Електронен каталог

гл. ас. д-р Стоян Манчоров

гл. ас. д-р Стоян Манчоров
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Кино, реклама и шоубизнес
Телефон:
0896852565
Приемно време:
Вторник 14:00-16:00 119 I Корпус
Сряда 16:00-18:00 304 I Корпус

Професионална автобиография:


Oбразование и научни степени:

2010 – Бакалавър по графичен дизайн в НБУ.

2012 – Магистърска степен по анимационна режисура

2013 – Редовен докторант със стипендия към департамент "Кино, реклама и шоубизнес" на Нов български университет.

2018 – Защитава докторската си дисертация в на тема "Приложение на модерни техники в рисуването и софтуерните решения в киното и телевизията" в НБУ.

Основни изследователски интереси в областта на: Графичния дизайн, уеб дизайн, създаване на софтуери, класическо рисуване, карикатури, живопис, графика, скулптора.

Допълнителни изследователски интереси в областта на: Създаване на дизайн на Мобилни приложения.

Възможности за експертиза в областта на: Графичния дизайн, уеб дизайн, живопис.

Преподавателски интереси в областта на: Графичен дизайн, Цвето знание, Adobe Photoshop, Уеб дизайн.

Творчески изяви:

? Изложба „Фирмена идентичност“ , 14.02- 28.02.2014 г. в Корпус 1, етаж 4 – коридорно пространство. Организатор: департамент „Кино, реклама и шоубизнес“ Ръководители: ас. д-р Илия Кожухаров; докторант Стоян Манчоров. Участници: Студенти от програми „Графичен дизайн“ и „Графично и пространствено проектиране”.

? Изложба на фирмен тотал дизайн на дипломанти от програма „Графичен дизайн“ в НБУ на 25.06.2014 г. в сградата на Финансова група „Карол“.

? Изложба на фирмен тотал дизайн на студенти от програма “Графичен дизайн” на НБУ на 01.07.2014 г., ул. “Златовръх” 1, ет. 4.

? Изложба „Третата вълна“ 27.03.2015 г., Сградата на финансова група „Карол“, ул. „Златовръх“ 1, етаж 1.

? Куратор на изложба на тема „Корпоративна идентичност”, 08.12.2014 г.,. Корпус 1, етаж 3 - коридорно пространство.

? Куратор на изложба на дипломирани студенти от бакалавърска програма „Графичен дизайн“ и магистърска програма "Графично и пространствено проектиране", 20.11 - 04.12.2014 г.

? Куратор на изложба на студенти от специалност „Графичен дизайн”, 3-ти етаж, I корпус в коридорното пространство на 07.04.2016 г.

? Куратор на изложба на студенти от специалност „Графичен дизайн”, 3-ти етаж, I корпус в коридорното пространство относно реализирани каталози на различни фирми на 29.09.2016 г.

? Куратор на изложба на студенти от специалност „Графичен дизайн”, 4-ти етаж, I корпус в коридорното пространство 14.10.2016 г.

Участие в национални и международни проекти:

Участие в проект: Проект №BG051PO001-3.3.06.-0060 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР), МОН, в партньорство с Регионалния исторически музей – гр. Русе, ръководител доц. д-р Ирена Бокова

Участие в екипа на проект за изготвяне на графичната визия на 4-ти Международен студентски филмов фестивал “ New Wave Film Fest”

Обществена дейност: Създател на специалност : Технологичен графичен дизайн, в ЧПГ „Образователни технологии“.

Публикации:

“Дигиталният художник създава ефектни творби и без скъпа техника“, В: Агенция Монитор, 2016.

”Дигитални акварели и маслени картини“, В:-Агенция Монитор, 2017.

“Високи постижения с прости техники“ , В: - Агенция Монитор, 2016.

Проследяване развитието и модернизирането на „традиционната рисунка”, В: Сборник с научни публикации – том 2, по проект № BG051PO001-3.3.06-00-0060-C0001 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса”, София: НБУ, 2015 г.


Публикации:


“Дигиталният художник създава ефектни творби и без скъпа техника“, В: Агенция Монитор, 2016 - http://www.monitor.bg/a/view/85724

”Дигитални акварели и маслени картини“, В:-Агенция Монитор, 2017 - http://www.monitor.bg/a/view/59285

“Високи постижения с прости техники“ , В: - Агенция Монитор, 2016 -

http://www.monitor.bg/a/view/32722-Високи-постижения-с-прости-техники

Проследяване развитието и модернизирането на „традиционната рисунка”, В: Сборник с научни публикации – том 2, по проект № BG051PO001-3.3.06-00-0060-C0001 „Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса”, София: НБУ, 2015 г.

Курсове от текущия семестър: