Електронен каталог

проф. д-р Веселин Методиев

проф. д-р Веселин Методиев
Академична длъжност:
професор
Департамент:
История
Телефон:
0888252626
Приемно време:

Професионална автобиография:


Проф. д-р Веселин Методиев е член на Настоятелството на НБУ от 26.05.2000 г. и на Председателския съвет от 12.12.2011 г.

От 07.06.2021 г. е Председател на Настоятелството на НБУ.

Народен представител е в 40-ото народно събрание, където е зам.-председател на парламентарната група на „Демократи за силна България“. В периода 1997–1999 г. е вицепремиер и министър на образованието и науката.

Професионалната му кариера преминава през Нов български университет, Главно управление на архивите към Министерски съвет, 37–ото и 38–ото народно събрание.

Основните му изследователски интереси са в областта на историята на държавните институции в България. Преподава философия на историята; извори за българската история; история на държавните институции в България; история на модерната българска държава; европейска история

През 2019 г. проф. д-р Веселин Методиев е награден с Националната награда "Христо Г. Данов" в категория "хуманитаристика" за монографичния си труд Един много добър човек: Константин Стоилов и политическата добродетел, издание на НБУ

Сред по-важните му публикации са:

Монографии

Министерският съвет в България. Началото 1879-1886 г., С., 1999.

120 години Министерски съвет в България, съавтор и съставител, С. 1999.

Конституционният дебат в българския парламент през ХІХ век, С., 2016, 150 с.

Един много добър човек: Константин Стоилов и политическата добродетел, Изд. НБУ, С., 2019 г.

Документални справочници

Българските държавни институции 1879-1986 г., съавтор и съставител, С., 1987.

Българските конституции и конституционни проекти, съавтор и съставител, С. 1990.

Учредителното събрание, извори и коментари, автор и съставител, С., 2004.

Студии и статии в научни издания

Учредителното събрание, Търновската конституция и Министерския съвет, Известия на държавните архиви, кн. 58, С., 1989 36 с.

Документалното наследство на видни български държавници за периода 1879-1944 върху страниците на „Известия на държавните архиви”, кн.50, 1985.

Изворите за историята на държавните институции, сб. Доклади, С., 1984.

Правилник за дейността на Министерския съвет от 1881 г., Известия на държавните архиви, кн. 47, 1984.

Създаване и начало на Министерството на външните работи, Архивен преглед, 1980.

Началната история на изпълнителната власт в България, сб., С. 1999.

Историческото време на Велчо Т. Велчев, във Велчо Т. Велчев, Из бурните времена на новата ни история, записки и спомени, Изд. Прозорец, С., 2014.

Парламентарният дебат в Първото обикновено народно събрание – есента на 1879 г., Годишник на департамент „История“, Т.5-6, Изд. НБУ, С., 2014.

История и структура на МВР, Риск Монитор, 2015, бр. 36.

Вотове на доверие и вотове на недоверие към българските правителства (1990-2014), в сб. 25 години промени. Граници и периодизация на прехода, институции и качество а демокрацията в България, С., 2015.

Има ли България национална кауза днес? съавтор в: Conservative Quarterly С., 2015 Година 1, кн. 2.

Политическите предизвикателства пред обучението по история в средното училище в края на ХХ и началото на ХХI век, с. 164-173 в: Сборник от научна конференция „Образованието в социалистическа България - между традицията и комунистическата идеология“, 11.10.2013 г., ВТУ ( по Проект „Преживяно минало“), Т.1, Изд. Фабер В.Търново, 2015.

Представите за качествата на политическия човек в конституционните дебати през 19 в., В: Сборник "25 години департамент Право", изд. НБУ, С., 2016 г.

Министър-председателският тип управление и служебното правителство - българският опит. В: Сборник "25 години Конституция на Република България в перспективата на върховенството на правото, демокрацията и защитата на основните права, Изд. на НС, СУ "Св.Кл.Охридски" и НБУ, С., 2016 г.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: