Електронен каталог

доц. д-р Мариана Янева

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


„доцент” по научна специалност 05.02.18 „Икономика и управление (Екскурозодско обслужване)” (2008 г.)

с образователна и научна степен «доктор по икономика» по научната специалност 05.02.18 „Икономика и управление"(Туризъм)(2005 г.)


Публикации:


Курсове от текущия семестър: