, Румъния, България,Словакия,Чехия и Естония), участник в проекта и български редактор, 1998 – 2000

Членство в професионални организации:

БАПА, българската асоциация на преподавателите по английски език (клон на IATEFL, международната асоциация на преподавателите по английски език)

ELTeCS, English Language Teaching Contact Scheme ('контактна схема за преподаване на английски език’) за Европа

ELTeCS, Bids committee, член на комисията за оценяване и подбор на международни проекти, 1999 – 2003

IATEFL, International Association of Teachers of English as a Foreign Language (Международната асоциация на преподавателите по английски език)

ОПТИМА, българската асоциация за качествени езикови услуги, инспектор

Интереси: планинарство - напр. https://www.climbingguidebg.com/index.php?module=News&func=display&sid=2716


Публикации:


Ташевска, С. (2010), За лексикалните картончета, в сп. Чуждоезиково обучение, кн. 6, стр.31-43, София: Министерство на образованието, младежта и науката

Ташевска, С. (2009), Concept Questions – що е то?, в сп. Чуждоезиково обучение, кн. 5, стр.74-80, София: Министерство на образованието, младежта и науката

Ташевска, С. (2009), Искам ли да стана учител по чужд език?, в сборник с материали от междууниверситетската конференция “Език, литература, многоезичие”, НБУ, 2009 г.

Ташевска, С.(2009), Why do I want to be an English teacher?, www.beta-iatefl.org

Ташевска, С.(2008), Foreign Language Testing: Where Are We?, www.optima-bg.org

Ташевска, С.(2008), Some Lesson Planning Problems for New English Language Teachers, в сборник „V-та международна конференция „Езикът – феномен без граници”, Варна: Медицински университет „Проф. Д-р Параскев Стоянов” (ISBN: 978-954-9685-43-5), с. 424-428

Ташевска, С.(2008), Lesson Planning? It can’t be that difficult, в материалите от конференцията на Българската Асоциация на преподавателите по английски език (БАПА), уебсайт на БАПА

Ташевска, С. (2008), Добър ли е тестът ми?, в материалите от конференцията «Тестиране и оценяване – смисъл и практики», уебсайт на Българската асоциация по четене

Стандарт за качествено преподаване на чужд език в България (оценяване на професионалната компетентност на учителя чрез наблюдение на урочната практика), в сп. “Чуждоезиково обучение”, бр.6, 2006, стр. 34 - 51, София: МОН (в съавторство с колегите от проекта Качествено обучение по чужд език и редакторство със Св. Димитрова)

Dimitrova, S. and Tashevska, S. (2006), Applying quality assurance in a Bulgarian teacher training context, в Muresan, L, Rose, M., Heyworth, F., Mateva, G. (eds.) “Qualitraining Guide”, Graz: European Centre for Modern Languages (редактор)

Stoyanova, A., Margaritova, D., Nestorova, I., Tsvetkova, N., Ivanova, R., Bogdanov, S., Tashevska, S., Harizanova, S., Angelova, V. (2006), Teaching English in the Primary Classroom, Teacher Training Handbook/ Материали и методология в ранното чуждоезиково обучение по английски език, сборник с материали за обучение и усъвършенстване на учители по английски език в началната степен на образование (автор и редактор), София: Британски съвет България

Харакчийска, Ц., Стефанова, Е., Йорданова, М., Ангелова, В., Иванова, И., Великова, С., Гешев, Г., Димитрова, С., и Ташевска, С. (2006), Quality in Foreign Language Teaching: Assessment Criteria for Secondary Schools/ Качествено преподаване на чужд език: критерии за оценяване на преподавателската практика в прогимназиален и гимназиален етап, София: Британски съвет България

Димитрова, С. и Ташевска, С. (2005), Ролята на педагогическото портфолио за повишаване на ефективността на провеждането и оценяването на педагогическата практика по чужд език, годишник на департамент “Чужди езици и литератури”, том 6, София: Нов български университет

Димитрова, С. и Ташевска, С. (2005), The Pedagogical Portfolio or Commitment to Professional Development, в материалите от 14-та национална конференция на БАПА (Българска асоциация на преподавателите по английски език), София, www.beta-iatefl.hit.bg

Ташевска, С. (2005), The Holy Grail: Quality Standards in Foreign Language Teaching, в материалите от международната конференция ”Quantum Leaps in Teacher Education” на IATEFL Teacher Trainers and Educators Special Interest Group & Volkschochschule Vienna, 4 -6 March, 2005, www.ihes.com/ttsig/index2.asp

Димитрова-Гюзелева, С. и Ташевска, С. (2004), Единни критерии за оценка на работата на учителя по чужд език в класната стая, в сп. Чуждоезиково обучение, кн. 5, стр.21-41, София: Министерство на образованието и науката

Ташевска, С. (2004), Quality in Foreign Language Teaching (QIFLT) project, in ELTeCS info 2004-05, English Language Teaching Contact Scheme, British Council

Димитрова, С. и Ташевска, С. (2004), Pedagogical Portfolio for Foreign Language Teacher Trainees/ Педагогическо портфолио за стажант-учители по чужд език, компендиум и авторска обработка (на английски и на български език), София: Нов български университет

Димитрова, С. и Ташевска, С. (2003), Базово проучване на подготовката на учители по английски език в България, сп. Чуждоезиково обучение, кн. 1, стр. 75-77

Ташевска, С. и Димитрова, С. (2002), Tolerance Begins at Home, in Smaller Languages in the Big World; Sociolinguistics and FLT, D. Thomas & M. Georgieva (ed.), British Council Bulgaria & Letera

Ташевска, С. и Харизанова, С. (2002), Илюстрована англйска граматика с упражнения, София: Везни-4

Томас, Д., Димитрова С., Гешев, Г. и. Ташeвска, С. (ред.) (2002), Baseline Survey of Pre-Service English Language Teacher Education in Bulgaria 2001 – 2002/ Базово проучване на подготовката на учители по английски език в България 2001 – 2002 (на английски и на български език) , София: Британски Съвет България

Ташевска, С. и Томас, Д. (2000), Caring, sharing and despairing: a critical appraisal of humanistic language teaching approaches and techniques, Стара Загора, в “BETA Conference Proceedings 1999 – 2004 (Collection)” , материали на компакт диск от конференции на БАПА (Българска асоциация на преподавателите по английски език), ISSN 1311-7351

Курсове от текущия семестър: