Електронен каталог

доц. д-р Ася Иванова

доц. д-р Ася Иванова
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Театър
Телефон:
0887609001
Приемно време:

Професионална автобиография:


През 1991 г. завършва средното си образование в

Средно Музикално Училище “Проф. Веселин Стоянов” гр. Русе,

специалност - пиано.

През 1995г. завършва ТД-НБУ Бакалавърска програма “Театрално изкуство”

специализация - актьорско майсторство.

2009г. завършва магистърска програма „Фолклорна хореографска режисура” в НБУ,департамент "Музика"

2012г. защитава докторска дисертация на тема "Музика - Танц - Театрално действие. (Гранични сценични форми.)" с научни ръководители проф. Елисавета Вълчинова - Чендова и доц. Зарко Узунов.

Професионален тренинг извън НБУ

В периода 1995 – 2000 година участва в редица практически семинари като: Laban техника, Feldenkrais , Mime Corporeal, театър “No”, “ Playing with objects on stage”, Light design и др.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

ТЕАТРАЛНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 1992 - 2012

„Ковачи” от Алек ПоповУТ,НБУ,реж. В. Вихърова;“Бит” - по Иван Хаджийски, УТ, НБУ реж.В. Вихърова;„Амарантос” от Д. Кабаков, реж.В.Вихърова, Нов ДТ Сълза и смях;“Коко”, реж. В.Вихърова,Театър 199;

"Хоровод" - от Вернер Шваб,Театър на голия охлюв, реж. Деляна Манева

“ Домът на Бернарда Алба” – от Лорка , Театър Сфумато, реж. Е.Панайотова-Лист

“Вишневи сестри” – от Майкъл Грийн, Държавен Сатиричен Театър, реж. В. Вихарова

“Баща ми, който действаше чрез кулинарни и други периоди”- от Елизабет Мазев

УТ “Театър на Голия Охлюв”, Реж. Деан Дамяновски

“Индже” - по Й. Йовков, реж. В. Вихърова

“Гръм части” по Данийл Хармс, Театър-студио “ПЕРСОНА”, реж. Деляна Манева

“Лека нощ мамо”- от Марша Норман, ДТ - Сливен

“Алпийско сияние”- от Петер Турини, НДК-София; реж. В. Вихарова

“Президентките” - от Вернер Шваб, Галерийно пространство на СБХ, реж. В. Вихърова

“Чайка” - от А. П. Чехов, ДТ Сливен; реж. Д. Недков

“Индже” - по Й. Йовков,копродукция на ТД-НБУ и театрална трупа “Хилдегард” - Мелбърн, Австралия, реж. В. Вихърова и Дейвид Уикс

“Бит” - по Иван Хаджийски , НДК- София реж. В. Вихърова

“Саломе” - от Оскар Уайлд, ДТ Сливен; реж.Слави Кокалов

“Лудата на дома” - по Жан Кокто, НДК -София;реж. В. Вихърова

“Фауст” - по Гьоте и Мюлер, НДК - София; реж. Иван Пантелеев

“Ужасните родители” - от Жан Кокто, ДТ - Разград и ДТ - Пловдив; реж. В. Вихърова

“Слепците” - от Морис Метерлинк, Театър 199; реж. В. Вихърова

В периода 1993-2003 участва в редица Международни Театрални Фестивали в страната и чужбина.

От1996 г. е преподавател в Театрален департамент, НБУ, София а от март 2003 е щатен асистент в НБУ.

Педагогически опит извън НБУ

2007 октомври водещ на работно ателие-селекция в Белград съвместно с Александър Ацев, по програма на МАРА (Moving Academy for Performing Arts), Холандия

2002 декември – водещ на работни ателиета в София , Скопие и Белград съвместно с Александър Ацев , по програма на МАРА, Холандия

1999г., месец юни, Скопие, Македония - ко-лидер на театрално ателие “Тяло и светлина” съвместно с Иде ван Хайнинген, директор на МАРА

1999г., месец декември, Скопие, Македония – водещ на театрално ателие “Игра с правилата за игра” и през месец август 2000г. участие в студентски фестивал в гр. Сплит, РХърватска.

2000г., месец ноември, водещ на обучителен модул “Театрални игри” по програма “Изкуство за социална промяна – Игра срещу насилието”; от 2001г до 2005г. супервизор на отделни проекти от програмата.

Награди и номинации

Март 2005г. – лауреат на награда “Икар” на Съюза на българските артисти за поддържаща роля в представлението “Домът на Бернарда Алба”.

1999г. номинация за награда “Дионисий” за главна женска роля в представлението “Саломе”, ДТ Сливен.

Други активности

• 2003 – 2006 г. Международен проект “ Пресечни Пътища”- подкрепен от програма Култура 2000 на ЕС

- Участие в Работен обмен с “Workcenter of Jezi Grotovski and Thomas Richards”,

Понтедера,Италия

- организиране и участие в проект Импулс-България проведен в Градовете Балчик и Варна

- организиране и участие в проект Интервенция - София

• 2002 и 2003г. Водещ на ателиета и супервизор на проект “Детско Театрално Училище” Кранево – съвместен проект на НБУ и Читалище Добрич

• През 1999г. и 2001, водещ на на театрални ателиета “Тяло и светлина” , “Игра с правилата за игра” в Скопие , Македония.

• В периода 1998 – 2002 работи съвместно с Moving Academy for Performing Arts, Амстердам, Холандия в началото като обучаващ се, а по-късно като обучител и индивидуален артист.

• 2000г., месец ноември, водещ на обучителен модул “Театрални игри” по програма “Изкуство за социална промяна – Игра срещу насилието”. От 2001г до настоящия момент е супервизор на отделни проекти по програмата.


Публикации:


ТЕАТРАЛНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, участия в Международни фестивали, награди 1992 - 2016

Номинация за награда Икар на САБ за ролята на Хайди в пиесата "Ковачи" от Алек Попов, реж. В. Вихърова

2005г. Награда "Икар" на САБ за ролята на Понсия в спектакъла "Домът на Бернарда Алба", реж. Елена Панайотова

"Хоровод" - от Вернер Шваб,Театър на голия охлюв, реж. Деляна Манева

“ Домът на Бернарда Алба” – от Лорка , Театър Сфумато, реж. Е.Панайотова-Лист

“Вишневи сестри” – от Майкъл Грийн, Държавен Сатиричен Театър, реж. В. Вихарова

“Баща ми, който действаше чрез кулинарни и други периоди”- моноспектакъл от Елизабет Мазев, УТ “Театър на Голия Охлюв”, реж. Деан Дамяновски

“Индже” - по Й. Йовков, реж. В. Вихърова

“Гръм части” по Данийл Хармс, Театър-студио “ПЕРСОНА”, реж. Деляна Манева

“Лека нощ мамо”- от Марша Норман, ДТ - Сливен

“Алпийско сияние”- от Петер Турини, НДК-София; реж. В. Вихарова

“Президентките” - от Вернер Шваб, Галерийно пространство на СБХ, реж. В. Вихърова

“Чайка” - от А. П. Чехов, ДТ Сливен; реж.Д. Недков

“Индже” - по Й. Йовков,копродукция на ТД-НБУ и театрална трупа “Хилдегард” - Мелбърн, Австралия, реж. В. Вихърова и Дейвид Уикс

“Бит” - по Иван Хаджийски , НДК- София реж. В. Вихърова

“Саломе” - от Оскар Уайлд, ДТ Сливен; реж.Слави Кокалов

“Лудата на дома” - по Жан Кокто, НДК -София;реж. В. Вихърова

“Фауст” - по Гьоте и Мюлер, НДК - София; реж. Иван Пантелеев

Курсове от текущия семестър: