Електронен каталог

д-р Ивайло Саралийски

Академична длъжност:
Департамент:
Кино, реклама и шоубизнес
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:



Публикации:


Саралийски, И. (2022). „Изкуството на Таро от Ренесанса до днес“, Сборник научни публикации, бр. 7, 2021-22 на департаменти „Дизайн“, „Архитектура“ и „Изящни изкуства“, НБУ, стр. 155-168, ISSN 1314-7188

Саралийски, И. (2023). „Триумфът Смърт във филмовото изкуство“, Годишник на департамент „Кино, реклама и шоубизнес“, НБУ, стр. 153-174, ISSN 2535-1079

Саралийски, И. (2023). „Трансформацията на Папесата във Висшата жрица в картите Таро“, Сборник научни публикации, бр. 8, 2022-23 на департаменти „Дизайн“, „Архитектура“ и „Изящни изкуства“, НБУ, стр. 243-251, ISSN 1314–7188

Саралийски, И. (2023). „NFT пазарите като алтернативна среда за генеративно изкуство“, „Управленски и маркетингови проблеми в изкуството“, Сборник доклади VI/2022, АМТИИ, стр. 190-196, ISSN 2815-519Х

 

Курсове от текущия семестър: