Електронен каталог

доц. д-р Стоян Ставру

Академична длъжност:
доцент
Департамент:
Здравеопазване и социална работа
Телефон:
Приемно време:

Професионална автобиография:


За д-р Стоян Ставру може да прочетете на следния адрес:

http://challengingthelaw.com/za-stoyan-stavru/


Публикации:


Монографии:

1. „Съсобственост. Правни аспекти”, София, ИК Сиби, 2010, стр. 344, ISBN ISBN 978-954-730-644-8 (26.03.2010 г.);

2. „Въпроси на етажната собственост”, София, ИК Сиби, 2009, стр. 282, ISBN 978-954-730-580-9 (08.05.2009 г.);

3. „Вещноправно действие на смъртта. Мъртвото човешко тяло преди и след погребението”, София, ИК Сиби, 2008, стр. 328, ISBN 978-954-730-522-9 (септември 2008 г.);

4. „Междусъседски отношения. Вещноправни аспекти”, София, ИК Фенея, 2008, стр. 292, ISBN 978-954-9499-20-9 (май 2008 г.);

5. „Въпроси на българското вещно право” a) второ издание (преработено и допълнено): София, ИК Фенея, 2010, стр. 896. ISBN ISBN 978-954-9499-14-8. (7 януари 2010) б) първо издание: София, ИК Фенея, 2008, стр. 1040. ISBN 978-954-9499-14-8 (март 2008 г.);

6. „Човешкото тяло като предмет на вещни права”, София, ИК Сиби, 2008, стр. 216. ISBN 978-954-730-474-1 (март 2008 г.);

8. „Публични вещни права. Конституционноправни и вещноправни аспекти”: a) второ издание (допълнено и преработено): София, ИК Фенея, 2009, стр. 128, в съавторство с Петър Илиев. ISBN 978-954-9499-06-3. (юни 2009) б) първо издание: София, ИК Фенея, 2007, стр. 126, в съавторство с Петър Илиев. ISBN 978-954-9499-06-3 (септември 2007);

7. „В какво вярва НЛП?”, София, ИК Фенея, 2011, стр. 212, ISBN 978-954-9499-64-3 (юни 2011).

Статии:

1. „Правни последици при промяна на пола“, сп. "Общество и право", кн. 12, 2011, стр. 70-81;

2. „Конкуренция между правата на кредиторите на наследодателя и на наследника при послесмъртна несъстоятелност“, сп. "Търговско и конкурентно право", кн. 12, 2011, стр. 44-52;

3. „Тази новост – сурогатното майчинство. При заместващо майчинство не може да има заместен баща“, сп. "Правен свят", кн. 9, 2011, стр. 49-57 (свързана статия в блога: тук );

4. „Потенциални конфликти с наказателноправно значение между заместващата майка и ползващите се съпрузи при заместващо майчинство“, сп. "Теза", кн. 1, 2011, стр. 94-104 (свързана статия в блога: тук );

5. „Въпросът за правната регулация на смяната на пола“, сп. "Общество и право", кн. 8, 2011, стр. 49-63;

6. „Възможно ли е принудително изпълнение на обезщетението при принудително отчуждаване?“, сп. "Административно правораздаване", кн. 3, 2011, стр. 38-47 (свързана статия в блога: тук );

7. „Интелигентните агенти – нов правен субект или специфична форма за изразяване на воля“, сп. "Правна мисъл", кн. 3, 2011, стр. 102-111 (свързана статия в блога: тук );

8. „Пробиотично право“, сп. "Правен свят", кн. 7, 2011, стр. 106-108;

9. „Новите правомощия на общото събрание и уравителните органи на етажната собственост“, сп. „Собственост и право“, кн. 3, 2011, стр. 5-15;

10. „Преглед на някои от промените в Закона за управление на етажната собственост“, сп. „Собственост и право“, кн. 8, 2011, стр. 5-15 (свързани статии в блога: тук и тук);

11. „Едностранно прекратяване на вещното право на ползване по чл. 61 от Закона за собствеността“, сп. „Собственост и право“, кн. 7, 2011, стр. 5-17.

Пълен списък на статии:

http://challengingthelaw.com/za-stoyan-stavru/statii-stoyan-stavru/

Курсове от текущия семестър: