Електронен каталог

доц. д-р Светла Страшимирова

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Политически науки
Телефон:
0897844646
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


роден: 1953 София

магистър по история 1977 - СУ "Св.Кл. Охридски"

редовна докторантура -Философски факултет по социология на политиката - д-р 1985

доцент по политилогия(история на българския политически живот)-1997

редовен доцент към Философски факултет на СУ

доцент на половин трудов договор в НБУ

2 монографии и над 100 статии

над 10 лекционни курса

специализации - Гърция 1985 и Париж 2002


Публикации:


Българинът пред прага на Новото време, С., 1992 монография

Историята ни като преживяване, С., 2000 монография, Университетско издателство "Св. Кл. Охридски"

Р. Пейков: драмата на нравствения максимализъм, Кама, 2009

Драмата на българския преход,2011 и др ...

Щрихи към българското обществено "непълнолетие", 2014

Българите: изгубени в превода, 2015 НЕА,НБУ и др.

Курсове от текущия семестър: