Електронен каталог

проф. д-р Димитър Вацов

проф. д-р Димитър Вацов
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Философия и социология
Телефон:
Приемно време:
Вторник 14:30-16:15 210 II Корпус
Вторник 12:00-13:00 210 II Корпус
Сряда 11:15-12:30 210 II Корпус

Професионална автобиография:


Димитър Вацов е професор по философия в Департамента по философия и социология на Нов български университет. Той е главен редактор на сп. Критика и хуманизъм, както и председател на УС на Фондация за хуманитарни и социални науки – София. Автор е на книгите: Силите на речта. Радикална прагматика (София: Изток-Запад, 2021); Това е истина! (София: НБУ, 2016); Опити върху властта и истината (София: НБУ, 2009), Свобода или признаване: Интерактивните извори на идентичността (София: НБУ, 2006); Онтология на утвърждаването: Ницше като задача (София: Изток-Запад, 2003). Публикувал е редица статии на италиански, руски, френски, испански, полски и английски език. Интересите му са в областта на политическата философия и философията на езика.


Публикации:


1. АКАДЕМИЧНИ ПУБЛИКАЦИИ

Монографии

1) Силите на речта. Радикална прагматика. София: Изток-Запад 2021. 309 с.

2) Това е истина! София: Издателство на НБУ, 2016, 345 с.

3) Опити върху властта и истината. София: Издателство на НБУ, 2009, 229 с.

4) Свобода и признаване. Интерактивните извори на идентичността. София: Издателство на НБУ, 2009, 236 с.

5) Онтология на утвърждаването. Ницше като задача. София: Издателство „Изток-Запад“, 372 с.

Статии и студии

- (2021) Вацов, Димитър. Революция и/или суверенитет. Критика на употребите на „извънредността“ в радикалните политически дискурси. Критика и хуманизъм, кн. 54, 1/2021.

- (2021) Вацов, Д. „Да разбираш значи да държиш курса! (Три фотоувеличения – Хайдегер, Витгенщайн, Дейвидсън – и едно допълнение върху проблема за разбирането)“ в: Гьошев, Хр. и Вл. Маринов (съст.), Векът на херменевтиката. София: НБУ.

- (2021) Вацов, Димитър. Силите на речта като сили на промяната. Divinatio. No. 50/2021.

- (2020) Вацов, Димитър. Бележки в полето на модалността (По следите на българските гийомисти Красимир Манчев и Христо Тодоров). Критика и хуманизъм, кн. 52, бр. 1/2020.

- (2020) Вацов, Димитър. Едно объркване в съвременната критическа теория: субектът в капана на опозицията власт/свобода. В: Археология на властта. Интердисциплинарни подходи. (съст. Богдан Атанасов, Илиян Боянов, Ирена Димитрова, Боян Думанов, Петранка Неделчева и Живко Узунов). София: НБУ 2020. С. 59-70.

- (2020) Vatsov, Dimitar, Pavlov, Konstantin, and Buryan Aleksiev. How northern is North Macedonia? (On the sleeper cells of local populism and of Russian propaganda), Eurozine,

April 2020.

- (2019) Вацов, Димитър. Доналд Дейвидсън: истина и индексичност (Или как индексичността пробива всички опити за нейната формализация). Критика и хуманизъм, кн. 51, бр. 2/2019.

- (2019) Вацов, Димитър. „Европа и културните граници на либерализма“. Във: Фотев, Георги (съст.), Европейските ценности. Новата констелация. София: НБУ 2019. С. 151-159.

- (2018) Вацов, Димитър. „Как да кажем „Това е истина!“ конструира реалност? Към една перформативна теория за истината“. В: Знеполски, Ивайло (съст.), Констуктивисти и натуралисти: диалог от недоразумения. София: Дом на науките за човека и обществото, 2018. С. 211-234.

- (2018) Vatsov, Dimitar. Logics of Propaganda. Parts One and Two. Critique & Humanism, vol. 49, 1/2018. Pp. 71-106 and 209-232.

- (2018) Vatsov, Dimitar and Milena Iakimova (co-authors). Co-opting Discontent: Bulgarian Populism, Local Interests and Russian Propaganda. Critique & Humanism, vol. 49, 1/2018. Pp. 233- 248. Препечатана в Eurozine, Stop Fake, Kyev Post, както и на руски език от Левада Център.

- (2017) Вацов, Димитър. Логика на пропагандата. Първа част. Популизъм и пропаганда: опасни връзки и семейни прилики. Критика и хуманизъм, кн. 47, 1/2017, с. 113-150.

- (2017) Вацов, Димитър. Логика на пропагандата. Втора частКонспиративната граматика на популистката пропаганда. Критика и хуманизъм, кн. 48, 2/2017, с. 39-62.

- (2017) Вацов, Димитър и Милена Якимова (съавт.): Експроприиране на недоволството: български популизъм, локални интереси и руска пропаганда. Критика и хуманизъм, кн. 47, 1/2017, с. 51-68.

- (2017) Vatsov, Dimitar et all. Report “Anti-Democratic Propaganda in Bulgaria. Part One. News Websites and Print Media: 2013 – 2016”. Sofia: Human and Social Studies Foundation – Sofia (HSSF), 2017. Availavle at: http://hssfoundation.org/wp-content/uploads/2017/04/REPORT_PART1_EN.pdf

- (2017) Vatsov, Dimitar et all. Report “Anti-Democratic Propaganda in Bulgaria. Part Two. Online Media in 2017”. Sofia: Human and Social Studies Foundation – Sofia (HSSF), 2017. Availavle at: http://hssfoundation.org/wp-content/uploads/2018/12/ENG_REPORT_ANTIDEMOCRACY_PART2_STRANIRAN_ENG-1-1.pdf

- (2018) Vatsov, Dimitar et all. Report “HATE SPEECH through the vocabulary of populist propaganda in Bulgaria, and its spread in Bulgarian online media (1 June – 31 August 2018”. Sofia: Human and Social Studies Foundation – Sofia (HSSF), 2017. Availavle at: http://hssfoundation.org/wp-content/uploads/2018/12/ENG-REPORT_OMRAZATA_STRANIRAN_ENG.pdf

- (2017) Vatsov, Dimitar, Rethinking the Paradox of the Subject: “Power” and “Freedom” in