Електронен каталог

доц. Михаил Чомаков

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Изящни изкуства
Телефон:
0884192228
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


Доц. Михаил Чомаков

Доцент по:

"Изкуствознание и изобразителни изкуства"

Преподавател по:

Теория на творческия процес; Дизайн на книжно тяло; Илюстриране; Живопис; Рисуване;Пърформънс.

Научни интереси:

Изследване в областта на художествената композиция, в частност правилността на композицията

Професионален опит:

1996 - 1998 - хоноруван преподавател в Технически университет по рисуване

1998 - 2000 - хоноруван преподавател в Нов български университет по рисуване и живопис

2000 - 2002 - щатен преподавател в Нов български университет по рисуване

От 2003 до сега - доцент в Нов български университет по Теория на творческсия процес; Дизайн на книжно тяло; Илюстриране; Живопис

Преподавателска дейност:

От 1998 г. - Нов български университет

От 1996 г. - Технически университет

Проекти:

2002 г. - През месец Май правя самостоятелна изложба-живопис в галерия "Александър" с названието "Нежни композиции".

1989 - 2002 г. -серия от международни участия в живописни изложби

Награди:

1979 - работа за Българска телевизия - серия от детски филми и куклени спектакли. Като сценарист с филма "Приказката оживява" на фестивала в гр. Сандански печеля "Златна антена"- международна награда за музикален филм

1994 - Участие в XV изложба "PRESEPI"- Рим - пл. "Дел Пополо" - една от първите награди от Ватикана.

Членство в професионални организации:

СБХ

Лични данни:

Дата на раждане: 16 януари 1949 г.

Семейно положение: семеен

Образование:

1968 г. - средно 66 гимназия в София, профил - литература

1973 г. - висше ВИИИ "Николай Павлович" - общ дизайн

2002 г. - защита на научна степен "Доцент"


Публикации:


ТВОРЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ

И

ПРАВИЛНОСТТА

НА

КОМПОЗИЦИЯТА

Курсове от текущия семестър: