Електронен каталог

ас. д-р Тодор Петев

ас. д-р Тодор Петев
Академична длъжност:
асистент
Департамент:
Изящни изкуства
Телефон:
02/8110612
Приемно време:
Понеделник 13:30-15:30 612 II Корпус
Сряда 12:00-14:00 612 II Корпус

Професионална автобиография:


Д-р Тодор Петев е преподавател по изкуствознание и музейно дело в Нов български университет. Убеден е, че диалогът е ключов принцип в образователния процес и в градежа на социална култура. Още от дете е силно привлечен от природните и културните богатства – събира камъчета, цветове, семена, парчета от стари машини, керамика и книги и се пита какви истории крият те. Работил по изследователски и изложбени проекти в България и САЩ. Той е един от създателите на фондация „Моят музей“, която е посветена на развитието на образователния и комуникативния потенциал на българските музеи.


Публикации:


В съ-авторство със Зорница Христова. Още един ден в музея. Илюстрации: Сияна Захариева. София: Точица, 2023.

В съ-авторство с Диана Гергова, Иван Кабаков и Милена Проданова. Модел за основано на участие управление на историко-археологически резерват „Сборяново“. София: Фондация Моят музей. 2021

В съ-авторство със Зорница Христова. Един ден в музея. Илюстрации: Сияна Захариева. София: Точица, 2021.

„A Group of Hybrid Books of Hours Illustrated with Woodcuts,” Sandra Hindman & James H. Marrow (eds.), Books of Hours Reconsidered, London-Turnhout: Harvey Miller, 2012, pp. 391-408.

„Графичен лист по Рафаел в Националната галерия за чуждестранно изкуство”. Проблеми на изкуството, 2006, т. 45, бр. 2, стр. 40-43.

„Иконологичният подход на Ервин Панофски - някои философски основания и несъответствия”. LiterNet Online Journal, 2006, № 1: http://liternet.bg/publish17/t_t_petev/ikonologichniat.htm

В съ-авторство с Изабел Лекок (Isabelle Lecocque), “Le relevé d'un vitrail offert par Marguerite d'Autriche à l'église Saint-Rombaut de Malines et attribué à Bernard Van Orley.” Revue belge d'archéologie et d'histoire de l'art = Belgisch tijdschrift voor oudheidkunde en kunstgeschiedenis, 2004, 73, pp. 39-61.

Курсове от текущия семестър: