Електронен каталог

Стоян Манчев

Академична длъжност:
Департамент:
Архитектура
Телефон:
0897993913
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Описание:

Дата: от 1967 до 1970

Място: София

Институция: ЗСК Кремиковци

Позиция: конструктор

Описание: Проекти и реализации на административни и битови сгради към промишлени обекти

Изложбена зала на СБХ на ул. Шипка 6 в София

Дата: от 1970 до 1973

Място: София

Институция: КИПП – “Главпроект”

Позиция: проектант

Описание: Проектиране на жилищни сгради, интериор и градоустройствени проекти – Градоустройствени проекти , ОГП Шумен, ЗРП – Севлиево, ЗРП – кв. Прилепци - Кърджали

Дата: от 1973 - 1977

Място: София

Институция: ЦНСМ – отдел “ Художествено изработване на интериора на съвременното жилище”

Позиция: главен специалист

Член на Държавната комисия по изграждане на интериора на детските заведения в България кторант

Описание:

Дата: 1977 – 1984

Място: София

Институция: ТПО / ЗПО, РПО/

Позиция: Архитект – отдел Градоустройство

Описание: ОГП – Ковачевци, Правец, Асеновград

УКАБО – Божурище, Габер

Голям брой ЗРП на села в Софийски окръг – награда на министерство на строежите

Площад и административна сграда в центъра на Ковачевци

Дата: 1984 – 1990

Място: София

Институция: КИПП – “Електропроект”

Позиция: Архитект

Описание: Архитектурни и градоустройствени решения на административно- битови сгради към промишлени обекти у нас и в чужбина

Дата: 1990 – 1994

Място: София

Институция: Фирма “ Фумико”

Позиция: Главен архитект – отдел артинженеринг

Описание: Възстановяване на паметника на Т. Александров в гр. Кюстендил и търговски павилиони

Спечелен конкурс на УАГ – София за павилион за вестници

Дата: 1994 – 1999

Място: София

Институция: Фирма “Солид Комерс”

Позиция: Главен архитект

Описание: Художествени изделия от метал в частни и обществени сгради / огради, балкони, решетки, обков/

Дата : 1990 -

позиция Свободна практика

описание Ресторант “ Оазис” Търговище – Швейцарски инвеститор

Обекти на дизайна и жилищни интериори

Дата: 2005 –

Място: София

Институция: Нов Български Университет

Позиция: Хоноруван преподавател

Описание: Тренинг на проекти за жилищни и обществени интериори и дизайн

Стаж:

1. Професионален опит (последните 3 години)

дата място компания позиция описание

2009 до 2011

София

Свободна практика

Архитект - проектант Проектиране на интериори на жилищни сгради

Дизайн на изделия от метал – търговски маси, огради и др.

Сценография и костюми на балетни постановки

София НБУ Хоноруван преподавател Тренинг: проект интериор

Тренинг: проект градоустройство


Публикации:


Курсове от текущия семестър: