Електронен каталог

гл. ас. д-р Яна Василева

гл. ас. д-р Яна Василева
Академична длъжност:
главен асистент
Департамент:
Дизайн
Телефон:
02/8110599
Приемно време:
Вторник 12:30-14:30 509 II Корпус
Четвъртък 8:00-9:30 509 II Корпус
Четвъртък 14:45-15:15 509 II Корпус

Професионална автобиография:


Име: гл. ас. д-р ЯНА СТЕФНОВА ВАСИЛЕВА

OБРАЗОВАНИЕ:

2001 - Завършено средно образование в СХУ за изящни изкуства “Акад.Илия Петров” – София

1999 - Едномесечно обучение на разменни начала в Училището по изкуствата на гр. Бат, Англия

2004 - Тримесечно обучение в Galway-Mayo Institute of Tecnology в град Галауей, Ирландия по програмата “Еразмус” на ЕС

2005 - Защита на бакалавърска степен в специалността “Книга и печатна графика” в НХА

2007 - Защита на магистърска степен в специалността “Книга и печатна графика” в НХА

2012 - Защита на докторска дисертация на тема „Приложение на графичния дизайн за нуждите на модната индустрия“, направление 8.2 Изящни изкуства

НАГРАДИ:

2000 - Печели конкурс за издаване на картички с благотворителна цел, организиран от френската фондация ENFANCE AVENIR – Париж, Франция.

2002 - Втора награда в конкурс на тема “Денят на Европа”, организиран от фондация “ИНТЕРКОНТАКТИ” и финансиран от Делегацията на Европейската комисия в София

2006 - Трета награда от конкурс на БНБ за проект на сребърна възпоменателна монета, под надслов “Българската планина”; която е част от серията “Национални паркове и резервати”, емисия 2007 г.

2007 - Трета награда за сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване и разменна монета, посветени на присъединяването на Република България към Европейския съюз.

2008 - Първа и втора награда за сребърна възпоменателна монета „Спортната стрелба”, от серията олимпийски спортове, емисия 2008 г.

2008 - Трета награда от конкурс на БНБ за графичен проект на сребърна възпоменателна монета на тема “130 години от създаването на Българска Народна Банка”

УМЕНИЯ:

Владее и работи свободно с Microsoft Office и Adobe Photoshop, CorelDraw, Adobe Illustrator, Adobe InDesign

Владее и говори свободно: Английски ниво C1 и Испански език ниво B2

ТРУДОВА И ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ:

2005 - 2008 Преподавател по изобразително изкуство в 51 СОУ “Елисавета Багряна”-София.

2006 - 2012 Преподавател по компютърна графика в частен колеж “СОФИЯ”

2007 - 2009 Хоноруван преподавател по компютърно двуизмерно проектиране към департамент "Дизайн и архитектура" в Нов Български Университет.

2009 - 2010 Програмен директор на програма "Дизайн" към департамент Дизайн и архитектура в НБУ

2011 - Щатен асистент към Бакалавърски факултет на НБУ

2012 - Преподавател по графичен дизайн в частен колеж "Делта"

2009 - 2012 Дизайн на художествена литература за издатеслтво „Стигмати”

2012 - Преподавател по изобразително изкуство в частен колеж "Иком Интелект"

2013 - Главен асистент в департамент "Дизайн" на НБУ

2014 - Член на СБХ, секция "Дизайн"

2016 - Член на библиотечния съвет в НБУ

УЧАСТИЕ В ОБЩИ ИЗЛОЖБИ:

Изложба „Светлина и време“, галерия "Арт алея", 2019 г.

Изложба литературно четене , междудепартаментен семинар "Ремикси - 2", Арт център STEPPENWOLF, 2017 г.

Изложба „Love is….2017“, Арт център STEPPENWOLF, 2017 г.

Изложба „Светлина и време“, галерия "Арт алея", 2016 г.

Изложба „Love is....”, галерия „Степен Вълк“, 2016 г.

Изложба на студенти и преподаватели „All that jazz”, НБУ, 2015 г.

Изложба на студенти и преподаватели „Надписи и шрифрове“ НБУ, 2015 г.

Изложба на студенти и преподаватели „Калиграфия“, НБУ, 2015 г.

Изложба на студенти и преподаватели „Модни колажи“, НБУ, 2014 г.

Изложба на студенти и преподаватели „Попарт“, НБУ, 2014 г.

Участие в изложба на новоприетите членове на СБХ, галерия „Шипка 6“, 2014 г.

Участие с проект за детска книга на Годишното изложение на книгата в град Лайпциг, Германия, 2005 г.

Участие с проекти в ежегодният конкурс за карикатура на Фондация “Aydin Dogan Vakfi” – Турция, 2004 г.

Участие в изложбата “За буквите”, организирана от Националната художествена академия в НДК - София, по повод Деня на будителите, 2003 г.

Участие в ХІІІ издание на Festival de Peinture de Magne, в град Магне, Франция, 2001 г.

Участие в Обща художествена изложба на СХУ за изящни изкуства “Акад.Илия Петров” в София, 1999 г.

САМОСТОЯТЕЛНИ ИЗЛОЖБИ:

Изложба „Пробуждане“ - НБУ, 2018 г.

Изложба „Текстури“ - НБУ, 2018 г.

Изложба „Кирилица и глаголица“ - НБУ, 2015 г.

ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗЛОЖБИ:

Изложба: „Draw your dream“, НБУ, корпус 2, ет.5, коридорно пространство, 2017 г.

Изложба: „Music”, НБУ, корпус 2, ет.5, коридорно пространство, 2017 г.

Изложба: „Print studio“, НБУ, корпус 2, ет.5, коридорно пространство, 2017 г.

Изложба: „Попарт в интериора“, НБУ, корпус 2, ет.5, коридорно пространство, 2017 г.

Изложба: „Шрифтът през вековете“, НБУ, корпус 2, ет.5, коридорно пространство, 2017 г.

Изложба: „Графични изображения в модата“, НБУ, корпус 2, ет.5, коридорно пространство, 2016 г

Изложба: „Компютърни експерименти“, НБУ, корпус 2, ет.5, коридорно пространство, 2016 г.

Изложба: „Design is everything“, НБУ, корпус 2, ет.5, коридорно пространство, 2016 г.

Изложба: „Make love not war“, НБУ, корпус 2, ет.5, коридорно пространство, 2016 г.

Изложба: „All that jazz“, НБУ, корпус 2, ет.5, коридорно пространство, 2015 г.

Изложба: „Секс наркотици и рокендрол“, НБУ, корпус 2, ет.5, коридорно пространство, 2015 г.

Изложба: „Дигитални абстракции“, НБУ, корпус 2, ет.5, коридорно пространство, 2015 г.

Изложба на студенти и преподаватели: „Дигитални композиции - II част“, НБУ, корпус 2, ет.5, коридорно пространство, 2015 г.

Изложба на студенти и преподаватели: „Надписи и шрифтове“, НБУ, корпус 2, ет.5, коридорно пространство, 2015 г.

Изложба на студенти и преподаватели: „Дигитални композиции“, НБУ, корпус 2, ет.5, коридорно пространство, 2015 г.

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ:

Участие в проект: „Дизайнът като мултидисциплинарна комуникация и култура”, арт симпозиумът е реализиран от фонд „Учебни програми“ при ФБО и БФ, участници: студенти и преподаватели от НБУ, ЮЗУ „Неофит Рилски“, НМА "Панчо Владигеров", СУ „Климент Охридски“ , ТК „Любен Гройс“, 2019 г.

Участие в проект: „Пресечни точки“, изложбата е реализирана с финансиране от Фонд „Учебни програми“, участници: студенти и преподаватели от БП „Мода“ и БП „Уеб дизайн и графична реклама“, къща музей „Борис Христов“, гр. София, 2019 г.

Участие в проект: „Цвят и форма“, изложбата е реализирана с финансиране от фонд „Учебни програми“ при ФБО, участници: студенти и преподаватели от БП „Мода“ и БП „Уеб дизайн и графична реклама“, къща музей „Борис Христов“, гр. София, 2019 г.

Участие в проект: „Форми и повърхности“, изложбата е реализирана в рамките на Международно изложение Tex Tailor EXPO 2018, финсиране: фонд „Учебни програми“, участници студенти и преподаватели от департамент „Дизайн“, гр. Пловдив, дата: 8.11-10.11.2019 г.

Участие в междудепартаментен проект: Поп данс шоу , участници: студенти от департамент: „Музика“, „Театър“, „Дизайн“, финасиране фонд „Учебни програми“ към ФБО и БФ, MIXTAPE 5 , дата: 18.06.2018 г.

Участие в проект: „Отражения“, изложбата е реализирана с финансовата подкрепа на ФБО, къща музей „Борис Христов“, дата: 20.03 - 29.03.2018 г.

Участие в проект: „Калейдоскоп“, изложбата е осъществена с финансовата подкрепа на ФБО, къща музей „Борис Христов“, дата: 14.03 - 27.03.2017 г.

Участие в проект: „Пресечни точки“ – изложба , участници студенти от НХА и НБУ, БП „Мода“ и МП „Дизайн на електронни издания и уеб сайтове“, къща музей Борис Христов, гр. София, дата: 15.03 - 24.03.2016 г.

Участие в проект: „Generations”, изложбата е реализирана с любезното съдействие на ФБО, участници: студенти БП „Мода“ и МП „Дизайн на електронни издания и уеб сайтове“, къща музей Борис Христов, гр. София, дата: 21.05 - 5.06.2015 г.

Участие в проект: „ПОКОЛЕНИЯ“, изложбата е реализирана със съдействието на Фонд учебни програми, участници: студенти и преподаватели от БП „Мода“, къща музей „Борис Христов“, гр. София, 2015 г.

РЪКОВОДСТВО НА ПРОЕКТИ:

Ръководител на проект - изложба „Илюстрация на детска книга“ – участници студенти втори курс БП „Уеб дизайн и графична реклама“, външно финансиране България мол, 2020 г.

Ръководител на проект – изложба „Тhe best of the rest” – участници студенти БП „Интериорен дизайн“, финансиран от Фонд учебни програми към ФБО, НБУ корпус 2, ет. 3, коридорно пространство, 2018 г.

Ръководител на проект – изложба „Back to the 80's“ – участници студенти БП „Интериорен дизайн“, финансиран от Фонд учебни програми към ФБО, НБУ, корпус 2, ет.3, коридорно пространство, 2018 г.

Ръководител на проект – изложба „We will rock you” - участници студенти БП „Интериорен дизайн“, финансиран от Фонд учебни програми към ФБО, НБУ, корпус 2, ет.3, коридорно пространство, 2018 г.

Ръководител на проект – изложба „Кориците на Vogue” – участници студенти БП „Мода“ и БП „Интериорен дизайн“, финансиран от Фонд учебни програми към ФБО, НБУ, корпус 2, ет.3, коридорно пространство, 2018 г.

Ръководител на проект – изложба „Дигитални принтове“ – участници студенти БП „Мода“, финансиран от Фонд учебни програми към ФБО, НБУ, корпус 2, ет. 3, коридорно пространство, 2018 г.

Ръководител на проект – изложба „Дигитални колажи с Photoshop” – участници студенти БП „Интериорен дизайн“, финансиран от Фонд учебни програми към ФБО, НБУ, корпус 2, ет. 3, коридорно пространство, 2017 г.

Ръководител на проект – изложба „Music” – участници студенти БП „Мода“ и БП „Интериорен дизайн“, финансиран от Фонд учебни програми към ФБО, НБУ, корпус 2, ет.5, коридорно пространство, 2017 г.

ПО-ВАЖНИ ПУБЛИКАЦИИ:

Василева, Яна (2020). Влияние на руския авангард върху дизайна на модната илюстрация в началото на двадесети век, Онлайн списание: Eastern academic journal, ISSN: 2367 –7384; брой 1, стр. 18-24

Василева, Яна (2019). Въздействие на ар деко върху дизайнът на модната илюстрация през първата половина на XX век, Онлайн списание: Eastern academic journal, ISSN: 2367 –7384; брой 4, стр. 44-50

Василева, Яна (2019). Виенски сецесион в дизайнана модната илюстрация през първата половина на XX век, Онлайн списание: Eastern academic journal, ISSN: 2367 –7384, брой 2, стр. 44-50

Василева, Яна (2019). Въздействие на сюрреализма върху дизайна на модната илюстрация през първата половина на XX век, Онлайн списание: Eastern academic journal, ISSN: 2367 –7384, брой 2, стр. 35-41

Василева, Яна (2019). Влияние на кубизмът върху дизайна на модната илюстрация през първата половина на двадесети век, Онлайн списание: Eastern academic journal, ISSN: 2367 –7384, брой 1, стр. 61-67

Василева, Яна (2019). Развитие на модната гравюра през XVIII век, Онлайн списание: Eastern academic journal, ISSN: 2367 –7384, брой 1, стр. 68-47

Василева, Яна (2019). Фотографски техники и графични материали в модната илюстрация в началото на XX век, сп. Управление и образование, ISSN 13126121, брой 15, стр. 180-184

Василева, Яна (2018). Въздействие на модерното изкуство върху формирането, развитието и дизайна на модната илюстрация в началото на XX век, Онлайн списание: Eastern academic journal, ISSN: 2367 –7384, бр. 4, стр. 222-229

Василева, Яна (2018). Развитие на модната илюстрация през XVII век, Онлайн списание: Eastern academic journal, ISSN: 2367 –7384, бр. 3, стр. 33-45

Василева, Яна (2018). Развитие на модната илюстрация през 60-те години на XX век, Онлайн списание: Eastern academic journal, ISSN: 2367 –7384, бр. 1, стр. 24-31

Василева, Яна (2018). Роля на печатните технологии за формирането, развитието и дизайна на модната илюстрация през вековете, Онлайн списание: Управление и образование, ISSN 13126121, бр.14, стр.163-168

Василева, Яна (2017). Печатни техники и тенденции в модната илюстрация в началото на XX век, Онлайн списание: Eastern academic journal, ISSN: 2367 –7384, бр. 4, стр. 10-16

Василева, Яна (2017). Модната илюстрация в епохата на Ренесанса, сп. Управление и образование, ISSN 1312612, бр. 13, стр. 62-65

Василева, Яна (2017). Развитие на модната илюстрация в епохата на Френската революция и Реформацията, Онлайн списание: Eastern academic journal, ISSN: 2367 –7384, бр.2, стр.39-44

Василева, Яна (2017). Развитие на модната илюстрация в Северна Америка през 80-те години на XX век, Онлайн списание: Eastern academic journal, ISSN: 2367-7384, бр.1, стр.17-22

Василева, Яна (2017). Векторни темплейти при дизайн на текстил и облекла, сп. Новата идея в образованието: Юбилейна научна конференция с международно участие, ISBN 9786197126280, pp. 344-348

Василева, Яна (2016). Съвременни технически подходи при дизайн на модна илюстрация, сп. Управление и образование, ISSN 1312612, бр.12, 131-133

Василева, Яна (2016). Компютърни експерименти в обучението по моден дизайн, Научни тудове на Русенския университет, ISSN 1311 - 3321, брой 55, стр. 106-109

Василева, Яна (2016). Компютърни ефекти в модната илюстрация, Научни тудове на Русенския университет, ISSN 1311 - 3321, брой 55, стр. 102-105

Василева, Яна (2015). Компютърна графика в модата, Сборник научни публикации, ISSN 1314-7188, бр. 4, стр. 153 – 158

Василева, Яна (2015). Педагогически практики в бакалавърска програма МОДА в НБУ, сп. Управление и образование, ISSN 1312612, бр.11, стр. 190-192

Василева, Яна (2015). Развитие на модната илюстрация през XX век, сп. Текстил и облекло, ISSN 1310 – 912X, бр.10, стр. 209-212

Василева, Яна (2015). Векторна компютърна графика в модата, сп. Текстил и облекло, ISSN 1310 – 912X, бр.63, стр. 196-198

Василева, Яна (2015). Компютърно проектиране при дизайн на текстил и облекло, Сборник научни публикации, Иновации в текстила и облеклото, ISBN 9789549195125

Стр.259-264


Публикации:


•„Педагогика и качество на образованието в НБУ”, академично списание на университет „Проф. Д-р Асен Златаров” - Бургас Факултет по обществени науки, Том VI (3) 2010

•„Graphic Design and Ecology – New Inspiration Sources in Fashion” в сборник с доклади на международната конференция „International Conference Fashion Vitality”, 2010

•"Екология и опазване на околната среда - нови източници на вдъхновение в модната индустрия" в сборник с доклади от международната конференция на Русенския Университет "Ангел Кънчев", Том 49, Серия 1,2, 2010

•"Нови източници на ресурси в модната индустрия", Сборник доклади 2010 УИ “Стопанство", София, ISBN 9547592629

•"Приложение на графичния дизайн за нуждите на модната индустрия", Управление и образование 2011, VII (3), ISSN 1312-6121

•"Приложение на двуизмерните компютърни програми в модната индустрия" в сборник с доклади от конференция на БСУ 2011"Взаимодействието теория - практика: ключови проблеми и решения",том III, ISBN 97895493708052011

Курсове от текущия семестър: