Електронен каталог

ас. д-р Тодор Петев

ас. д-р Тодор Петев
Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Изящни изкуства
Телефон:
02/8110612
e-mail:
Приемно време:
Сряда 12:30-14:30 612 II Корпус
Четвъртък 14:00-16:00 612 II Корпус

Професионална автобиография:


Д-р Тодор Петев е преподавател по изкуствознание и музейно дело в Нов български университет. Убеден е, че диалогът е ключов принцип в образователния процес и в градежа на социална култура. Още от дете е силно привлечен от природните и културните богатства – събира камъчета, цветове, семена, парчета от стари машини, керамика и книги и се пита какви истории крият те. Работил по изследователски и изложбени проекти в България и САЩ. Той е един от създателите на фондация „Моят музей“, която е посветена на развитието на образователния и комуникативния потенциал на българските музеи.


Публикации:


ИЗБРАНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ:

2024 "Офортистът Рембранд — тогава и сега". В: "В огледалото на Рембранд. (Каталог на колекцията от хелиогравюри по Рембранд на галерия УниАрт)." София: Издателство на НБУ, стр. 11-14.

2021 В съ-авторство с Диана Гергова, Иван Кабаков и Милена Проданова. "Модел за основано на участие управление на историко-археологически резерват 'Сборяново'." София: Фондация Моят музей. стр. 31, 43-52.

2021 В съ-авторство с Екатерина Софрониева, Христина Белева, Дарина Баева, Тодор Петев и Димитър Пенев. „Изследване на емпатията на деца в едноезична и двуезична среда“. "Диалогът в образованието – съвременност и перспективи. Сборник с доклади". София: Университетско издателство „Св.Климент Охридски“, стр. 94-100.

2019 „Музеите в публичното пространство на България – поглед отстрани”. В: "Наръчник на музейния специалист за работа с публики." София: Комисия „Фулбрайт” и Фондация Моят музей, стр. 5-12.

2014 "A Study of the Transition from Hand-produced to Printed Images in the Late Middle Ages: A Middle Dutch Prayer Book on the Life and Passion of Christ (Kortrijk, S.B. Ms. 26)". PhD dissertation, Princeton University.

2013 „A Group of Hybrid Books of Hours Illustrated with Woodcuts,” Sandra Hindman & James H. Marrow (eds.), "Books of Hours Reconsidered." London-Turnhout: Harvey Miller, pp. 391-408.

2012 „Графичен лист по Рафаел в Националната галерия за чуждестранно изкуство”. "Проблеми на изкуството", т. 45, бр. 2, стр. 40-43.

2006 „Иконологичният подход на Ервин Панофски - някои философски основания и несъответствия”. "LiterNet Online Journal", № 1 (http://liternet.bg/publish17/t_t_petev/ikonologichniat.htm)

2004 В съ-авторство с Изабел Лекок (Isabelle Lecocque), “Le relevé d'un vitrail offert par Marguerite d'Autriche à l'église Saint-Rombaut de Malines et attribué à Bernard Van Orley.” "Revue belge d'archéologie et d'histoire de l'art = Belgisch tijdschrift voor oudheidkunde en kunstgeschiedenis", 73, pp. 39-61.

2002 „Ервин Панофски и историографията на готическата архитектура” и „Лекцията на Панофски и европеизирането на академичния живот в САЩ след Втората световна война”, в Ервин Панофски, "Готическата архитектура и схоластиката." София:

Агата-А, стр. 7-12; 141-154.

1998 "Typology and Format in the Netherlandish Blockbook Canticum canticorum, ca. 1465." Visual Resources, 13, pp. 329-359.

СЪСТАВИТЕЛСТВО И РЕДАКЦИЯ НА НАУЧНИ СБОРНИЦИ И ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПОСОБИЯ:

2022 Съставител (съвместно със Стамен Кънев и Елена Водинчар). "Музей и образование. (Дебати в музеологията)". София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“.

2019 Научен редактор (съвместно с Вера Бонева). Мая Карагьозова (съст.) "Музеите и училищната история. Международна научна конференция Габрово, 2018." Сборник с доклади. Велико Търново: „Фабер“.

2018 Съставител (съвместно с Анджела Родел). Музейни експозиции и стандарти: Поглед напред : Доклади от конференцията, организирана от двустранната българо-американска комисия за опазване на културното наследство на България, София - 28 и 29 ноември 2016 г. София: Комисия „Фулбрайт” и Фондация Моят музей.

2016 Съставител. "Хуманизмът и изкуството на Ренесанса. Антология". Научна редакция Елия Маринова. София: Агата-А.

2016 Научен консултант. Стефанка Кръстева. "Ела в моя музей: Очакват ни приключения!" София: Фондация Моят музей.

2011 Помощник-редактор. "State and Church: Studies in Medieval Bulgaria and Byzantium". Vassil Gjuzelev and Kiril Petkov, (еds.) Sofia: The American Research Center in Sofia.

2005 Помощник-редактор. "The Splendor of the Word: Medieval and Renaissance Illuminated Manuscripts at the New York Public Library". Jonathan J. G. Alexander, James H. Marrow, and Lucy Freeman Sandler; assisted by Elizabeth Moody and Todor T. Petev. London: Harvey Miller.

МУЗЕЙНИ КАТАЛОЗИ И ПОСОБИЯ:

2024 Съставител. В огледалото на Рембранд. (Каталог на колекцията от хелиогравюри по Рембранд на галерия УниАрт). София: Издателство на НБУ.

2023 Съ-автор със Зорница Христова и Сияна Захариева. "Още един ден в музея. Семеен гид за софийските музеи". София: Точица.

2021 Съ-автор със Зорница Христова и Сияна Захариева. "Един ден в музея. Семеен гид за софийските музеи". София: Точица.

2019 Съставител. "Наръчник на музейния специалист за работа с публиките". София: Комисия „Фулбрайт” и Фондация "Моят музей".

2018 Съставител (заедно с Анджела Родел). "Музейни експозиции и стандарти: Поглед напред". София: Комисия „Фулбрайт” и Фондация "Моят музей".

2013 Авторски статии в "Princeton University Art Museum: Handbook of the Collections": „Albrecht Dürer, The Engraved Passion Bound in a Prayerbook“, стр. 263; „Jacques Callot, Temptation of St. Anthony“, стр. 268; „Rembrandt van Rijn, Three Crosses“, стр. 269.

2006 Съ-автор. "Рембранд и възможностите на репродуктивната графика. Изложба посветена на 400 годишнината от рождението на майстора". Галерия „Академия: при Национална художествена академия, София.

2002 Автор на изложбена брошура "In the Mirror of Christ’s Passion: Prints, Drawings and Illustrated Books by Western Masters from Princeton University Collections". Princeton, NJ: Princeton University Art Museum.

2001 Съ-автор на изложбена брошура "Откриване на Ниските земи: холандско и фламандско изкуство от 16ти и 17ти век от постоянната колекция на Националната галерия за чуждестранно изкуство". София.

ВЪВЕДЕНИЯ, КОМЕНТАРИ И ПРИЛОЖЕНИЯ:

2016 „Предговор” (в съ-авторство с Елия Маринова) и представяне на авторите в: Хуманизмът и изкуството на Ренесанса. Антология. София: Агата-А, стр. 7-22, 23-26, 59-60, 85-86, 197-200, 239-240, 271.

2011 Приложение 2: „Изоставеният куфар” (Учебно занятие от курса История чрез предмети в Образователен център „Exploratorium”) В: Стефанка Кръстева. "Ела в моя музей: Очакват ни приключения!" София: Фондация Моят музей, стр. 229-237.

2008 „Послеслов” към Паул Оскар Кристелер, "Съвременната система на изкуствата: Изследване по история на естетическата мисъл." София: Фондация Моят музей, стр. 126-139.

2006 „Увод” към "Големият мъртвешки танц на мъжете и жените/La Grande danse macabre des homes et des femmes". Двуезично издание. Прев. от старофр. Атанас Сугарев. София: Панорама плюс, стр. 5-15.

2006 “Уводни бележки към ‘Le jardin amoureux de l'âme’ (1401-1402) – Един средновековен дидактичен трактат от Жан Жерсон върху духовната любов”. "LiterNet Online Journal", № 9, (http://liternet.bg/publish17/t_t_petev/zh_zherson.htm)

2002 “Кенет Кларк – Кратка биографична и интелектуална скица” В: Кенет Кларк, "Въведение към Рембранд." София: Български художник. стр. 169-175.

ПРЕВОДИ И РЕДАКЦИИ НА ПРЕВОДИ :

2019 Преводач (от английски): Джон Фолк и Лин Диркинг, Музейното преживяване (1992), Бони Сачело-Сойър и др. Категории възрастни посетители (2002); Бевърли Серел, Десетте смъртни гряха на неуспешните пояснителни надписи към музейните експонати (1996); Надписите към експонатите. Десет правила за писане на текстовете в музея „Виктория и Албърт”, Лондон (2015); USS Constitution -- Резултати от изследователския проект „Въвлечи семействата“-- методика за семейни програми; Фрийман Тилдън, Тълкуване на нашето наследство (1957), Мери Кей Кънингам, Практически наставления за стила и техниката на музейния иунтерпретатор за общуване с посетителите (2004); Катлийн Ренинджър и др. Наръчник на интерпретатора. Техники и съвети за програми и презентации В: Наръчник на музейния специалист за работа с публики. София: Комисия „Фулбрайт” и Фондация Моят музей, стр. 62-4, 165-6, 172-87, 195-6, 233-5.

2007 Научен редактор. Джеймс Х. Мероу. "Живописната инвенция в нидерландската книжна украса през късното Средновековие: Игровото отношение между илюзия и смислово значение". Превод от английски Никола Георгиев. София: Агата-А.

2006 Преводач (от нидерландски) и научен редактор: Карел ван Мандер, "Животописание на Питер Кок, Живописец и Майстор-строител от Алст" по Книга за художниците (Het Schilder-Boek). 2-ро издание. Амстердам, 1618, (Fols. 218-218v). "LiterNet Online Journal", № 3 (http://liternet.bg/publish15/k_van_mander/zhivotoopisanie.htm)

2006 Преводач (от английски) и научен редактор: Ервин Панофски, "Бележки върху изкуството и Реформацията". "LiterNet Online Journal", № 1 (http://liternet.bg/publish15/e_panofski/belezhki.htm)

1993 Преводач (от руски): Father Zenon, "Pilgrimage to the Holy Mountain: Thoughts on Culture”. "Epiphany Journal", 13, no. 3, стр. 8-19.

Курсове от текущия семестър: