Електронен каталог

гл. ас. д-р Елена Пседерска

гл. ас. д-р Елена Пседерска
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Когнитивна наука и психология
Телефон:
Приемно време:
Вторник 16:00-18:00 401 I Корпус
Сряда 14:30-16:30 401 I Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: