Електронен каталог

ас. д-р Лъчезар Африканов

ас. д-р Лъчезар Африканов
Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Чужди езици и култури
Телефон:
0885155524
Приемно време:
Вторник 11:00-13:00 к. 612
телефон/Viber: 0885155524
lafrikanov@gmai II Корпус
Вторник 14:30-16:30 к. 612
телефон/Viber: 0885155524
lafrikanov@gmai II Корпус
тел./Viber: 0885155524
lafrikanov@gmail Онлайн

Професионална автобиография:


Д-р Африканов преподава в сферата на образователното лидерство и свързани направления като стратегически и организационен мениджмънт, коучинг, дизайн мислене, компетентностен подход в образованието, управление на европейски проекти, предприемачество и иновации в образованието.

В академичната си работа внася добри практики и модели от своята дългогодишна работа като експерт в международни образователни проекти и програми, координатор на програми за професионално развитие на екипи и организации.

Активно се включва в различни каузи и е член на неправителствени организации, подкрепящи развитието на образователната система и социалните иновации в България.


Публикации:


Академични публикации:

1.Afrikanov, L., B. Georgieva. Training Methodology for Trainers of Mentors in Dual Education, Modern Education Foundation, Sofia, Bulgaria, 2022, ISBN 978-619-92199-5-9, https://sustainvetcom.files.wordpress.com/2022/07/training-methodology-for-trainers-of-mentors-in-dual-education.pdf;

2.Галин Цоков, Дора Лефтерова, Лъчезар Африканов. Теоретико-практически модел за професионално развитие на педагогическите специалисти. Синдикат на българските учители (България), гр. София, 2022г., ISBN 978-954-9924-24-4 (pdf), http://proteach.info/wp-content/uploads/2022/06/ProTeach_Model_Profesionalno-Razvitie_BG.pdf;

3. Африканов, Л. Възможности за прилагане на коучинг подхода за професионалното развитие на педагогическите специалисти, Е-списание "Образование и развитие", ISSN 2603-3577, брой 7, 02.2021 г.;

4. Африканов, Л. Развитие на коучинг умения на училищни лидери, Сп. „Педагогика“, книжка 3/2021, година XCIII;

5. Галин Цоков, Галена Иванова, Юрий Янакиев, Марияна Бизова, Диана Димитрова, Кристина Овчарова, Лъчезар Африканов, Александър Ангелов, Николай Николов. Иновации в действие. Научноизследователски анализ на обмена на иновациите в българското образование и промяна на училищната култура. Автори: Университетско издателство „Паисий Хилендарски“, 2020. ISBN 978-619-202-567-0;

6. G. Tsokov, L. Afrikanov. New Competence Framework For School Leadership in South Eastern Europe. EDULEARN18 Proceedings, indexed in the Web of Science, 2018, https://library.iated.org/view/TSOKOV2018NEW;

7. V. Uzunova, L. Afrikanov. Mentors’ Preparation in the Dual Education System. ICTTE 2018 Proceedings, ARTTE • Applied Researches in Technics, Technologies and Education, 2018

Рецензии:

1. Riya Raj, Raj Pathak, Lachezar Afrikanov, Frédérique te Dorsthorst – de Muij, Martijn Meima, Helmut Kronika, Stefanie Lerchbaumer. Diversity Leadership - Manual for Trainers. Your Ideas Matter, Sofia, 2022, ISBN 978-619-92224-1-6

2. Miroslava Simeonova, Ardiana Palloshi, Daiva Vareikaitė, Dorina Mitrovska, Monica Moreno. Toolkit for Mentors in Dual Education, Modern Education Foundation, Sofia, Bulgaria, 2022, ISBN 978-619-92199-7-3, https://sustainvetcom.files.wordpress.com/2022/07/toolkit-for-mentors-in-dual-education.pdf

3. Юрий Янакиев, Николай Николов, Павлос Панайоту, Калия Сарри, Иления Импелицери, Теа Валоне, Винченца Дука, Серенела Ницитра, Клаудия Турано, Енцо Муна, Винченца Мионе, Джовани Джузепе Ди Алберти. Резилиънс за учители. Повишаване на устойчивостта към стрес и бърнаут синдром – Учебно помагало. Университетско издателство „Паисий Хилендарски“ и Синдикат „Образование“ към Конфедерацията на труда „Подкрепа“ (България), София, 2022, https://www.teacherresilience.eu/project-information

4. Elena Blagoeva, Poliksena Hardalova, Luis Mequita, Framework for Second Chance Schools in Europe - Report, 2022 New Bulgarian University Press; 21 Montevideo St., 1618 Sofia, Bulgaria: ISBN 978-619-233-219-8 (PDF), https://s2cene.eu/wp-content/uploads/2022/07/D.1.2-FRAMEWORK-FOR-SCS-IN-EUROPE-Report.pdf

Участие в публикации по национални и международни образователни проекти:

1. Afrikanov, L. and co-authors, Trainer’s Manual: Empowering Women's Successful Job Return, Voice UP project, Erasmus+, 2020, https://voice-up.eu/manual.html

2. Afrikanov, L. and co-authors, Training Methodology: Youth Leaders Empowerment: APEL project, Erasmus+, 2021, ISBN 978-961-94272-2-4 (PDF), https://www.apel-project.eu/wp-content/uploads/2021/08/APEL_Manual_ENG.pdf

3. Afrikanov, L., B. Georgieva, Methodology for Applying the Swiss Model of Dual Education in Bulgaria, 2019, https://dominoproject.bg/

4. Afrikanov, L., Empowering Leadership and Positive Governance Toolkit, 2019, European Patient Forum, https://www.eu-patient.eu/

5. Afrikanov, L. and co-authors, Social innovations practitioner Training programme TRAINERS’ GUIDELINES, 2019, https://www.social-innovators.eu/innovations/

6. Afrikanov, L. and co-authors, Social innovations practitioner Training programme LEARNING OUTCOMES AND SYLLABUS, 2019, https://www.social-innovators.eu/innovations/

Участие в публикации на ЦРЧР към МОН:

1. Въздействие на секторна програма „Грюндвиг" в България (2007-2012). Развитие на ключовите компетентности, София, 2012-2013;

2. Въздействие на секторна програма „Леонардо да Винчи" в България (2007-2012),"Мобилност за по-добри работни места". София, 2012-2013;

3. Участието в проекти по секторна програма „Коменски". Стъпка за изграждане на училищна среда без агресия. София, 2012;

4. Секторна програма „Еразъм“. Оценка на въздействието (2007-2013);

5. Секторна програма „Коменски“. Оценка на въздействието (2007-2013);

6. Секторна програма „Грюндвиг“. Оценка на въздействието (2007-2013);

7. Секторна програма „Леонардо да Винчи“. Оценка на въздействието (2007-2013).

8. Принос към други публикации:

9. Eurydice report on adult education (2015);

10. Eurydice report on physical education and sport in school (2015);

11. Eurydice report on entrepreneurship education in school (2012);

12. Eurydice report on teaching reading (2012);

13. Refernet country report on Bulgaria (2011);

14. Eurydice report on adults in formal education (2011);

15. Eurydice report on structures of education systems (2009-2010).

Курсове от текущия семестър: