Електронен каталог

д-р Траянка Григорова

Академична длъжност:
Департамент:
Когнитивна наука и психология
Телефон:
00359898716779
Приемно време:

Професионална автобиография:


Д-р Траянка Григорова е клиничен психолог с клиничен опит в различни болнични институции (Клиника по Психиатрия ВМА, Специализирана болница за деца с церебрална парализа, Програма за субституиращо лечение за зависими пациенти Възраждане, Национална специализирана болница за хематологични заболяваия). От 2018 година е част от екипа на Магистърска програма по клинична психология – психоаналитична перспектива към НБУ. Интересите на д-р Григорова в научно-изследователската област са свързани със затрудненията в емоционалното процесиране и преработка, личностовото функциониране като цяло и психосоматичното функциониране в частност, автор е на редица публикации в научни издания.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: