Електронен каталог

гл. ас. д-р Виолета Шатова

гл. ас. д-р Виолета Шатова
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Архитектура
Телефон:
e-mail:
Приемно време:
Понеделник 8:00-9:30 503 II Корпус
Понеделник 14:30-16:00 503 II Корпус
Четвъртък 8:00-9:30 503 II Корпус
Четвъртък 14:30-16:00 503 II Корпус

Професионална автобиография:


Основни изследователски интереси в областта на: архитектура на сгради и комплекси за обществено ползване.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: вътрешна архитектура; дизайн на градска среда; жилищни и обществени сгради и комплекси;

Възможности за експертиза в областта на: Архитектура на сгради и комплекси

Преподавателски интереси в областта на: архитектурно проектиране и компютърно моделиране

Образование:

2018 г. Доктор по Архитектура, Нов Български Университет, София, България

2011 г. Магистър по Архитектура, Нов Български Университет, София, България

2004г. 151-во НСОУ „София“, специалност „Дизайн на интериора“

Членство в организации: Член на Камарата на Архитектите в България – Регионална Колегия София град

Участие в национални и международни проекти:

Автор на редица архитектурни проекти свързани с жилищно и обществено строителство и интериорно оформление.

Работа в екип по различни инвестиционни проекти в обхват на гражданско строителство - жилищни и обществени сгради.

Награди:

-Номинация в конкурс за интериорен и продуктов дизайн „Дибла 2018”, “, категория „Обществен интериор“;

-Номинация в конкурса за интериорен дизайн „Дибла 2017“, категория „Жилищен интериор“;

- Първа награда в конкурса „Ideal Standard Баня на годината 2011” с проект “Natural”, проведен през март 2012г.;

-Номинация на дипломен проект „Галерия на съвременното изкуство в общ ансамбъл с паметника „1300 години България“ пред НДК” в конкурс за архитектура и дизайн „Софийски архитектурен салон 2011“ , организиран от САБ;


Публикации:


По-важни публикации:

1. Шатова, В.,"Разширяване на съвременните международно признати музеи", Сборник научни публикации на НБУ, 8/2022–23, гр. София, 2023г., ISSN: 1314–7188 (научна статия), стр. 7-18

2. Шатова, В., "Дигиталните технологии като съществена част от съдържанието на музейната сграда в подкрепа на изложбата", Сборник доклади от Национална научно-практическата конференция „Дигитални технологии в архитектурата, дизайна и визуалните изкуства“, гр. София, 2023г., ISSN: 2815-5211, (научна статия), стр. 121-132

3.Шатова, В., "Обновяване на градските райони чрез нови културно-архитектурни обекти",Сборник научни публикации ПОЛИТИКИ И ИНОВАЦИИ ЗА ГРАДОВЕТЕ [POLICIES AND INNOVATIONS FOR CITIES], гр. София, 2022

4. Шатова, В., "Съвременни похвати в оформлението на офис пространствата днес"/"Contemporary characteristics in workspace architecture", Сборник научни публикации на НБУ, гр. София, 2021г., ISSN: 1314–7188 (научна статия).

5. Шатова, В., „Значими връзки между култура, архитектура и туризъм"/“Significant links between culture, architecture and tourism“, Сборник научни публикации на НБУ, гр. София, 2020г., ISSN: 1314–7188 (научна статия).

6. Шатова, В., „Важни направления в развиването на успешните културно-архитектурни проекти днес"/"Important directions in the development of successful cultural and architectural projects today“, Сборник научни публикации на НБУ, гр. София, 2020г., ISSN: 1314–7188 (научна статия).

7. Шатова, В., „Музеят като нов тип сграда“, Сборник научни публикации на НБУ, стр.31-40, гр. София, брой 4/2015г., ISSN: 1314–7188 (научна статия).

8. Шатова, В., „Ролята на цвета в музейната архитектура“, Сборник с материали от Национална научна конференция с международна участие “Цвят и светлина в архитектурата - ІV”, 2015, стр. 89-96,УАСГ ISSN: 1314 – 6564 (научна статия).

9. Шатова, В., „Фокусиране на съвременните музейни сгради върху нови обществени пространства“. Електронно списание „Език и публичност“ на департамент „Философия и социология“ на НБУ, гр. София, Кн. 5, брой 1/2016 г., Докторантски брой, стр.56-75, ISSN 2367-5756 - 19 стр. (научна статия). Статията е публикувана и в сайта на електронното списание „Език и публичност“, достъпна на интернет адрес: http://sophi.nbu.bg/bg/broeve.

10. Шатова, В., (2015), „Луксозните марки в музейна архитектурна среда“, Arh, Достъпно на https://bg.top-advisor.net/7292355-luxury-brands-in-the-architectural-world-of-museums

Шатова, В., (2015), „Junge Architektin recherchiert über den Museumswert der Brands“, Freshideen, Достъпно на https://freshideen.com/architektur/junge-architektin-recherchiert-uber-den-museumswert-der-brands.html

Шатова, В., (2015), „Les marques de luxe dans le milieu architectural des musées“ Archzine, Достъпно на https://archzine.fr/lifestyle/architecture/les-marques-de-luxe-dans-le-milieu-architectural-des-musees/

11. Онлайн версия на списание "1към1 в строителството", май 2012г

Публикация на идеен проект „Кафе с характер на временна конструкция зад паметника на Съветската армия в София“

12. Списание „1към1 в строителството“, брой 64, декември 2011г., 66-69 стр,

Публикация на идеен проект „Галерия на съвременното изкуство в общ ансамбъл с паметника 1300 години България пред НДК в София“

13. Вестник „Капитал“, 12-18 новмври 2011г, 20 стр.

Публикация на идеен проект „Галерия на съвременното изкуство в общ ансамбъл с паметника 1300 години България пред НДК в София“

Творчески изяви (изложби и др.):

Организатор на Национална научно-практическата конференция „Дигитални технологии в архитектурата, дизайна и визуалните изкуства“, 27 и 28 април 2023г., НБУ.

Доклад на тема "Дигиталните технологии като съществена част от съдържанието на музейната сграда в подкрепа на изложбата" в Национална научно-практическата конференция „Дигитални технологии в архитектурата, дизайна и визуалните изкуства“, НБУ, 27 и 28 април 2023 г. НБУ, София

Доклад и презентация в Национална научна конференция „СЪВРЕМЕННИ АСПЕКТИ И МЕТОДИ НА ПРЕПОДАВАНЕ ВЪВ ВИЗУАЛНИТЕ ИЗКУСТВА“, 24 и 25 март 2022 г. НБУ, София

Доклад и презентация в Национална научна конференция с международно участие “ЦВЯТ И СВЕТЛИНА В АРХИТЕКТУРАТА - ІV” - София, 11-12 май 2015, УАСГ, Сертификат N: СА 03 от 12.05.2015г.

Участие в изложба „Софийски архитектурен салон 2011“ , организиран от САБ, София

Курсове от текущия семестър: