Електронен каталог

д-р Десислава Тошева - Георгиева

Академична длъжност:
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Отговорник научно и университетско сътрудничество - Франкофонски институт по Администрация и Управление. Координиране на междууниверситетското сътрудничество между ФИАУ и други университети, участие в научни семинари и конференции, административно управление на докторантската програма на ФИАУ; съавторство при съставянето на два учебника по международни финанси и финансиране на международната търговия, рецензиране на дипломни работи. Завършила MBA по Бизнес администрация от Университета в Нант, Франция. Хоноруван преподавател по финанси и счетоводство преподавани на френски език, Нов Български Университет, Франкофонска програма в Албена от 2004.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: