Електронен каталог

преп. Свилена Джурковска

преп. Свилена Джурковска
Академична длъжност:
преподавател
Департамент:
Чужди езици и култури
Телефон:
Приемно време:
Сряда 13:00-14:30 Компютърна зала (Библиотека) ІІІ Корпус
Петък 9:30-11:00 Компютърна зала (Библиотека) ІІІ Корпус

Професионална автобиография:


Име: преп. Свилена Димитрова Джурковска

e-mail: s.dimitrova@nbu.bg

Длъжност: преподавател

Основни научни интереси в областта на: методика на чуждоезиковото обучение, теория и практика на превода

Допълнителни научни интереси в областта на: лексикология и фразеология, езикознание: словообразуване

Възможности за експертиза в областта на: методика на чуждоезиковото обучение, теория и практика на превода

Преподавателски интереси в областта на: методика на чуждоезиковото обучение, лексикология и фразеология

Образование:

2005 г.

Езиков курс за преподаватели по испански език и литература, Мадридски университет „Комплутенсе“, Испания

2001 г. – 2003 г.

СУ „Св. Климент Охридски“

Испанска филология, магистър, програма „Езикознание и превод“

1997 г. – 2001 г.

СУ “Св. Климент Охридски”

Испанска филология, бакалавър

1992 г. – 1997 г.

IV Eзикова гимназия “Фредерик Жолио-Кюри”, гр. Варна

Профил: испански език

Публикации:

Статия, “El imperativo – status y formas de expresión”; сборник “Език, литература, култура”, том 6 / 2005 , НБУ

Обществена дейност:

11 / 2019 г.: Участник в организацията и провеждането на трети средношколски конкурс по превод, организиран от департамент „Чужди езици и култури“, НБУ

03 / 2019 г.: Участник в организацията и провеждането на втори средношколски конкурс по превод, организиран от департамент „Чужди езици и култури“, НБУ

06 / 2018 г.: Участник в организацията и провеждането на първи средношколски конкурс по превод, организиран от департамент „Чужди езици и култури“, НБУ

02 / 2006 г.: Участник в Зимна школа „Качество на чуждоезиковото обучение“, организирана от департамент „Чуждоезиково обучение”, с доклад на тема „Проблеми и решения при развиване на умението разбиране при слушане в часовете по испански език“, НБУ

07 / 2002 г.: Оценител на учебници по испански език за IX, X, XI клас, МОН


Публикации:


Статия, “El imperativo – status y formas de expresion”; сборник “Език, литература, култура”, том 6 / 2005 г., НБУ

Курсове от текущия семестър: