Електронен каталог

Капка Николова

Академична длъжност:
Департамент:
Романистика и германистика
Телефон:
0887088897
Приемно време:

Професионална автобиография:


Испанска филология магистър,MП "Превод", СУ "Св.Климент Охридски"

Английска фиология,магистър, МП "Методика на чуждоезиковото обучение"

Икономика на интелектуалната собственост, УНСС


Публикации:


Курсове от текущия семестър: