Софтуерни технологии в Интернет

Кратко представяне на програмата:

Програмата е с практическа насоченост в областта на уеббазираните приложения. Обучението се извършва в няколко основни направления - уеббазиран достъп до бази от данни, приложения с архитектура клиент-сървър, комуникиращи през уебсреда, електронен бизнес. Съдържанието и структурата на учебните курсове отразяват последните тенденции в развитието на интернет базираните технологии. Практическите занятия използват последните версии на водещи софтуерни продукти и развойни среди. Програмата се ползва със специалната подкрепа на академичната инициатива на ORACLE, позволяваща международно сертифициране на студентите при преференциални условия. Обучението в програмата преминава през курсове по софтуерни архитектури (курс на Institute for Software Research към университета Carnegie Mellon University), компютърна сигурност в интернет, скриптови езици в интернет, мултимедийни приложения в интернет, програмиране с PL/SQL, програмиране на .Net и J2EE, програмирането на Java, електронен бизнес, глобални мрежи. Извънаудиторните учебни форми включват курсови работи, проекти, стаж.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Софтуерни технологии в Интернет
 • проф. Иван Ланджев, д.н. INFM252 Проект: Информационна сигурност в Интернет
 • проф. д-р Велина Славова INFM016 Проект: Алгоритми и структури от данни
 • проф. д-р Георги Тупаров INFM044 Проект: Web приложения с Oracle технологии INFM111 Програмиране с PL/SQL INFM160 Проект: PL/SQL INFM210 Разработване на Web приложения с Oracle технологии INFM310 Oracle бази от данни - основи на администрирането
 • проф. д-р Кирил Алексиев MITM301 Дейта майнинг MITM322 Проект: Дейта майнинг
 • доц. д-р Васил Къдрев INFM102 Компютърна сигурност в Интернет
 • доц. д-р Венцислав Джамбазов INFM006 Софтуерни среди за уебдизайн INFM114 Скриптови езици в Интернет INFM121 Мултимедийни приложения в Интернет INFM164 Проект: Скриптови езици в Интернет INFM171 Проект: Мултимедийни приложения в Интернет INFM206 Разработка на уеб базирани информационни системи със софтуер с отворен код
 • доц. д-р Владимир Иванов INFM115 Облачни технологии INFM345 Съвременни безжични компютърни мрежи
 • доц. д-р Ласко Ласков INFM346 Обработка на изображения и разпознаване
 • доц. д-р Методи Трайков INFM011 Увод в алгоритмите и програмирането INFM016 Проект: Алгоритми и структури от данни INFM313 Разработка на информационни системи с .Net
 • доц. д-р Росица Голева DSCM024 Мрежа за съхраняване на данни INFM036 Проект: Уебдизайн INFM128 Проект: Съвременни безжични компютърни мрежи INFM202 Информационна сигурност в Интернет INFM256 Проект: Информационни системи в Интернет INFM450 Стаж
 • доц. д-р Стоян Мишев DSCM028 Високопроизводителни изчисления
 • доц. д-р Юлиана Пенева INFM014 Моделиране на бази от данни INFM305 Софтуерен инженеринг
 • доц. д-р Ясен Горбунов DSCM028 Високопроизводителни изчисления
 • гл. ас. д-р Николай Милованов ESMM290 Архитектура на софтуерни системи І (на английски език) ESMM292 Проект: Архитектура на софтуерни системи І (на английски език)
 • гл. ас. д-р Филип Андонов INFM014 Моделиране на бази от данни INFM017 Проект: Моделиране на бази от данни
 • гл. ас. д-р Христина Костадинова INFM002 Увод в програмирането на Java INFM015 Проект: Програмиране с Java INFM205 Програмиране на Java за напреднали INFM213 Програмиране на .Net и J2EE
 • гл. ас. д-р Цветелина Симеонова INFM102 Компютърна сигурност в Интернет INFM152 Проект: Компютърна сигурност в Интернет
 • д-р Димитър Петров INFM308 Разработка на мобилни приложения
 • Георги Костадинов INFM346 Обработка на изображения и разпознаване
 • Делян Керемедчиев INFM036 Проект: Уебдизайн INFM114 Скриптови езици в Интернет INFM164 Проект: Скриптови езици в Интернет INFM206 Разработка на уеб базирани информационни системи със софтуер с отворен код INFM256 Проект: Информационни системи в Интернет
 • Илия Горанов INFM006 Софтуерни среди за уебдизайн
 • Илиян Закински   INFM213 Програмиране на .Net и J2EE
 • Илиян Занкински INFM002 Увод в програмирането на Java INFM015 Проект: Програмиране с Java INFM205 Програмиране на Java за напреднали INFM313 Разработка на информационни системи с .Net
 • Светослав Торбов INFM202 Информационна сигурност в Интернет INFM252 Проект: Информационна сигурност в Интернет
 • Тодор Брънзов INFM301 Управление на софтуерни проекти за Интернет