Електронен каталог

доц. д-р Иванка Добрева-Драгостинова

доц. д-р Иванка Добрева-Драгостинова
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Дизайн
Телефон:
Приемно време:
Четвъртък 14:30-17:30 509 II Корпус
Петък 18:00-19:00 509 II Корпус

Професионална автобиография:


Иванка Добрева – Драгостинова, родена в град София,

ОБРАЗОВАНИЕ: 2010г. Доктор по „Изкуствознание и изобразителни изкуства”, 2003г. - магистърска степен в НХА „Николай Павлович”, София - специалност „Дизайн на детската среда”, 1997г. - СХУ за приложни изкуства „Св. Лука”, София - специалност „Детски играчки и сувенири”.

ДИЗАЙНЕРСКИ ПРОЕКТИ: „Школа по изкуства – Мелопея” – Благоевград; „Стаи за изслушване на деца пострадали от насилие” - Пазарджик, Шумен, София; Мемориален „Детски кът” в парк „Прухонице” – Прага; „Клиника по генетика” към „СБАЛ по детски болести” – София; Детско отделение в „СБАЛ по лицево-челюстна хирургия” – София; Екстериор към „СБАЛ по онкологични заболявания” – Пловдив; Илюстрации към музикален диск „Автобус с хлапета” - автор Йордан Владев; „Детски куклен театър с фолклорни елементи”.

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ: от 2011 - гл.ас. в департамент „Дизайн и архитектура” при „Нов български университет” 2006-2011 – хонаруван преподавател в департамент „Дизайн и архитектура” при НБУ. 2010/11 – лектор в „Национална гимназия по приложни изкуства – Св. Лука”.

Публикации: Монография - "АБ на устойчивия дизайн" - НБУ, 2017 София

Автор е на редица научни статии и доклади в областта на дизайна за деца, устойчивия и продуктовия дизайн.

НАГРАДИ: 2001г. – от Фондация „Отворено общество” - за дипломна работа „Екстериорни съоръжения за игра” – „СБАЛ по ОЗ” Пловдив.

КОЛЕКТИВНИ ИЗЛОЖБИ:

2017 г. - София, галерия “Шипка-6”- "Български дизайн 2017".

2014,2015,2016,2017, 2019 г. - изложение "Техномебел и Светът на мебелите".

2014 г. - Прага, "Български културен център" - "Дизайн за интериор".

2011г. - София, галерия “Шипка-6” - „Биенале на българския Дизайн”.

2008г. - София, галерия “Шипка-6” - „Биенале на българския Дизайн”.

1993 – 2008г. - Множество изложби живопис в България и Чехия.

1998, 2001, 2005г. – София, галерия “Шипка-6” - Колективни изложби - “Дизайн”.

2003г. - Пленер „Селото мечтае” организиран от фондация „Селища на изкуствата”.

1998 - 2019 г. - участие в множество колективни и самостоятелни изложби в областта на дизайна и живописта.

ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ:

Проектиране на детска среда за интериорно и екстериорно пространство, изделия за деца, сувенири, декори и кукли за куклен театър; илюстрации; живопис. Устойчив продуктов дизайн.

КОНТАКТИ: E-mail: iva_d_d@abv.bg


Публикации:


Добрева-Драгостинова, Ив. (2011). Еко поглед към дизайна - В: Добревски, Д. и др. (Ред.). Биенале на българския дизайн 2011, ISBN: 978-954-92092-6-6, София: Група Цвят, с. 92 – 95.;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2012). Дизайнът за обществена среда за деца като предпоставка за тяхната самостоятелност. В: Тодорова, Е. и др. (Ред.). Сборник научни публикации 1/2014, ISSN: 1314-7188, София: НБУ, с. 17 – 24.;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2012). Изтокът – цветове, светлина, контрасти – В: Сборник с материали от Национална научна конференция с международно участие „Цвят и светлина в архитектурата – „, ISSN: 1314-6564, София: УАСГ, с. 319-327.;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2013). Стари технологии – нови идеи. Плетката – В: Аврамова, А. (Ред.). Сборник научни публикации 2/2013, ISSN: 1314-7188, София: НБУ, с. 27 – 36.;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2013). За мисията на дизайна за детска среда. В: Сергинов, Б. (Ред.). Сборник научни доклади 2011/2012. Департамент „Дизайн и архитектура”, ISBN: 978-954-535-791-6, София: НБУ, с. 25 – 30.;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2013). Стари технологии – нови идеи. Бамбукът. В: Сергинов, Б. (Ред.). Сборник научни доклади 2011/2012. Департамент „Дизайн и архитектура”, ISBN: 978-954-535-791-6, София: НБУ, с. 204 – 213.;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2014). Дизайн от плъст.– В: Симеонов, Н. и др. (Ред.). Общотекстилна конференция 2014 – Иновации в текстила и облеклото ІІ, ISBN: 978-954-91951-1-5, София. с. 339 – 346.;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2014). Стари технологии – нови идеи. Глината. В: Гиков, Г. и др. (Ред.). Сборник научни публикации 3/2014, ISSN: 1314-7188, София: НБУ, с. 77 – 86.;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2014). Стари технологии – нови идеи. Сламата. В: Гиков, Г. и др. (Ред.). Сборник научни публикации 3/2014, ISSN: 1314-7188, София: НБУ, с. 87 – 98.;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2014). Стари материали и технологии – иновативни идеи. Дизайн от кратуни. В: Мирянов, М. и др. (Ред.) Проблеми и перспективи пред академичното образование по индустриален дизайн, ISBN: 978-954-2988-19-9, София: НХА;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2016). Дървесината в устойчивия дизайн. Качества, специфики, дефекти на дървения материал. В: Аврамова, А. и др. (Ред.) Сборник научни публикации 4/2015, ISSN: 1314-7188, София: НБУ, с. 79 – 86.;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2016). Дизайн от дървесина – традиция и новаторство. В: Аврамова, А. и др. (Ред.) Сборник научни публикации 4/2015, ISSN: 1314-7188, София: НБУ, с. 87 – 96.;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2016). Устойчивият дизайн и опаковката. В: Делибеев, П. и др. (Ред.) Хранително-вкусова промишленост 9/2106, ISSN: 1311-0179, София: КООП „ХВП“, с. 20 – 22.;

Dobreva-Dragostinova, Iv. (2016). Textile knitting in the modern product and spatial design. В: Георгиев, И. и др. (Ред.) Текстил и облекло 10/2016, ISSN 1310-912X, София, с. 44.;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2016). Универсалната опаковка. В: Делибеев, П. и др. (Ред.) Хранително-вкусова промишленост 12/2106, ISSN: 1311-0179, София: КООП „ХВП“, с. 16 – 18.;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2016). Текстилната плетка в съвременния продуктов и пространствен дизайн. В: Рахнев, Ив. и др. (Ред.) Текстил и облекло 11/2016, ISSN 1310-912X, София, с. 22-28.;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2017). Опаковки за храни и напитки с вложена допълнителна функция. В: Делибеев, П. и др. (Ред.) Хранително-вкусова промишленост 8/2107, ISSN: 1311-0179, София: КООП „ХВП“, с. 14 – 17.;

Добрева-Драгостинова, Ив. (2017). АБ на устойчивия дизайн. ISBN 978-954-535-950-7. София: НБУ

Dobreva-Dragostinova, Iv. (2017). Cultivated sustainable product and spatial design. Innovation in woodworking industry and engineering design 2/2017, ISSN: 1314-6149, e-ISSN 2367-6663, Sofia: University of forestry, Faculty of forest industry, p. 5-12;

Добрева-Драгостинова, Ив. „Цветът в здравните центрове за деца”- В: Цветът и детето С., София, 2010. ISBN: 978-954-92092-4-2

Добрева-Драгостинова, Ив. „Обзавеждане в лечебните и профилактични заведения за деца”- В: Проблеми на изящните и приложните изкуства. С., Изд. „Лик”,

София, 2008. с.130-144

Добрева, Ив. „Околната среда в дизайна на здравни заведения за деца”- В: Проблеми на изящните и приложните изкуства. С., Изд. „Лик”, София, 2007. с.216-220

Добрева-Драгостинова, Ив. „Анонимното присъствие на дизайна в интериора на здравните заведения за деца” В: Изкуство и контекст. Трета младежка конференция. С., Академично изд. „Проф. Марин Дринов”, София, 2006. с.249-256

Добрева, Ив. „Дизайнът за здравето на децата”- В: Дизайн и декоративно-приложни изкуства. С., Изд. „Лик”, София, 2005. с.90-95

Добрева, Ив. 2003 – илюстрации и оформление на книжка към музикален диск „Автобус с хлапета”. М.К. № 15450/04.12.2003.

Добрева, Ив. 2002 Картинна старогръцка азбука, вклю¬чена в оформлението на

в-к “Литературен вестник” бр.15, год. 12, 17-23. 04. 2002.

Добрева, Ив. 2001 Картинна старогръцка азбука, вклю¬чена в оформлението на

в-к “Литературен вестник” бр.10, год. 11, 14-20. 03. 2001.

Добрева, Ив. 2000 „Как да направим детски параван”. В-к Вестник за жената, бр. 10, 8-14.03.2000.

Добрева, Ив. 1999 Инсталация. (илюстр. към публикация “Хоризонти - Граници”).

В-к Литературен форум, бр. 38, 7-13.12.1999.

Добрева, Ив. 1999 Конструктор – „Хармоника”.В-к Вестник за жената, бр. 43, 27.10- 02.11.1999.

Курсове от текущия семестър: