Електронен каталог

Георги Георгиев

Академична длъжност:
Департамент:
Изследователски център за компютърна и приложна лингвистика
Телефон:
0893 99 26 42
Приемно време:

Професионална автобиография:Публикации:


Курсове от текущия семестър: