Електронен каталог

гл. ас. д-р Армине Джанян

гл. ас. д-р Армине Джанян
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Изследователски център по когнитивна наука
Телефон:
Приемно време:
Понеделник 18:00-20:00 416 I Корпус
Сряда 14:00-16:00 416 I Корпус

Професионална автобиография:


От 2002 г. Армина Джанян има степен Ph.D. („доктор“) на Нов български университет, София, България.

Работила като пост-докторант, изследовател, от 2014 г. е главен асистент към Центъра по когнитивна наука.

Научните интереси на Армина Джанян свързани с факторите които влияят върху обработката на езика,

степента на автоматичност на тази обработка, както и влиянието на други когнитивни процеси върху нея.

Другата насоченост на изследванията е върху визуалната обработка на обекти и мозъчните механизми,

които участват в процесите. Последните години най-много тя работи в парадигмата „имбодимент“.

Експерименталните техники, които тя използва са време на реакция, ЕЕГ и следене на очните движения.

Публикации:

https://scholar.google.bg/citations?user=KLOBq6IAAAAJ&hl=en

================================================================

Armina Janyan defended her PhD thesis in 2002 in New Bulgarian University, Sofia, Bulgaria. Starting from 2014 she is an assistant professor in the Research Centre for Cognitive Science, New Bulgarian University. Her research interests cover language processing and its automaticity; bilingualism; action prosessing and representation; attention and perception; relationship between language, action, and perception, lateralization of cognitive processes. She uses reaction time, EEG, and eye tracking in her studies.


Публикации:


Последните 5 години:

Kostov, K., & Janyan, A. (2020). Critical bottom-up attentional factors in the handle orientation effect: asymmetric luminance transients and object-center eccentricity relative to fixation. Psychological Research. https://doi.org/10.1007/s00426-020-01329-w.

Janyan, A., Vergilova, Y., & Mitkova, E. (2019). Motor simulation and pronouns: Does the participant’s gender matter? Contrastive Linguistics, XLIV, 4, 41-57. https://www.slav.uni-sofia.bg/publ/44-science/editions/272-contrastive

Trafimow, D., Amrhein, V., Areshenkoff, C.N., Barrera-Causil, C., Beh, E.J., Bilgiç, Y., Bono, R. Bradley, M.T., Briggs, W.M., Cepeda-Freyre, H.A., Chaigneau,S.E., Ciocca, D.R., Correa, J.C., Cousineau, D., de Boer, M.R., Dhar, S.S., Dolgov, I., Gómez-Benito, J., Grendar, M., Grice, J., Guerrero-Gimenez, M.E., Gutiérrez, A., Huedo-Medina, T.B., Jaffe, K., Janyan, A., Karimnezhad, A., Korner-Nievergelt, F., Kosugi, K., Lachmair, M., Ledesma, R., Limongi, R., Liuzza, M.T., Lombardo, R., Marks, M., Meinlschmidt, G., Nalborczyk, L., Nguyen, H.T., Ospina, R., Perezgonzalez, J.D., Pfister, R., Rahona, J.J., Rodríguez-Medina, D.A., Romão, X., Ruiz-Fernández, S., Suarez, I., Tegethoff, M., Tejo, M., van de Schoot, R., Vankov, I., Velasco-Forero, S., Wang, T., Yamada, Y., Felipe C. M. Zoppino F.C.M and Marmolejo-Ramos, F. (2018). Manipulating the Alpha Level Cannot Cure Significance Testing. Frontiers in Psychology, 9, 699.

Stoyanova, K., Janyan, A., Raycheva, M., Popivanov, I.D., Mehrabian, Sh., & Traykov, L. (2017). Aquired reading disorder in a patient with cerebral infarctions: Pure or deep alexia – a case study. Nevrologiya i Nevropsihologiya, 1(2), 48-57. (In Bulgarian).

Mehrabian, S., Raycheva, M., Petrova, N., Janyan, A., Petrova, M., & Traykov, L. (2015). Neuropsychological and neuroimaging markers in prediction of cognitive impairment after ischemic stroke: a prospective follow-up study. Neuropsychiatric Disease and Treatment, 11, 2711-2719.

Kostov, K., & Janyan, A. (2015). Reversing the affordance effect: Negative stimulus-response compatibility observed with the images of graspable objects. Cognitive Processing, 16(1), 287-291. doi: 10.1007/s10339-015-0708-7.

Janyan, A., Vankov, I., Tsaregorodtseva, O., & Miklashevsky, A. (2015). Remember down, read up, look down: Does a word modulate eye trajectory away from remembered location? Cognitive Processing, 16(1), 259-263. doi: 10.1007/s10339-015-0718-5.

Novikova, E.G., Janyan, A., & Tsaregorodtseva, O.V (2015). Metaphorical salience in artistic text processing: Evidence from eye movement. Perception, 44(8-9), 1098-1102. doi: 10.1177/0301006615596692.

Курсове от текущия семестър: