Електронен каталог

д-р Любомира Вълчева-Нъндлол

Академична длъжност:
Департамент:
Антропология
Телефон:
+359879370873
Приемно време:
Понеделник 9:00-11:00 615 II Корпус
Вторник 9:00-11:00 615 II Корпус

Професионална автобиография:


Д-р Любомира Вълчева-Нъндлол е завършила бакалавърска степен в Карловия университет (Univerzita Karlova) и в Университета за публична администрация и международни отношения (Vysoká škola veřejné správy a mezinárodních vztahů) в Прага. Има магистърска степен „Политически науки” от Висшето училище по социални науки (École des hautes études en sciences sociales, съкр. EHESS) в Париж, където е защитила докторска степен на тема „Политическите и социални измерения на германския въпрос в България в края на Втората световна война. Между институционална и социална история” под научното ръководство на професор Alain Blum. Водила е лекции по източноевропейска и балканска история и по български език и литература в Страсбургския университет (Université de Strasbourg, съкр. UNISTRA), Франция. Изследователските и научни интереси на д-р Вълчева-Нъндлол са в областта на социалната история, на социологията и на политологията като някои от темите, които третира са миграция; държавна идентификация и административна класификация; национална, етническа, семейна принадлежност; социални идентичностни репрезентации; социално действие; отношението между държавата и индивида; научната категория смесен брак (intermarriage) и капацитетът й при изучаването на администрацията на населението, политически преходи, демократизация, политически репресии, колективна памет и репрезентации.


Публикации:


Курсове от текущия семестър: