Електронен каталог

доц. д-р Емил Бузов

доц. д-р Емил Бузов
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Средиземноморски и Източни изследвания
Телефон:
8110406
e-mail:
Приемно време:
Вторник 11:30-15:00 406 I Корпус
Сряда 13:00-16:00 406 I Корпус

Професионална автобиография:


БИОГРАФИЧНИ ДАННИ

На Емил Бузов

роден на 13 август 1978 г. в гр. София.

Образование

2002 г. Софийски университет Св. Климент Охридски, магистър, специалност Археология.

2003 г. Нов български университет, магистър, специалност Египтология.

Научно развитие

2004 г. Хоноруван преподавател по Египтология към НБУ.

2005 г. Редовен докторант към ДП Египтология на НБУ.

2005-2013 г. Директор на БП Египтология и МП Древният Египет в Класическата епоха към НБУ.

2008 г. Защита на докторска дисертация на тема: „Древноегипетската дидактична литература ІІІ – ІІ хилядолетие пр. Хр“.

2009 г. Асистент по Египтология в НБУ.

2010 г. Хоноруван преподавател в Софийски университет Св. „Климент Охридски“.

2011 г. Главен асистент по Египтология в НБУ.

2017 г. Доцент по Египтология в НБУ

Обществена дейност

Организатор на Пътуващи семинари в Египет 2005-2011 г.

Секретар на списание “TheJournal of EgyptologicalStudies” 2005 -

Член на комисията по акредитация към Бакалавърски факултет на НБУ

Заместник ръководител на разкопките на Българския институт по египтология към НБУ в Египет – ТТ263. 2012 –

Програмен консултант към департамент Средиземноморски и Източни изследвания на НБУ

Участие в археологически разкопки

Археологично заснемане и обработка на керамичен материал от селищна могила в Каблешково, Созопол март 1998г.

Разкопки на селищна могила в Каблешково, Созопол август 1998г.

Теренно обхождане на района на град Враца юли 1999 г.

Теренно обхождане на района на Централни Родопи, по проекта “Каскада - Горна Арда” март 2000г.

Разкопки на средновековната базилика в гр. Силистра юли 2000 г.

Теренно обхождане на района на Централни Родопи, по проекта “Каскада - Горна Арда” октомври 2001г.

Разкопки на тракийския могилен некропол в Странджа (с. Визица), юли 2002г.

Теренно обхождане на района на гр. Баните (Централни Родопи) април 2004г.

Разкопки на светилището в с. Доситеево (Харманли) юни 2005 г.

Разкопки на късно бронзов некропол в Девин, юли 2006 г.

Заместник ръководител на археологически разкопки на Тракийско светилище при с.

Мелница (гр. Елхово) – юли 2010

Заместник ръководител на археологически разкопки на Тиванска гробница ТТ 263 в Луксор, Египет – февруари 2012 -

Художествени изяви

Фотоизложба „Първа българска археологическа мисия в Египет“. НБУ; Червената къща - Май 2013 г.

Фотоизложба „30 години Египтология в България“. Музей за история на София - Септември 2016 г.

Участие в научни форуми

Първи международен конгрес за млади египтолози L’aquanell’anticoEgitto Чинчиано терме, Италия, 2013.

Организатор на международна конференция по древна история и култура “Меламму” проведена между 1 и 3 септември 2010 г. в НБУ – Университетски дневник № 13, 2008.

Лятно училище по Египтология “Царската власт в Древния Близък Изток” 11-14.09. 2010 г. – Созопол. Доклад на тема “Древноегиптеската представа за царската власт в поучителната литература”.

Commerce and Economy in Ancient Egypt. Third International Congress for Young Egyptologists, Budapest (Hungary), September 25-27, 2009. Доклад-предложение за домакинство на НБУ за ІV конгрес по Египтология през 2012 г.

Cult and Belief in Ancient Egypt. Fourth International Congress for Young Egyptologists, Sofia (Bulgaria), September 22-25, 2012. Организиране на конгреса и участие в него като модератор в една от сесиите.

Участие в изследователски проекти

Изследователски проект “Археологически разкопки на тракийското светилище при с. Мелница, гр. Елхово, одобрен и финансиран от ЮНЕСКО, съвместно с община Ямбол и Исторически музей гр. Ямбол. Проектът е осъществен и отчетен с изложба през юни-юли 2010 г.

Изследователски проект „Сравнително изследване на култа към бога-слънце в Източното Средиземноморие”, одобрен и финансиран от МОНМ, октомври 2010 – септември 2011.

Изследователски проект “Археологически разкопки в Египет”. Проект към Централен фонд за стратегическо развитие към НБУ. Проектът е многогодишен, като първия етап започна през 2012 г. До сега са проведени три археологични сезона в изследването на Тиванска гробница № 263 в Луксор (Египет). В рамките на проекта изпълнявам длъжността “заместник-ръководител на разкопките”.

Участия с доклади в научни конференции, семинари

“Пътуващ семинар в Египет – представяне на програмата”. Лекция в рамките на семинар “Слово и изображение” на департамент Средиземноморски и Източни изследвания. 01.02. 2007 г.

“Резултати от пътуващия семинар в Египет”. Лекция в рамките на семинар “Слово и изображение” на департамент Средиземноморски и Източни изследвания. 22.03. 2007 г.

“Гробници и храмове на Източното Средиземноморие”. Лекция в рамките на семинар “Слово и изображение” на департамент Средиземноморски и Източни изследвания. 04.12. 2008 г.

“Египтологични четения”. Водещ на семинар в рамките на семинар “Слово и изображение” на департамент Средиземноморски и Източни изследвания. 08.06. 2009 г.

“Резултати от пътуващия семинар в Египет”. Водещ на семинар в рамките на семинар “Слово и изображение” на департамент Средиземноморски и Източни изследвания. 11.03. 2010 г.

“Пътуващ семинар Сирия, Йордания – резултати”. Лекция в рамките на семинар “Слово и изображение” на департамент Средиземноморски и Източни изследвания. 16.12. 2010 г.

”Времето” в представите на древните египтяни”. Водещ на семинар в рамките на семинар “Слово и изображение” на департамент Средиземноморски и Източни изследвания. 14.01. 2013 г.

“Тиванският некропол”. Водещ на семинар в рамките на семинар “Слово и изображение” на департамент Средиземноморски и Източни изследвания. 02.04. 2013 г.

“Приказките от папирус Весткар”. Лекция в рамките на семинар “Слово и изображение” на департамент Средиземноморски и Източни изследвания. 20.03. 2014 г.

„Нови данни за последователността на владетелите в Древен Египет”. Доклад на научна конференция „Под знака на музата Клио – Юбилейна научна конференция по случай 20 години департамент История. Май 2015.

„Образованието в Древен Египет”. Доклад на научна конференция „20 години Египтология в НБУ”. Български институт по египтология към НБУ. 03.11.2015 г.

Публикации

Статии

“The Role of the heart in the purification” in: L’aquanell’anticoEgitto – Proceedings of the Firs International Conference for Young Egyptologist. L’Erma. 2004, 273-281.

“Древноегипетската представа за богатството в дидактичната литература на Древен Египет”-Годишник на Департамент “Средиземноморски и източни изследвания” (2) 2005,232-237.

“Social aspect of the terms As ”son-of-man”” in: Journal of Egyptological Studies 2 (2005), 39-41.

„Древноегипетската дидактична литература” - Годишник на Департамент “Средиземноморски и източни изследвания” (3) 2006,1-16.

“Древноегипетското Лоялистично поучение - Стелата на Схотепиибре”. Ориенталия2 (2007), 103-108.

“Представата за знанието и познанието в поучителната литература на Древен Египет” – Ориенталия2 (2008), 55-61.

Ptahhotep Maxim 32 (P. Prisse 14, 4-14, 6) in: JournalofEgyptologicalStudies3 (2010), 67-69.

„Слънце-поклонничеството в Древен Египет. Проект” - "Сравнителноизследване на култа към бога-слънце в Източното Средиземноморие". http://godsun.tracica.com/modules/library/uploads/the.sun.in.egypt.buzov.pdf

„Египет – колосалният образ на миналото”. Сп. Моетопътуване. 18 (2011), 26-57.

„Облеклото в ДревенЕгипет”. Сборникнаучнипубликации. ДепартаментАрхитектура, Дизайн и Изящниизкуства.НБУ.София, 3 2014, 137-146.

„The History of Egyptology in Bulgaria”. In: A History of Research into Ancient Egyptian Culture Conducted in Southeast Europe. Ed. by Mladen Tomorad. Archaeopress Egyptology 8. Gordon House. Oxford, 2015, 19-24; 271-275.

With T. Lekov. „Preliminary Report on the Archaeological survey of Theban Tomb No. 362 by Bulgarian Institute of Egyptology, Seasons 2012-2013”. JES IV (2015), 14-30.

„Notes on Egyptian Wisdom Texts”. JES IV (2015), 49-83.

„Нови данни за последователността на владетелите в Древен Египет”. Сборник в чест на 20 години департамент История. НБУ. (под печат).

„Образованието в Древен Египет”. Сборник в чест на ХХ години програми по египтология в Нов български университет. София, 2017, 21-37.

„Поучението на Аменемхе І (историко-филологично изследване)”. Сборник „В прослава на Тот. Алумни – 20 години програми по египтология в НБУ. София, 2016, 24-79.

Монографии

Пътят на живота. Учението на древноегипетските мъдреци. София, 2011, 240 стр., ISBN 978-954-321-835-6

Текстове от Древен Египет І. Папирус Весткар. София, 2014, 172 стр., ISBN 978-619-152-367-2

Сред богове и пирамиди. Всекидневният живот в Древен Египет. София, 2016, 504 стр.,ISBN 978-619-152-768-7

Учебни помагала

Храмовете на Древна Тива. Мултимедийна презентация. София 2006, 187 стр., ISBN 978-954-535-574-5.

Гръко-римскитехрамове в Горен Египет. Мултимедийна презентация. София, 2011, 150 стр., ISBN 978-954-535-656-8.

Редакция и съставителство

Cult and Belief in Ancient Egypt. Proceedings of the Fourth International Congress for Young Egyptologists.25-27 September 2012, Sofia. Sofia, 2014.

Моника Попова. Скулптурата в Древен Египет през периода на XII и XVIII династия. София, 2015.

Сборник „В прослава на Тот. Алумни – 20 години програми по египтология в НБУ. София, 2016.

Владеене на езици

Английски

Немски

Руски


Публикации:


Публикации

Статии:

1. “The Role of the heart in the purification” in: L’aqua nell’antico Egitto – Proceedings of the Firs International Conference for Young Egyptologist. L’Erma. 2004, 273-281.

2. “Древноегипетската представа за богатството в дидактичната литература на Древен Египет” - Годишник на Департамент “Средиземноморски и източни изследвания” (2) 2005, 232-237.

3. “Social aspect of the term sA s ”son-of-man”” in: Journal of Egyptological Studies 2 (2005), 39-41.

4. „Древноегипетската дидактична литература” - Годишник на Департамент “Средиземноморски и източни изследвания” (3) 2006, 1-16.

5. “Древноегипетското Лоялистично поучение - Стелата на Схотепиибре”. Ориенталия 2 (2007), 103-108.

6. “Представата за знанието и познанието в поучителната литература на Древен Египет” – Ориенталия 2 (2008), 55-61.

7. Ptahhotep Maxim 32 (P. Prisse 14, 4-14, 6) in: Journal of Egyptological Studies 3 (2010), 67-69.

8. Слънце-поклонничеството в Древен Египет. Проект "Сравнително изследване на култа към бога-слънце в Източното Средиземноморие". http://godsun.tracica.com/modules/library/uploads/the.sun.in.egypt.buzov.pdf

9. Египет – колосалният образ на миналото. Сп. Моето пътуване. 18 (2011), 26-57.

10. Облеклото в Древен Египет. Сборник научни публикации. Департамент Архитектура, Дизайн и Изящни изкуства. НБУ. София, 3 2014, 137-146.

11. The History of Egyptology in Bulgaria. In: A History of Research into Ancient Egyptian Culture Conducted in Southeast Europe. Ed. by Mladen Tomorad. Archaeopress Egyptology 8. Gordon House. Oxford, 2015, 19-24; 271-275.

12. With T. Lekov. Preliminary Report on the Archaeological survey of Theban Tomb No. 362 by Bulgarian Institute of Egyptology, Seasons 2012-2013. JES IV (2015), 14-30.

13. Notes on Egyptian Wisdom Texts. JES IV (2015), 49-83.

14. Нови данни за последователността на владетелите в Древен Египет. Сборник в чест на 20 години департамент История. НБУ. София, 2018, 88-104.

15. Образованието в Древен Египет. Сборник в чест на ХХ години програми по египтология в Нов български университет. София, 2017, 21-37.

16. Поучението на Аменемхе І (историко-филологично изследване) Сборник „В прослава на Тот. Алумни – 20 години програми по египтология в НБУ. София, 2016, 24-79.

17. The Relation between Wisdom texts and Biographical inscriptions in Ancient Egypt. JES 5 (2017), 43-51.

18. „Древноегипетският цар в поучителната литература“. В: Сборник в чест на 85 години от рождението на проф. Александър Фол. София: НБУ, 2018. 41-54.

19. „Ролята на цариците в началото на Новото царство в Египет“. В: История, хора, ценности. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на доц. д-р Лъчезар Стоянов. Живко Лефтеров (ред.). София: НБУ, 2021, 37-52.

20. "Поучението на Хорджедеф". Древният Египет, светът на Средиземноморието и Изтока. Сборник в чест на 60 години от рождението на проф. Сергей Игнатов дн. София, 2022, 59-72.

21. The Idea of Wealth According to Ancient Egyptian Wisdom Texts. JES 6 (2023), 40-51.

Монографии:

1. Пътят на живота. Учението на древноегипетските мъдреци. София 2011, 240 стр., ISBN 978-954-321-835-6

2. Текстове от Древен Египет І. Папирус Весткар. София, 2014, 172 стр., ISBN 978-619-152-367-2

3. Сред богове и пирамиди. Всекидневният живот в Древен Египет. София, 2016, 504 стр.,ISBN 978-619-152-768-7

4. Текстове от Древен Египет III. Биографичните надписи. София, 2018, 190., ISBN 978-619-01-0334-9

Учебни помагала:

1. Храмовете на Древна Тива. Мултимедийна презентация. София, 2006, 185 стр., ISBN 978-954-535-574-5 – учебно помагало.

2. Гръко-римските храмове в Горен Египет. Мултимедийна презентация. София, 2011, 150 стр., ISBN 978-954-535-656-8 – учебно помагало.

Редакция и съставителство

1.Cult and Belief in Ancient Egypt. Proceedings of the Fourth International Congress for Young Egyptologists. 25-27 September 2012, Sofia. Sofia, 2014. ISBN 978-619-152-467-9 with T. Lekov.

2.Моника Попова. Скулптурата в Древен Египет през периода на XII и XVIII династия. София, 2015. ISBN 978-954-535-901-9

3.Сборник „В прослава на Тот. Алумни – 20 години програми по египтология в НБУ. София, 2016.

4. Сборник "85 -години от рождението на проф. Александър Фол". София, 2018.

Курсове от текущия семестър: