Електронен каталог

ас. д-р Слава Янакиева

ас. д-р Слава Янакиева
Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Театър
Телефон:
+359 876178730
Приемно време:
slava.yanakieva@gmail.com I Корпус
Сряда 13:00-15:00 513 I Корпус
Четвъртък 14:30-16:30 513 I Корпус

Професионална автобиография:


Слава Янакиева е доктор (PhD) в научна област „Социология, антропология и науки за културата (Теория на религиите. Визуални изкуства и медии)“, защитена във Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Докторската й теза е върху „Топиките на сакралното в кинематографията“.

„Магистърска степен Слава Янакиева защитава в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ с теза „Проблемът за движението в периода на формиране на църковната драма“

Двата й основни тематични кръга на професионален интерес са предмодерният театър, с акцент върху средновековните перформативни практики, както и граничните области на ритуалната природа на театъра и антропологията на театъра; и богословие и философия на киното.

От 2000 година Слава Янакиева чете лекционни курсове по „Средновековен театър“, „Предмодерен театър – античност и средновековие“, „Богословие и кино“, „Агиография и кино“, „Театърът и киното на ХХ и ХХІ век“, „Кино и музика“, „Краят на света в киното“ в НБУ, СУ „Св. Климент Охридски“, НХА, ПУ „Паисий Хилендарски“. Участва в театралните курсове на Алма Алтер.

Професионални общества и организации, членство:

Член на редакционната колегия на списание „Християнство и култура“.

Член на Съюза на филмовите дейци в България, гилдия на кинокритиците. http://www.filmmakersbg.org/en/

Член на Съюза на артистите в България, гилдия по театрална критика http://uba.bg/en/home-page/

Член на Секция „Художествена литература и хуманитаристика“ към Съюза на преводачите в България http://spblit.org/wp-eng/?p=303

Пълно членство в „Институт за средновековна философия и култура“ https://philosophymedieval.org/about/members/

Пълно членство във „Византийска работна група“, http://gtbyzance.com/en/activity.php

Работи по различни научни проекти, свързани с визуалната култура на Средните векове, както и отношенията между християнството и различните тоталитаризми.


Публикации:


Научни публикации

Книги и глави от книги:

Християнското кино. Топики на сакралното в кинематографията (София: УИ ‘Св. Климент Охридски’, 2020), 263 стр. ISBN 978-954-07-5010-1

“Тялото - в плът и в сенки.” Битие и присъствие (в памет на доцент д-р Стоян Асенов), ред. Пламен Макариев and Веселин Дафов, УИ “Св. Климент Охридски,” 2022 г., с. 116-133.

‘Презентативната теология на екзорсизма и взаимопроникването при Мария Магдалина от цикъла “Дигби” и други места’, in Sine Arte Scientia Nihil Est. Изследвания в чест на проф. д.ф.н. Олег Георгиев, ed. by Георги Каприев

София: УИ ‘Св. Климент Охридски’, 2019), с. 158–78

„Играта под Кръста”, в: Играта през Средновековието, Сб., ред. Ц. Бояджиев, София, 2005 г.

Статии и студии в сборници и периодични издания:

Янакиева, Слава. “ Военният хумор на украинците или прашката на Давид.” Портал за култура, изкуство и общество, 3 July. 2023,

Янакиева, Слава. „Филмът „Навални”: свидетелство за една предизвестена трагедия“ в: Християнство и култура, 182, 2023

Янакиева, Слава. “Животът в кадър и в действителност.” Портал за култура, изкуство и общество, 2 April. 2023, https://kultura.bg/web/животът-в-кадър-и-в-действителност/

Янакиева, Слава. “Мисия и конспирация в сянката на политиката.” Портал за култура, изкуство и общество, 22 Sept. 2022, https://kultura.bg/web/мисия-и-конспирация-в-сянката-на-полит/.

Yanakieva, Slava. “The Tree of Life by Terrence Malick and its Jobian Theme.” ФИЛОЗОФИЈА И ФИЛМ Зборник На Текстови Од Меѓународната Конференција Одржана На 25 Мај 2021 Год., edited by Ana Dishlieska Mitova et al., PHILOSOPHICAL SOCIETY OF MACEDONIA, 2022.

Янакиева, Слава. Кръв и смях в „Рицари на справедливостта“ | Портал за култура, изкуство и общество. 8 Oct. 2022, https://kultura.bg/web/кръв-и-смях-в-рицари-на-справедливос/.

Янакиева, Слава. Има ли тероризъм в държавата на терора? | Портал за култура, изкуство и общество. 8 Mar. 2022, https://kultura.bg/web/има-ли-тероризъм-в-държавата-на-терора/.

“Подражание, Притворство Или Автентичност в „Тялото Христово“ На Ян Комаса.” в: Християнство и култура, no. 164, 2021, https://hkultura.com/articles/detailed/317/?fbclid=IwAR0Idph5U2XHhwui4sxlwPtqrCaJ5De4fo0Xp0iotWNaQuLBiiQbFjBGOhc.

„Лицата на благодатта и спасителните стратегии в Призоваването на Всеки“ в: Архив за средновековна философия и култура, no. 26, София, Издателство »Изток-Запад«, 2020, www.ceeol.com

„Изкусната отмяна на правосъдието в "Ординалия" и други средновековни драматически текстове“ в: Християнство и култура, 157, 2020.

„Щрихи върху историографията на средновековната презентативна култура“ в: Християнство и култура, 153, 2020.

“Няма Го тук.” Портал за култура, изкуство и общество, 20 Apr. 2020. http://kultura.bg/web/%d0%bd%d1%8f%d0%bc%d0%b0-%d0%b3%d0%be-%d1%82%d1%83%d0%ba/.

“Частите на душата и богопознанието в моралната драма „Премъдрост“ (Ум, Воля и Разбиране или Премъдростта, която е Христос).” Архив за средновековна философия и култура, no. 25, София, Издателство »Изток-Запад«, 2019, pp. 237–58. www.ceeol.com, https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=812102.

Јанакиева, Слава. “Кога Ќе Го Убијат Ѓаволот. Размислувања По Повод Филмот „Авр“ (2011) На Аки Каурисмаки.” Филозофска Трибина, no. 26, 2019, pp. 91–108. / “When a Devil is Killed. Reflections on Aki Kaurismäki’s Film Le Havre (2011)” in: Philosophical Tribune, no. 26, 2019, pp. 91–108. (in Macedonian).

„Писмото на руските свещеници в защита на несправедливо осъдените по „московското дело“ и неговият медиен контекст“ в: Християнство и култура, 144, 2019.

Опит за филмова екзегеза на „Десетословието“ (с фокус върху първата заповед (Едно) на Кшищоф Кешловски) (2) в: Християнство и култура, 142, 2019.

„„Чернобил“. За жертвите и за героите“ в: Портал за култура и изкуство, 11.06.2019.

„Плодовете на страданието. Филмът „Рома“ на Алфонсо Куарон“ в: Портал за култура и изкуство, 06.06.2019.

Опит за филмова екзегеза на „Десетословието“ (с фокус върху първата заповед (Едно) на Кшищоф Кешловски) (1) в: Християнство и култура, 140, 2019.

„Не Константин, а Петър. Накратко за филма на Вим Вендерс „Папа Франциск: човек на думата си“ в: Портал за култура и изкуство, 05.05.2019.

„Чехов в Австралия – Разговор с Багряна Попова“ в: Списание Култура, 02 (2951), 2018.

„Папайоану – археология на човешкото терзание“ в: Списание Култура, 03 (2952), 2018.

„Мълчанието на Мартин Скорсезе и Шюсаку Ендо“ в: Християнство и култура, 134, 2018, с. 83-101.

“Приказка за един невъзможен Адвент. Филмът на Илдико Ениеди Симон Влъхва (1999)“ в: Християнство и култура, 130, 2018, с. 91-104

“Representational Theology of Exorcism and Co-inherence in Digby Mary Magdalene and Elsewhere“ in ” in: Archive of Medieval Philosophy and Culture, twenty first issue, S., 2017 https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=563393 in English

„Сергианският смут. Кратки бележки за събитията“ в: Християнство и култура, 127, 2017, с 26-34.

„Христология на образа. С фокус върху киното“ в: Християнство и култура, 120, 2017, с 95-104

„Когато убият дявол. Размишления по повод филма на Аки Каурисмаки, Хавър (2011)“ в: Християнство и култура, 117, 2016.

„Съпротивата на слабостта” в: Християнство и култура, 113, 2016.

„Краят е началото. Опит за кинематографична есхатология (3)” в: Християнство и култура, 110, 2016.

„Краят е началото. Опит за кинематографична есхатология (2)” в: Християнство и култура, 107, 2016.

„Краят е началото. Опит за кинематографична есхатология (1)” в: Християнство и култура, 104, 2015.

Памет, вина, съвест. (продължение)”, в: Християнство и култура, 99 (пролет), 2015

“The Graceful Abolition of Justice in Ordinalia and Other Medieval Dramatic Texts” in: Archive of Medieval Philosophy and Culture, twenty first issue, S., 2015 in English

„Памет, вина, съвест. Няколко кинематографични стратегии”, в: Християнство и култура, 94 (лято), 2014

„Срещата като теофания”, в: Християнство и култура, 86 (есен), 2013

“A Long Title of Moderate Consequence”, in: DIVINATIO, 37/2013

„Православен мистицизъм?”, в: Семинар_BG (9/2013)

„Срещата като теофания”, в: Християнство и култура, 86 (есен), 2013,

„Дървото на живота. Иововата кино-поема на Малик”, в: Християнство и култура, 72 (лято), 2012,

„В сянката на кръста (встъпителни думи)”, в: Християнство и култура, 70 (пролет), 2012, стр. 111-113

„Щрихи към християнската памет”, в: Християнство и култура, 63 (зима), 2011, стр. 23-30

„Богословието на екзорцизма при Хилдегард от Бинген и неговият визуално-презентативен контекст”, в: Архив за средновековна философия и култура, седемнадесети свитък, 2011 г.

„Медиевистични рефлексии върху „Седмият печат” на Ингмар Бергман”, в: Християнство и култура, бр. 4/27 (пролет), стр. 155-159, 2008

„Игра за Даниил. Встъпителни думи”, в: Християнство и култура, 10 (57) Зима, 2010

„По повод на магарето”, в: Християнство и култура, 6 (53) Лято, 2010

„Насилие над тялото и душата – римските зрелища”, в: Християнство и култура, бр.10 (45) Есен, 2009

„Назад по стъпките на един средновековен проект.Филип де Мезиер и Чина за Въведение Богородично”, в: Християнство и култура, бр. 10/33 (есен), 2008 г.

„Медиевистични рефлексии върху „Седмият печат” на Ингмар Бергман”, в: Християнство и култура, бр. 4/27 (пролет), 2008 г.

„Игра в играта – съвест и политика”, в: Християнство и култура, 3/15 2005г.

„По повод Страстите Христови на Мел Гибсън”, в: Християнство и култура, 1/13 2005 г.

„Страсти и страстност при героите в Passio за светите деви Агапия, Хиония и Ирина на Хротсвита от Гандерсхайм”, в: Архив за средновековна философия и култура, единадесети свитък, 2005 г.

„Щрихи към средновековната празничност на периода непосредствено следващ Рождество Христово”, Философски семинар. Гьолечица 20 години (юбилеен сборник), София 2004 г.

„Утопията на Ордо Рахелис (Чин за Рахил) от Фльори”, в: Архив за средновековна философия и култура, десети свитък, 2004 г.

„Към въпроса за съществуването на театрални и квазитеатрални форми във Византия,” в: Архив за средновековна философия и култура, девети свитък, 2003 г.

“Evil Images in English Allegorical Drama of Moral Instruction,” in: Archive of Medieval Philosophy and Culture, eighth issue, S.,2002

„Действо за антихриста – среща на апокалиптиката и политическата митология”, в: Архив за средновековна философия и култура, свитък VІІІ, 2001

„Политико-мистическата фикция за двете тела на края и Шекспировия Ричард ІІ”, в: Демократически преглед, лято/есен 2000, 44

„Секуларизацията на религиозната драма: развитие или дефект. Prima Pastorum”, в: Сборник от конференцията: Религия и изкуство в европейската културна традиция, (Летни научни срещи – Варна’98), София.

„Какво не е Средновековният театър”, в: GESTUS, годишник за театър, 1998, София.

Преводи на книги:

Сирос, Василиос Византия между западните градове и източните империи, Университетско издателство "Св. Климент Охридски", София, 2023 г.

Колингуд, Робин, Идеята за природата, Панорама, София, 2022 г.

Иоан Д. Зизиулас, Битието като общение, Фондация „Комунитас", София, 2013

Ернст Канторовиц, Двете тела на краля. Изследване на Средновековното политическо богословие), ИК “Лик”, София, 2004

Архиепископ Калистос (Уеър), Тайнството на човешката личност. Исихастки студии, Лик, София, 2002

о. Георгий Флоровски, Византийските отци. V-VІІІ век., Тавор, София, 2000

о. Георгий Флоровски, Източните отци от ІV век.Тавор,София, 1999

Публични участия:

БНР, Хоризонт: Ирина Недева, Интервю със Слава Янакиева: %Затварянето на Руската църква е демонстрация на власт“ https://bnr.bg/horizont/post/101882710/slava-anakieva

Visible and invisible („Видимо и невидимо“) с Деян Кюранов, тема: „Символиката на руското зло“.18.09.2023 https://www.youtube.com/watch?v=nAvYHVaD4w0

Народен театър: Разговорът "Войната – конструиране на драматургии“ с Галин Стоев, д-р Слава

Янакиева и Мира Тодорова

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=918268619140471

Френски културен институт: „Семинар "Съвременният актьор в античния герой" – Електра на Panic Button Theatre https://youtu.be/8CYopqfddf8

БНР“ Важна книга на Колингуд в превод на български.” Артефир, directed by Силвия Чолева, Програма Христо Ботев, 15 July 2022, https://bnr.bg/hristobotev/post/101677105 .

БНР: Кръстева, Ана-Мария. “Свойствата на живата вода.” Благовестие, 30 May 2021, https://bnr.bg/hristobotev/post/101475165

БНР: Чолева, Силвия. “Фокус върху християнските теми в киното.” Артефир, 28 May 2021, https://bnr.bg/hristobotev/post/101474255.

БНТ 1: Ангелов, Георги, and Александра Гюзелева. “Светите персонажи в културата - Българска национална телевизия.” Култура.БГ, 13 Apr. 2015, https://bnt.bg/bg/a/svetite-personazhi-v-kulturata.

БНТ 1: Стоянович, Димитър. “Християнство и кино - Българска национална телевизия.” Култура.БГ, 30 Apr. 2021, https://bnt.bg/news/hristiyanstvo-i-kino-v296131-294629news.html

БНР: Кръстева, Ана-Мария. “Божият образ в света.” Благовестие, 1 Mar. 2021, https://bnr.bg/hristobotev/post/101397212

Театър без драматургия? | Портал за култура, изкуство и общество. https://kultura.bg/web/театър-без-драматургия/ 22 април 2018. Видео: https://youtu.be/eXxdHGhY_Os

Янакиева, Слава. Дискусионни Вечери (1 Част): Д-р Слава Янакиева - Филм На Мартин Скорсезе “Мълчание.” 2018. YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=CRjl2d1w3qI.

---. Дискусионни Вечери (2 Част): Д-р Слава Янакиева - Филм На Мартин Скорсезе “Мълчание.” 2018. YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=wXHrW8gN6FA.

---. Мястото На Актьора и Театъра в Християнската Култура 1. 2018. YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=pHHeXzNimxM.

---. Мястото На Актьора и Театъра в Християнската Култура 2. 2018. YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=DhF1SX7hths.

---. Театър На Античността и Средновековието - Публична Лекция | FOX Book Café. 2018, https://www.facebook.com/events/235042747073791/?active_tab=discussion

OrthodoxCenterVTU. Международната Богословска Конференция На Православния Богословски Факултет Във Великотърновския Университет „Св. Св. Кирил и Методи", Четвърта Научна Сесия - Част 2. 2013. YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=C3tA7VF75Xg

Курсове от текущия семестър: