Електронен каталог

проф. Пламен Дойнов д.н.

проф. Пламен Дойнов д.н.
Академична длъжност:
професор
Департамент:
Нова българистика
Телефон:
8110112
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: