Електронен каталог

доц. д-р Живко Лефтеров

доц. д-р Живко Лефтеров
Академична длъжност:
доцент
Департамент:
История
Телефон:
02/8110276
Приемно време:
Четвъртък 9:30-11:00 206 II Корпус
Петък 11:30-14:00 206 II Корпус

Професионална автобиография:Публикации:


МОНОГРАФИИ

Англиканската църква, Източното православие и България. София: Ашур, 2017. 299 с. ISBN 978-619-7357-06-6

Религиозната политика на Българската комунистическа партия и Бялото братство. София: НБУ, 2018. 320 с. ISBN 978-619-233-024-8

"Съ Бога напрѣд... за Македония". Капитан Никола Лефтеров в борбите на българите за национално обединение. София: Македонски научен институт, 2021. 287 с. ISBN 978-619-7377-20-0

За християнския празник Богоявление и неговото отбелязване в Калофер: история и съвременност. София: НБУ, 2023. 138 с. ISBN 978-619-233-269-3

ДОКУМЕНТАЛНИ ИЗДАНИЯ И СБОРНИЦИ

Кирил, патриарх Български. Дневници. Съставителство, редакция, предговор и бележки Живко Лефтеров, Момчил Методиев. София: НБУ, 2018. 759 с. ISBN 978-954-535-988-0

Атеистичната политика в комунистическа България. Сборник документи. Част 1. Съставителство, предговор и бележки Живко Лефтеров. София: НБУ, 2020. 727 с. ISBN 978-619-233-142-9

Атеистичната политика в комунистическа България. Сборник документи. Част 2. Съставителство, редакция и бележки Живко Лефтеров. София: НБУ, 2021. 795 с. ISBN 978-619-233-167-2

Атеистичната политика в комунистическа България. Сборник документи. Част 3. Съставителство, редакция и бележки Живко Лефтеров. София: НБУ, 2022. 767 с. ISBN 978-619-233-218-1

СТУДИИ, СТАТИИ, СЪОБЩЕНИЯ

Алманах на българските национални движения след 1878 г. София, 2005. (11 енциклопедични статии).

Българската тоталитарна държава в мемоарите на партийната номенклатура. – В: Историята – начин на употреба. Историческото наследство в пропагандата, масовата култура, туристическата индустрия. Варна, 2006. 259-269.

Политиката на Българската комунистическа партия към евангелските църкви (краят на 40-те – началото на 60-те години на ХХ в.) – В: Реформацията – история и съвременни измерения. Международна научна конференция. НБУ, 27-28 октомври 2005 г. София, 2007. 275-298.

Политиката на БКП за превръщане на България в съветска република. (От идейни постулати към практически действия). Част І. (в съавторство с Л. Стоянов). – В: Годишник на департамент История. Т. І. София, 2007. 168-228.

Органите за държавен контрол на вероизповеданията в НРБ и СССР. – В: Международна научна конференция България и Русия между признателността и прагматизма. Доклади. София, 2008. 517-532

Бялото братство през погледа на Българската православна църква, държавата и обществеността в междувоенния период. – В: Етноси, култури и политика в Югоизточна Европа. Юбилеен сборник с материали от научна конференция, посветена на 70-годишнината на проф. Цветана Георгиева, д.н. Созопол, 2007. София: Планета 3, 2009. 247-261.

Комитетът по въпросите на Българската православна църква и религиозните култове (І). - Известия на държавните архиви. Т. 97. София, 2009. 48-125

Комитетът по въпросите на Българската православна църква и религиозните култове (ІІ). – В: Известия на държавните архиви, Т. 98. София, 2010. 37-100

Политиката на БКП за превръщане на България в съветска република. (От идейни постулати към практически действия). Част ІІ. (в съавторство с Л. Стоянов). – В: Годишник на департамент "История". Т. ІІ (2007). [онлайн]. София, 2010, 1-111. Достъпен на: http://ebox.nbu.bg/pro/

Пререгистрацията на евангелските църкви и Бялото братство в края на 50-те - началото на 60-те години на ХХ в. – В: Годишник на департамент "История". Т. ІІІ (2008). [онлайн]. София, 2011, 417-448. Достъпен на: http://ebox.nbu.bg/hist/

Слабо известен аспект на религиозната политика на Българската комунистическа партия. – Известия на държавните архиви, Т. 101. София, 2011. 88-124

Религиозната политика на Българската комунистическа партия и Бялото братство (1944-1953 г.) – В: Годишник на департамент "История", Т. ІV (2009). [онлайн]. София, 2012, 83-186. Достъпен на: http://ebox.nbu.bg/hist12/

Евангелските църкви – между казионността и съпротивата. – В: Съпротивата срещу комунистическия режим в България (1944-1989 г.) Сборник материали от национална научна конференция, НБУ, 23-24 март 2011 г. [онлайн] София, 2012. 221-246. Достъпен на: http://ebox.nbu.bg/anti/

Комунистическата власт и Бялото братство (непубликувани документи). Част І. – В: Годишник на департамент "История". Т. V-VI (2010-2011). [онлайн]. София, 2014. 250-325. Достъпен на: http://ebox.nbu.bg/hist14/

„Реабилитацията" на Бялото братство през 70-те години на ХХ в. - Християнство и култура, год. XIII (2014), бр. 8 (95). 41-53

Документи за процеса срещу евангелските пастори през 1949 г. - Известия на държавните архиви, Т. 105 (2013). София, 2014. 218-254

Англиканската църква и България в навечерието и началото на Втората световна война. – Минало, бр. 4, 2014. 63-71.

Между България и Югославия. Методистката църква във Вардарска Македония. - Македонски преглед, год. XXXVII (2014), бр. 2. 69-88

Англиканската църква, Източното православие и България (XIX - средата на XX в.) Част първа. - Исторически преглед, кн. 5-6, 2014. 119-146.

Предложението на спорните македонски епархии да бъдат приети от Англиканската църква в религиозно общение през 1874 г. – В: Годишник на департамент "История". Т. VII (2012). [онлайн]. София, 2015. 49-58. Достъпен на: http://ebox.nbu.bg/hist15/

Плановете за разрушаване на църквата "Св. Неделя" и джамията "Баня Баши" през 50-те години на ХХ в. - Християнство и култура, год. XIV (2015), бр. 6 (103). 93-106; Неосъществените планове за разрушаване на църквата „Св. Неделя” и джамията „Баня Баши” при строежа на софийското ларго през 50-те години на XX в. – Forum Theologicum Sardicense. Богословска мисъл. Annus XVIII, № 2, 2013. 121-140.

Англиканската църква, Източното православие и България (XIX - средата на XX в.) Част втора. - Исторически преглед, кн. 1-2, 2015. 246-278.

Комунистическата власт и Бялото братство (непубликувани документи). Част ІI. – В: Годишник на департамент "История". Т. VIII (2013). [онлайн]. София, 2016, 325-381. Достъпен на: http://ebox.nbu.bg/hist16/

„Социалистическото преустройство” на центъра на София в началото на 50-те години на XX в. – Известия на държавните архиви, Т. 108 (2014). София, 2016. 64-187.

Англикано-православният диалог. - Християнство и култура, год. XV (2017), бр. 6 (123). 9-30.

Вътрешна депортационна политика на Съветския съюз (1918-1953). - В: Годишник на департамент "История". Т. IX-X (2014-2015). [онлайн]. София, 2018, 94-157. Достъпен на: http://ebox.nbu.bg/hist18/

Специфика на комунистическата цензура по отношение на религиозната литература. - В: Цензурата върху българската литература и книга 1944-1990. София, 2018. 145-160

Действията на ротата на капитан Никола Лефтеров към Партизанския отряд на Планинската дивизия по време на Първата световна война. - В: Сборник с доклади от научна конференция България - Германия. Първата световна война. Поуки за бъдещето. Варна, 2018. 97-110.

Съветската власт и евангелските църкви (1917-1990). - В: Под знака на музата Клио. Юбилеен сборник по случай 20-годишнината на департамент "История". София, 2018. 416-434.

Дневник за действията на партизанската рота на подпоручик Никола Лефтеров към Македоно-одринското опълчение (17 септември - 30 декември 1912 г.) - Македонски преглед, 2019, бр. 1, 127-140.

"Най-упоритият идеен остатък от миналото в съзнанието на трудещите се": борбата на БКП с религиозното съзнание и традиции. - В: Атеистичната политика в комунистическа България. Сборник документи. Част 1. Съставителство, предговор и бележки Живко Лефтеров. София: НБУ, 2020, 7-32.

Футболните срещи като катализатор на антисъветски и антируски настроения в Съветския съюз: по примера на литовския клуб „Жалгирис”. – Годишник на департамент "История". Т. XI-XII (2016-2017). [онлайн]. София, 2021, 162-173. Достъпен на: https://publishing-house.nbu.bg/bg/elektronni-izdaniq/periodika/godishnik-na-departament-istoriq-t-xi-xii-2016-2017

Атеистичната политика на Българската комунистическа партия: цели, етапи, резултати. - В: Комунистическите режими и религиозните общности. Сборник материали от национална научна конференция, 8 март 2019 г., НБУ. [онлайн] София: НБУ, 2021, 77-97.

Капитан Никола Лефтеров и албанското население в Македонската военноинспекционна област по време на Първата световна война. - В: История, хора, ценности. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на доц. д-р Лъчезар Стоянов. София: НБУ, 2021, 323-352.

За историята, традициите и паметта на една духовна общност: размисли върху книгата на Вениамин Пеев за Русенската евангелска петдесетна църква. - В: Пеев, Вениамин. Харалан и Ладин Попови в Русенската петдесетна църква (1928-2020). София: Рива, 2022, 6-10.

"Религията е опиум за народа": употреби и превъплъщения на опиума като метафора. - Християнство и култура, бр. 4 (171), 2022, 48-75.

За целите и задачите на формираната през 1916 г. Планинска дивизия. В: Добруджанската епопея, Първата световна война и България през 1916-1918 г. Сборник с материали от Национална научна конференция, проведена на 9 и 10 септември 2021 г. в град Тутракан и Добрич. Тутракан: Издателство "Ковачев", 2022, 138-155.

Десталинизацията, новата антирелигиозна политика на комунистическите партии и началото на втората вълна на преводна съветска литература с атеистично съдържание в България. В: Диктатура и литература. Българската литература в епохата на Георги Димитров и Вълко Червенков (1948–1958). София: НБУ, 2022, 294-311.

Комунистическата партия и държава срещу християнския празник Богоявление: по примера на град Калофер. В: История и надежда. Юбилеен сборник в памет на проф. Пламен Цветков. София: НБУ, 2023, 311–348.

Образите на съюзника и врага за българския войник по време на Първата световна война. Социологически проблеми, том 55, кн. 1, 2023, 98-117.

Държавният институт за глухонеми в Скопие (1943–1944 г.). Македонски преглед, год. XLVI, 2023, кн. 4, 85–103.

Участието на д-р Димитър Точков в преговорите с Османската империя за ратификация на границата през лятото на 1915 г. В: В спиралата на времето: пространства, хора, идеи, събития. Сборник с доклади. Национална научна конференция, посветена на 75-годишнината от основаването на Историческия музей в Пловдив и на юбилейната годишнина на доц. д-р Василка Танкова, 13–15 октомври 2023 г. Пловдив, 2023, 164-183.

СЪСТАВИТЕЛСТВО И РЕДАКЦИЯ НА СБОРНИЦИ

Съпротивата срещу комунистическия режим в България (1944-1989 г.) Сборник материали от национална научна конференция, НБУ, 23-24 март 2011 г. Съставителство и редакция: Лъчезар Стоянов, Живко Лефтеров. [онлайн] София, 2012. Достъпен на: http://ebox.nbu.bg/anti/

Под знака на музата Клио. Юбилеен сборник по случай 20-годишнината на департамент “История”. Редакционна колегия: Румен Генов, Лъчезар Стоянов, Светла Янева, Живко Лефтеров. София: НБУ, 2018.

Комунистическите режими и религиозните общности. Сборник материали от национална научна конференция, 8 март 2019 г., НБУ. Съставителство и научна редакция Живко Лефтеров. [онлайн] София: НБУ, 2021.

История, хора, ценности. Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на доц. д-р Лъчезар Стоянов. Съставителство и редакция доц. д-р Живко Лефтеров. София: НБУ, 2021.

УЧАСТИЕ В РЕДАКЦИОННИ КОЛЕГИИ НА ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

Годишник на департамент История. Т. II (2007). Редакционна колегия: Румен Генов, Лъчезар Стоянов, Цветана Чолова, Живко Лефтеров. София, 2010; Т. III (2008). Редакционна колегия: Румен Генов, Лъчезар Стоянов, Цветана Чолова, Живко Лефтеров. София, 2011; Т. IV (2009). Редакционна колегия: Румен Генов, Лъчезар Стоянов, Цветана Чолова, Живко Лефтеров. София, 2012; Т. V–VІ (2010–2011). Редакционна колегия: Румен Генов, Цветана Чолова, Живко Лефтеров. София, 2014; Т. VII (2012). Редакционна колегия: Румен Генов, Лъчезар Стоянов, Цветана Чолова, Живко Лефтеров. София, 2015; Т. VIII (2013). Редакционна колегия: Румен Генов, Лъчезар Стоянов, Живко Лефтеров. София, 2016; Т. IX–X (2014–2015). Редакционна колегия: Румен Генов, Светла Янева, Живко Лефтеров. София, 2018; Т. XI–XII (2016–2017). Редакционна колегия: Светла Янева, Живко Лефтеров, Димитър Гюдуров. София, 2021.

Курсове от текущия семестър: