Електронен каталог

проф. Живка Винарова д. м. н.

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Здравеопазване и социална работа
Телефон:
02 989 0654 и 0887 812 793
Приемно време:

Професионална автобиография:


Доктор на медицинските науки по 03.01.53 "Социална медицина и организация на медицината и здравеопазването"

Професор по 03.01.53 "Социална медицина и организация на медицината и здравеопазването"

Хабилитация- доцентура по 02.21.10 „Приложение принципите и методите на кибернетиката в други области на науката - медицина и биокибернетика“


Публикации:


Курсове от текущия семестър: