Електронен каталог

д-р Ариф Абдулах

д-р Ариф Абдулах
Академична длъжност:
Департамент:
Средиземноморски и Източни изследвания
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Трудов стаж

218-

Гостуващ учен в Университета Темпъл, Филаделфия, Америка

2016-

Преподавател в катедра Арабистика, Средиземноморски департамент, Нов български университет

2013 –

Директор на Научноизследователския център към Висш ислямски институт София, Враждебна, ул. 57, № 6.

2012-2013

Хоноруван преподавател в Al Maktoum College of Higher Education Dundee, 124 Blackness Road, UK.

Образование

2009-2013

Университет Абърдийн, Великобритания

Арабистика

Докторат

2002-2005

Йордански университет, Йордания

Коранични науки

Магистър

1998-2001

Университет Зарка, Йордания

Арабски език, ислямска теология

Бакалавър

Лични умения

Български (майчин), английски, арабски език.

Публикации

Монографии

The Qur’an and Normative Religious Pluralism: A Thematic Study of the Qur’an; the International Institute of Islamic Thought - London/Washington 2014.

Статии

Преподаване на Корана чрез хуманистичен подход. „За буквите-О писменехь“, София, 2017.

Посоката за молитва Къбле и нейната роля в религиозното идентифициране и универсализиране на мюсюлманската общност. НСРОБ, София, 2017.

Коранът в изследванията на немюсюлманите: Джон Уансбро и Ангелика Нойврит. „За буквите-О писменехь“, София, 2016.

Коранът и Сунната. Главно Мюфтийство, София, 2016.

За тълкувателния подход към Корана: правата на жените. Главно Мюфтийство, София, 2016.

Хронология на етиката на пратеника Мухаммед: анализ на кораничния императив за опрощение. ВИИ, София, 2016.

Разбирането за Джихад и неговото въздействие върху междурелигиозното общуване. „За буквите-О писменехь“, София, 2015.

Дескриптивен анализ на правни методи, съхраняващи универсалността на ислямското право. ВИИ, София, 2015.

Предаване на ислямската терминология на език, различен от арабския: теологичен анализ. ВИИ, София, 2015.

Основни цели на междурелигиозните отношения: ислямска перспектива. НСРОБ, София, 2015.

Правата на човека: методологични проблеми. „За буквите-О писменехь“, София, 2015.

Пряко възложените правни постановления в исляма Ахкям Теклифийа. ВИИ, София, 2014.

Съставител на Сборници:

Междурелигиозните взаимоотношения: практики и предизвикателства. НИЦ към ВИИ, София, 2017.

„Личността на пратеника Мухаммед“. НИЦ към ВИИ, София, 2016.

„Проблеми на преводите на ислямска литература на български език“. НИЦ към ВИИ, София, 2015.

Учебници (непубликувани)

Теория на хадисологията

Основи на ислямското право


Публикации:


Публикации

Монографии

The Qur’an and Normative Religious Pluralism: A Thematic Study of the Qur’an; the International Institute of Islamic Thought - London/Washington 2014.

Статии

Преподаване на Корана чрез хуманистичен подход. „За буквите-О писменехь“, София, 2017.

Посоката за молитва Къбле и нейната роля в религиозното идентифициране и универсализиране на мюсюлманската общност. НСРОБ, София, 2017.

Коранът в изследванията на немюсюлманите: Джон Уансбро и Ангелика Нойврит. „За буквите-О писменехь“, София, 2016.

Коранът и Сунната. Главно Мюфтийство, София, 2016.

За тълкувателния подход към Корана: правата на жените. Главно Мюфтийство, София, 2016.

Хронология на етиката на пратеника Мухаммед: анализ на кораничния императив за опрощение. ВИИ, София, 2016.

Разбирането за Джихад и неговото въздействие върху междурелигиозното общуване. „За буквите-О писменехь“, София, 2015.

Дескриптивен анализ на правни методи, съхраняващи универсалността на ислямското право. ВИИ, София, 2015.

Предаване на ислямската терминология на език, различен от арабския: теологичен анализ. ВИИ, София, 2015.

Основни цели на междурелигиозните отношения: ислямска перспектива. НСРОБ, София, 2015.

Правата на човека: методологични проблеми. „За буквите-О писменехь“, София, 2015.

Пряко възложените правни постановления в исляма Ахкям Теклифийа. ВИИ, София, 2014.

Съставител на Сборници:

Междурелигиозните взаимоотношения: практики и предизвикателства. НИЦ към ВИИ, София, 2017.

„Личността на пратеника Мухаммед“. НИЦ към ВИИ, София, 2016.

„Проблеми на преводите на ислямска литература на български език“. НИЦ към ВИИ, София, 2015.

Учебници (непубликувани)

Теория на хадисологията

Основи на ислямското право

Курсове от текущия семестър: