Електронен каталог

гл. ас. д-р Велин Белев

гл. ас. д-р Велин Белев
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Средиземноморски и Източни изследвания
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


1.Велин Белев, „Ислям или..ислямизъм” – сп.Обектив, бр.99, 2004г.

2.Велин Белев, „Внос на западна демокрация” – сп. Обектив, бр.108 2004г.

3.Велин Белев, „ Другото лице на Нощта ал-Кадр” - сп.Ориенталия, бр.1/2005

4.Велин Белев, „За Светлината в Корана” - сп.”Ориенталия”, бр.2/2005

5.Велин Белев, „От модерния към класическия прочит на Корана” - сп. „Ориенталия”, бр.1/2006

6.Велин Блев, „ Размисли за трансцедентното и иманентното в исляма и християнството” - сп.”Ориенталия”, бр.1/2007

7.Велин Белев, „Пределите на интелектуалния опит според ал-Газали” - сп.”Ориенталия”, бр.1/2009

8.Велин Белев, „Най-добрият от всички възможни светове според Абд-ал-Кадир ал-Джазайри” - сп.”Ориенталия”, бр.1/2009

9.Велин Белев, „Ал-Газали и исмаилитите от Аламут” - сп.Ориенталия”, бр.2/2009

10.Велин Белев „От Хайдегеровия към иранския екзестенциализъм във философията на Анри Корбен” – „На път към Хайдегер”, НБУ, София 2010г.

11. “Le “Meilleur des mondes” selon Abd el-Kader” - Abd el-Kader: Un spiritual dans la modernité (sous la direction d’Eric Geoffroy), Dar Albouraq, 2010

12. „Анри Корбен скрития имам на западната философия“ – сп. „Ориенталия“, бр.10/2011

13.Монография „Суфизмът, последният аргумент на ал-Газали“ – София 2016, изд."Семантика"

14.Превод от френски език на книгата „Скритият Имам” на Анри Корбен – София 2017, изд."Семантика"

и др.

Курсове от текущия семестър: