Електронен каталог

проф. д-р Мариана Янева

Академична длъжност:
професор
Департамент:
Администрация и управление
Телефон:
e-mail:
Приемно време:

Професионална автобиография:


„професор” по научна специалност 05.02.18 „Икономика и управление (Управленско консултиране в туризма)” (2022 г.)

„доцент” по научна специалност 05.02.18 „Икономика и управление (Екскурозодско обслужване)” (2008 г.)

с образователна и научна степен "доктор по икономика" по научната специалност 05.02.18 „Икономика и управление" (Туризъм) (2005 г.)


Публикации:


Курсове от текущия семестър: