Национална и международна сигурност

Кратко представяне на програмата:

Обучението обхваща специализирани курсове в областта на науките за риска, геополитика и сигурност, екологична и технологична сигурност, корпоративно и фирмено разузнаване, основи на сигурността, кризисен мениджмънт, дипломатическо и консулско право, миграции и сигурност. Програмата има три специализации:

- Вътрешна сигурност

- Международна сигурност, миграция, дипломация

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Национална и международна сигурност
 • проф. Георги Бахчеванов, д.н. DDSM104 Системи за сигурност и отбрана DDSM105 Международно хуманитарно право DDSM112 Проект: Системи за сигурност и отбрана NISM103 Международни конфликти и национална сигурност NISM112 Гражданско-военни отношения и граждански контрол върху политиката на сигурност NISM223 Еволюция на международното мироопазване NISM270 Проект: Гражданско-военно отношения и граждански контрол върху политиката на сигурност NISM286 Проект: Еволюция на международното мироопазване
 • проф. Милена Беновска-Събкова, д.н. NISM113 Национална идея и държавност в българското историческо наследство
 • проф. Николай Радулов, д.н. NISM115 Разузнавателен анализ NISM216 Изграждане и управление на системи за сигурност NISM283 Проект: Разузнавателен анализ NISM287 Проект: Изграждане и управление на системи за сигурност
 • проф. Тодор Коларов, д.н. DDSM105 Международно хуманитарно право NISM124 Дипломатическо и консулско право NISM134 Правни и организационни основи на корпоративната сигурност NISM201 Проблеми на международното право NISM220 Човешката сигурност NISM240 Правен режим на управление на специалните разузнавателни средства NISM282 Проект: Човешката сигурност NISM325 Стаж: Министерство на външните работи
 • проф. д-р Венелин Георгиев NISM213 Информационни технологии за управление при риск NISM216 Изграждане и управление на системи за сигурност NISM287 Проект: Изграждане и управление на системи за сигурност NISM288 Проект: Информационни технологии за управление при риск
 • проф. д-р Николай Арабаджийски ADMB006 Основи на публичната администрация NISM233 Полицейско право NISM335 Стаж: Министерство на вътрешните работи
 • проф. д-р Тилчо Иванов NISM211 Икономика и сигурност NISM284 Проект: Икономика и сигурност
 • проф. д-р Христо Георгиев NISM111 Основи на сигурността NISM221 Европейска архитектура за сигурност NISM269 Проект: Основи на сигурността NISM275 Бежанско право и режим на бежанците
 • доц. д-р Йордан Бакалов NISM335 Стаж: Министерство на вътрешните работи
 • доц. д-р Константин Пудин NISM211 Икономика и сигурност NISM284 Проект: Икономика и сигурност
 • доц. д-р Марин Станчев CTRM110 Проект: Оцеляване в терористична среда CTRM145 Оцеляване в терористична среда
 • доц. д-р Михаел Димитров NISM116 Организация на полицейските и разузнавателни служби на водещи съвременни държави NISM131 Корпоративно и фирмено разузнаване NISM221 Европейска архитектура за сигурност NISM222 САЩ, НАТО и Русия NISM224 Геополитика и сигурност NISM274 Проект: Геополитика и сигурност NISM277 Сигурност и сътрудничество в европейското пространство NISM285 Проект: Организация на полицейските и разузнавателни служби на водещи съвременни държави
 • доц. д-р Румен Петров NISM214 Психология и сигурност
 • гл. ас. д-р Дафинка Сидова NISM103 Международни конфликти и национална сигурност NISM124 Дипломатическо и консулско право NISM129 Международни отношения и сигурност NISM220 Човешката сигурност NISM272 Проект: Международни отношения и сигурност NISM277 Сигурност и сътрудничество в европейското пространство NISM282 Проект: Човешката сигурност NISM325 Стаж: Министерство на външните работи
 • гл. ас. д-р Росица Гичева NISM113 Национална идея и държавност в българското историческо наследство
 • ас. д-р Галина Стоянова NISM102 Избрани проблеми на конституционното право
 • ас. д-р Петър Арабаджийски NISM134 Правни и организационни основи на корпоративната сигурност
 • д-р Ана Филибева NISM233 Полицейско право
 • д-р Ангел Апостолов NISM122 Водене на преговори в сферата на сигурността
 • д-р Вероника Стоилова NISM121 Международно сътрудничество в борбата с тероризма NISM201 Проблеми на международното право NISM240 Правен режим на управление на специалните разузнавателни средства NISM271 Проект: Международно сътрудничество в борбата с тероризма
 • д-р Калчо Таушанов NISM231 Основи на разузнаването
 • д-р Красимир Желязков NISM133 Основи на контраразузнаването
 • д-р Цветомир Алексов NISM213 Информационни технологии за управление при риск NISM288 Проект: Информационни технологии за управление при риск