Електронен каталог

д-р Кремена Георгиева

Академична длъжност:
Департамент:
Икономика
Телефон:
0888258229
Приемно време:

Професионална автобиография:


ОБРАЗОВАНИЕ

2008-2012 Доктор

СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, Катедра Реторика

Изследва връзката между медии, реторика и PR в съвременните комуникационни форми.

Юли 2010 Лятно докторантско училище по аргументация и убеждаваща комуниакция

Амстердамски универскитет, Департамет – Реторика, комуникации и аргументация

Проф. Frans H. van Eemeren

Развива съвременни имплементации на аргументацията и убеждаващата комуникация

2006-2007 Магистър

СУ „Св. Климент Охридски”, Философски факултет, Катедра Реторика

Съвременна реторика, класическа реторика, убеждаваща комуникация

2002-2006 Бакалавър

СУ „Св. Климент Охридски”, Факултет по журналистика и масова комуникация, Връзки с обществеността

PR, комуникации, маркетинг

СПИСЪК С ПУБЛИКАЦИИ

НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ:

1. Георгиева К., ПР специфики на уеб 2.0. Интерактивен модел за ПР комуникация, електронно научно списание - ISSN 13144-4464, 2014

2. Георгиева К., Ефективна ПР комуникация в рамките на интернет дискурса, ИК на НВУ „Васил Левски”, ВТ, 2014

3. Георгиева К., Реторическата аргументация в кандидат-президентската кампания 2011, Теория и история на реториката, УИ „Св. Климент Охридски”, С., 2014, 276-303.

4. Георгиева К., Реторически ПР. Методика за ПР ефективност, сп. „Реторика и комуникации”, електронно научно списание - ISSN 13144-4464, 02.2013

5. Георгиева К., Реторическата аргументация в рамките на ПР дискурса, БАН, ИК “Проф. Марин Дринов”, 2013

6. Георгиева К., Реторическата концепция на Стивън Тулмин и значението на средата в съвременния ПР дискурс, ИК на НВУ „Васил Левски”, ВТ, 2012, стр. 182-188.

7. Георгиева К., ПР и реторика в съвременната комуникационна среда, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2012

8. Георгиева К., Реторически аспекти на първото медийно представяне на посланик Марси Рийс в България, НВУ „Васил Левски”, ВT, 2012, стр.135- 144.

9. Георгиева К., Реторическата аргументация в комуникацията на медиите, реализирана във Facebook, Комуникации във виртуална среда, УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2010, 76-87.

10. Георгиева К., Реторически особености на ПР събитието, Съвременни реторически практики, ИК „Семарш”, С., 2010, 136-156.

11. Георгиева К., ПР и реторика, Сборник от ХІІ Лятна школа по връзки с обществеността 2010 ”Комуникационни практики и вътрешни публики”, София: НБУ, 2010.

12. Георгиева К., ПР, реторика и медии в измеренията на обществената комуникация. Особености на „Кръговата теория”, Докторантски изследвания по социални и хуманитарни науки, кн.2, УИ „Св. Кл. Охридски”, С., 2010, 259-276.

13. Георгиева К., „PR.Реторика.Медии”, Джикс, С., 2009, стр.256., ISBN 978-954-92407-1-9

14. Георгиева К., Преспапката за пресконференции (организационни, културни и реторични особености), сп. Бизнессекретар, кн. 4/2008, стр. 13-18.

15. Георгиева К., Бизнес комуникация и бизнес облекло в телевизионното ораторство, Психологически изследвания, БАН, ИК “Проф. Марин Дринов”, кн. 2, 2008, 179-186.

НАУЧНО-ПОПУЛЯРНИ ПУБЛИКАЦИИ:

1. Георгиева К., Facebook EdgeRank за начинаещи, 7.05.2013,

http://newtrend.bg/marketing/pr/fatseedgerank-za-nachinaeshhi

2. Георгиева К., Как да изплуваме в морето от професионални събития?, 29.04.2013,

http://newtrend.bg/marketing/pr/kak-da-izpluvame-v-moreto-ot-profesionalni-sbitiya

3. Георгиева К., Chek-list за безпроблемни събития, 22.04.2013, http://newtrend.bg/marketing/pr/chek-list-za-bezproblemni-sbitiya

4. Георгиева К., „Железният” стил на Желязната Лейди, 15.04.2013, http://newtrend.bg/marketing/pr/zhelezniyat-stil-na-zhelyaznata-leydi

5. Георгиева К., Спечелете си награда и разкажете на всички, 8.04.2013, http://newtrend.bg/marketing/pr/spechelete-si-nagrada-i-razkazhete-na-vsichki

6. Георгиева К., „Без страх” за говоренето пред публика, 25.03.2013, http://newtrend.bg/marketing/pr/bez-strah-za-govoreneto-pred-publika

7. Георгиева К., PR събитията и други важни постановки, 18.03.2013, http://newtrend.bg/marketing/pr/pr-sbitiyata-i-drugi-vazhni-postanovki

8. Георгиева К., Колко е важно да бъдеш етичен в комуникациите, 11.03.2013, http://newtrend.bg/marketing/pr/kolko-e-vazhno-da-bdesh-etichen-v-komunikatsiite

9. Георгиева К., Най-големите митове за онлайн репутацията, 04.03.2013, http://newtrend.bg/marketing/pr/nay-golemite-mitove-za-onlayn-reputatsiyata

10. Георгиева К., Трите думи в кризисния PR – открити, смели, искрени, 25.02.2013, http://newtrend.bg/marketing/pr/trite-dumi-v-krizisniya-pr-otkriti-smeli-iskreni

11. Георгиева К., PR и продуктовото позициониране, 19.02.2013, http://newtrend.bg/marketing/pr/pr-i-produktovoto-pozitsionirane

12. Георгиева К., PR, Pinterest и силата на визуалното убеждаване, 11.02.2013, http://newtrend.bg/marketing/pr/pr-pinterest-i-silata-na-vizualnoto-ubezhdavane

13. Георгиева К., Когато имиджът и репутацията не са просто „кухи” думи, 04.02.2013, http://newtrend.bg/marketing/pr/kogato-imidzht-i-reputatsiyata-ne-sa-prosto-kuhi-termini

14. Георгиева К., Как да бъдем още по успешни в убеждаващата си комуникация?, 28.01.2013, http://newtrend.bg/marketing/pr/kak-da-bdem-oshhe-po-uspeshni-v-ubezhdavashhata-si-komunikatsiya

15. Георгиева К, ПР и отдадените потребители, сп. SIGNCAFE, 11-12/2011, 171-173.

16. Георгиева К, Технологии, иновации, ПР, сп. SIGNCAFE, 10/2011, 87(87-88).

17. Георгиева К, ПРодуктовото позициониране, сп. SIGNCAFE, 9/2011, 75(75-79).

18. Георгиева К, ПР Ефективност, сп. SIGNCAFE, 7/2011, 64 (64-66).

19. Георгиева К, Политическият ПР, сп. SIGNCAFE, 4/2011, 67(67-73).

20. Георгиева К, ПР Клишетата, сп. SIGNCAFE, 3/2011, 74 (74-78).

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

От февруари 2017 до сега Столична община – медиен експерт

Декември 2014 – юли 2016

Министерство на труда и социалната политика -

Директор „Връзки с обществеността и протокол“

Юли 2013 – декември 2014

Министерство на околната среда и водите -

Началник „Връзки с обществеността и протокол“

Септември 2010 – Август 2012 Списание SIGNCAFE - Отговорен редактор PR раздел

Юни 2009 – Май 2010

M3 Communications College -Директор

Февруари 2005 – юни 2007 БНТ - главна редакция "Общество" – редактор/отговорен редактор


Публикации: