Електронен каталог

доц. д-р Мартин Осиковски

доц. д-р Мартин Осиковски
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
История
Телефон:
n/a
Приемно време:
Понеделник 13:00-15:00 206 II Корпус
Сряда 11:15-13:15 206 II Корпус
Петък 10:00-18:00 След уговорка на mossikovski@nbu.bg. Онлайн

Професионална автобиография:


Мартин Осиковски е бакалавър по философия (СУ "Св. Климент Охридски", 2002), магистър по медиевистика (Централноевропейски университет - Будапеща, 2003) и доктор по история и теория на културата (СУ "Св. Климент Охридски", 2009). Специализирал е във Философския семинар на Хановерския университет (2004), Историческия департамент на Хелзинкския университет (2005), Историческия семинар на Хайделбергския университет "Рупрехт Карл" (проф. Юрген Митке, 2007) и в Ориъл Колидж, Оксфорд (проф. Джордж Гарнет, 2007/8).

Основните му интереси са в сферата на историята на предмодерната и ранномодерната политическа философия и публицистика.

Академично портфолио с пълнотекстов достъп до основни публикации: www.micrologus.eu, раздел "Academia".


Публикации:


Мартин Осиковски, "Три библейски аргумента за книжовната свобода", Християнство и култура 185 (2023): 87-96

Мартин Осиковски, Свещеникът и печатът. Топоси на вярата в чуждестранните новини, 2011-2019 (Велико Търново: Фабер, 2022)

Мартин Осиковски, "Свобода, съвест, академия. Публичното говорене и грижава за "доброто име" на университетите", Християнство и култура 167 (2021): 100-110

Мартин Осиковски, прев. и коментар, Джон Милтън. За образованието, Ареопагитика (София: Лист, 2020)

Martin Ossikovski, "Freedom of Speech and Its Christian 'Prison': Thomas Aquinas, Johannes Reuchlin", CAS Working Paper Series 11 (2019)

Мартин Осиковски, свещ. Сава Кокудев (съст.), Christianitas, historia, metaphysica. Изследвания в чест на проф. Калин Янакиев (София: Комунитас, 2016

Ейбрахам Джошуа Хешел, Човекът не е сам. Философия на религията, прев. Мартин Осиковски (София: Комунитас, 2014)

Мартин Осиковски, "Възвишената проповед на Милтън. "Ареопагитика" в България", Християнство и култура 86 (2013): 51-57

Martin Ossikovski, "Some Medieval Readings of Aristotle’s Argument for the Collective Superiority of 'the Many'", Studia Neoaristotelica 9, 2 (2012): 133-152

Мартин Осиковски, Убежища на вярата. Църквата и съборът в съчиненията на Марсилио от Падуа и Уилям от Окам (София: УИ "Св. Климент Охридски", 2010)

Martin Ossikovski, "Guido Terreni, Marsilius of Padua, and William of Ockham on Institutional Infallibility", Recherches de Théologie et Philosophie Médiévales 77, 2 (2010): 299-31

Курсове от текущия семестър: