Електронен каталог

гл. ас. д-р Ваня Банкова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Вторник 9:00-12:00 603 II Корпус
Сряда 13:00-14:00 603 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: