Електронен каталог

гл. ас. д-р Емануела Чичова

Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Изследователски център за компютърна и приложна лингвистика
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 10:00-12:00 309 II Корпус
Вторник 14:30-16:15 309 II Корпус
Четвъртък 12:00-14:15 309 II Корпус

Професионална автобиография:


- Доктор по сравнителна литература на университет Париж-3 Нова Сорбона, дисертация на тема "Автобиографичният разказ в произведения на автори от френския Нов роман и в произведения на съвременни български автори", защитена на 13 октомври 2016 г.;

- Съавтор в поредица учебни комплекти "Рали", за гимназиите с интензивно изучаване на френски език, 8.-12. клас, изд. "Просвета", 2016-2019 г.;

- Съавтор на учебни помагала, сред които "Смях в час по френски език", 2017 г., УИ "Св. Климент Охридски";

- Автор на научни статии в областта на съвременната литература, сравнителната литература, чуждоезиковото обучение, сравнителното езикознание;

- Преподавател по френски език като чужд и по специализиран френски език (в областите на икономиката, правото, историята, хуманитарните науки);

- Преводач на свободна практика, в различни сфери, по-специално на специализирана литература в областта на хуманитарните науки;

- Преподавател по устен и писмен превод от и на френски, английски и български език.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: