Филмово и телевизионно изкуство

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата преминава през теоретични и практически курсове по филмова и телевизионна режисура в различните видове кино, работа с актьора пред камерата, представя операторското майсторство с теоретични курсове за структурата на екранното изображение, за изграждането на визията и операторския стил в игралното и документалното кино, в телевизията, запознава с дигиталните технологии в киното и телевизията.

Програмата съдържа курсове по кинодраматургия, които създават знания и умения за разбиране и създаване на разказвателната структура и писане на добре структурирани сценарии както за игрални и документални филми, така и за различните формати сериали. Студентите изучават филмов маркетинг, естетика на киното, режисура на монтажа, продуцентство в киното и телевизията, кинодизайн и сценарий. Разделянето в 5 специализации става в трети семестър. По време на следването си студентите имат филмов практикум за заснемане на филм в условия, които наподобяват производствените.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области, както и надграждащ модул за кандидати професионални бакалаври от същото професионално направление.

прочети още
Филмово и телевизионно изкуство
 • проф. Петя Александрова, д.н. CASM755 Поетика на филма CINB207 Исторически практики в световното кино CINB211 Езикът на киното
 • проф. д-р Емилия Стоева CASM619 Дигитални технологии в киното и телевизията CASM757 Гранични форми на филмовото операторство CINB736 Цифрово филмопроизводство І част
 • проф. д-р Иван Драганов CASM613 Филмов маркетинг
 • проф. д-р Светла Христова CASM043 Проект: Драматургичен семинар I част CASM044 Проект: Драматургичен семинар II част CASM052 Стаж CASM151 Драматургичен семинар І част CASM261 Драматургичен семинар II част
 • проф. д-р Христо Тодоров PHCM004 Философия на киното - концепции, проблеми и методи
 • проф. Георги Дюлгеров CASM602 Работа с актьора пред камера І част CASM609 Работа с актьора пред камера ІІ част CASM611 Практика: Майсторски клас на проф. Георги Дюлгеров CASM612 Практика: Работа с актьора пред камера ІІ част CASM641 Майсторски клас на проф. Георги Дюлгеров I част CASM642 Практика: Работа с актьора пред камера CASM643 Практика: Майсторски клас на проф. Георги Дюлгеров I част CASM644 Майсторски клас на проф. Георги Дюлгеров II част
 • проф. Людмил Христов CASM042 Проект: Реализация на аудиовизуален продукт CASM051 Стаж CASM052 Стаж CASM746 Разпространение и маркетинг на филми CINB550 Практика "Зимна школа"
 • доц. д-р Димитър Димитров CASM331 Изкуството през ХХ век - развитие и тенденции в света и в България CASM438 Проект: Изкуството през ХХ век - развитие и тенденции в света и България
 • доц. д-р Елизавета Боева CASM753 Авторско, авангардно, фестивално и нискобюджетно кино I част CASM754 Авторско, авангардно, фестивално и нискобюджетно кино II част CINB008 Филмов анализ
 • доц. д-р Невелина Попова CASM647 Вечните сюжети и екранизацията
 • доц. Александър Томов CASM699 Сценарна практика
 • доц. Боряна Минчева CASM047 Проект: Пространството и костюма в киното CASM053 Стаж CASM610 Пространството и костюма в киното CASM652 Oснови на филмовия дизайн CASM661 Проектиране на филмови и телевизионни декори CASM731 Практическо реализиране на кинообраза CASM733 Стил и индивидуалност в кино дизайна CASM734 Единство на пространството и костюма в кинообраза CASM748 Проект: Единство на пространството и костюма в кино образа
 • доц. Правда Кирова CINB206 Кинодраматургия
 • доц. Христо Добаров CASM653 Перспективна композиция в киното и телевизията
 • гл. ас. д-р Богомил Калинов CASM050 Стаж CASM054 Стаж CASM730 Продуциране на телевизионен игрален сериал
 • гл. ас. д-р Николай Милев CASM046 Проект: Режисура на монтажа CASM608 Режисура на монтажа CINB002 Изразни средства на оператора в киното и телевизията
 • гл. ас. д-р Румяна Стефанова CASM556 Компютърна обработка на фотоизображение и техники на колаж
 • д-р Антония Милчева CASM602 Работа с актьора пред камера І част CASM609 Работа с актьора пред камера ІІ част CASM611 Практика: Майсторски клас на проф. Георги Дюлгеров CASM641 Майсторски клас на проф. Георги Дюлгеров I част CASM643 Практика: Майсторски клас на проф. Георги Дюлгеров I част CASM644 Майсторски клас на проф. Георги Дюлгеров II част
 • д-р Миладин Гергов CASB852 Продуцентство в киното и телевизията CASM703 Творчество и продуциране в отношенията между продуцент-сценарист-режисьор І чaст CASM707 Творчество и продуциране в отношенията между продуцент-сценарист-режисьор ІІ част
 • преп. Ангелина Василева CASB911 Жанрове в киното и телевизията-приложни аспекти CASM041 Проект: Кино и психоанализа - приложни аспекти, CASM098 Практически аспекти на постмодерната реклама CASM169 Кино и психоанализа - приложни аспекти CASM651 Жанрове в киното и телевизията - практикум
 • Атанас Янакиев   CASM734 Единство на пространството и костюма в кинообраза
 • Велизар Соколов CASM710 Правни аспекти на интелектуалната собственост в аудиовизията
 • Виктория Радославова CASM114 Монтаж и сценарий
 • Екатерина Николова CASM737 Специфика на сценарното писане за сериал
 • Емил Иванов CASM729 Звуково оформление
 • Ивайло Нацев CASB854 Технология на звука в киното и телевизията
 • Красимира Борисова CASM627 Сенситометрия и лабораторна обработка на материалите
 • Майя Бужашка CASM662 Принципи на телевизионния дизайн
 • Мария Миронска CASM732 Пластична специфика на костюма в киното CASM734 Единство на пространството и костюма в кинообраза CASM747 Характерни особености на костюма в киното CASM749 Проект: Реализация на костюм в киното
 • Мартин Чичов CASM758 Работа на оператора в игралното кино
 • Мартичка Божилова CASM723 Продуциране в неигрално кино и телевизия
 • Мая Василева   CASM718 Съвременно телевизионно творчество
 • Николай Илиев CASM745 Режисура, продуциране и разпространение на независими филми CINB205 Приложни аспекти на филмовата режисура CINB209 Приложни аспекти на телевизионната режисура CINB504 Продуциране и режисура на тв реклами
 • Светослав Драганов CASM696 Съвременни насоки в световното документално кино
 • Стефан Бояджиев CASM046 Проект: Режисура на монтажа CASM608 Режисура на монтажа
 • Стефан Командарев CASM614 Режисура и продуцентство в киното CASM721 Европейска филмова копродукция - продуцентската гледна точка
 • Теодора Дончева CASM202 Подготовка за магистърски проект – литературен сценарий за 90 минутен игрален филм
 • Христо Дерменджиев CASM746 Разпространение и маркетинг на филми