Електронен каталог

ас. д-р Галина Стоянова

ас. д-р Галина Стоянова
Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Национална и международна сигурност
Телефон:
Приемно време:
Вторник 18:45-19:30 203 II Корпус
Сряда 14:30-16:15 203 II Корпус
Сряда 18:00-19:30 203 II Корпус
на тел. 0885 404 514 по всяко време Онлайн

Професионална автобиография:


Образование и обучение:

2015 - 2019

Софийски университет “Св. Климент Охридски“

Тема на дисертацията: „Политики за превенция на зависимостите от психоактивни вещества“

Доктор по политически науки

2018 - 2019

Нишки университет, Факултет по философия, Ниш, Сърбия

“Criminal profiling”

Докторантска специализация по програма Еразъм +

2010-2015г.

Софийски университет “Св. Климент Охридски“

Специалност „Социална и юридическа психология“

Магистърска степен

2001-2006г.

Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий“

Специалност „Право“

Магистърска степен

1996-2000г.

Академия на МВР

Специалност „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“

Бакалавърска степен

Трудов стаж

2017-2020

НПО „Инициатива за здраве“

Превенция на зависимости от ПАВ

Работа като доброволец по линия на вторичната превенция за намаляване щетите от проблемна и инжекционна употреба на наркотични вещества.

2007-2016г.

„Съксес“ ЕООД

Юридически съветник

2000-2007г.

НСБОП

Противодействие на организирана престъпна дейност

Оперативен работник по линия "Наркотрафик"

Публикации:

1.Стоянова, Г. (2016) Проблеми на политиките за превенция на зависимостите от психоактивни вещества, свързани с подобряване на общата среда за сигурност. В: Балканите в променящата се среда за сигурност, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2016. ISBN: 978-619-202-209-9.

2.Стоянова, Г. (2017) Теоретични проблеми на изследването на политиките за превенция. Публични политики.bg, Vol. 8, No 2 (2017)

3.Стоянова, Г. (2018) Оценка на въздействието на мерките за превенция на наркозависимости в България. В: Оценка на въздействието и въздействие на оценката, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София, 2017.

4.Стоянова, Г. (2019) Сравнителен анализ на философията и ефективността на политиките за превенция на зависимостите от психоактивни вещества (ПАВ) в България и някои европейски държави В: Тридесет години реформи на публичното управление в Централна и Източна Европа, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, София


Публикации:


Курсове от текущия семестър: