Археологически изследвания

Кратко представяне на програмата:

Програмата е изследователска и предлага обучение в най-новите методи и теоретични постижения на съвременната археология. Програмата има три специализации: праистория, антична археология и средновековна археология.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Археологически изследвания
 • проф. Иван Гацов, д.н. ARHB531 Неолит на Балканите ARHB541 Практика "Обработка на археологически находки" ARHM147 Праистория на Мала Азия ARHM240 Класификация на археологически артефакти ARHM250 Миграции в праисторията ARHM348 Бронзовата епоха в Анатолия ARHM355 Праистория на Централна и Западна Европа ARHM757 Проект: Праистория на Кавказкия регион
 • проф. д-р Вилма Стоянова ARHB534 Методи в археологията
 • проф. д-р Мартин Канушев ARHM901 Статистически методи в археологията
 • доц. д-р Биляна Костова ARHM125 Ювелирството на гръко-римския свят ARHM333 Накити и предмети на лукса през Българското средновековие ARHM353 Ранна металургия
 • доц. д-р Боян Думанов ARHB523 Археология на българското средновековие ARHB541 Практика "Обработка на археологически находки" ARHB634 Археология на късната античност ARHB654 Семинар "Archaeologia Crass" ARHM113 Гражданска и култова архитектура на Първото българско царство ARHM125 Ювелирството на гръко-римския свят ARHM133 Проблеми на прехода от античност към средновековие ARHM223 Светска култура на Късната античност ARHM232 История на средновековното въоръжение ARHM234 Славянска археология ARHM254 Погребални обичаи и практики в Средновековна България VІІ - ХІV в. ARHM317 Археология на късното Велико преселение на народите - VІ-ІХ век ARHM333 Накити и предмети на лукса през Българското средновековие ARHM337 Светска архитектура и изкуство на Второто българско царство ARHM345 Великото преселение на народите и Югоизточна Европа през IV - VI век. Археология на варварските анклави ARHM462 Семинар: Средновековна керамика: внос и местна продукция ARHM602 Стаж: Археологически проучвания
 • доц. д-р Илиян Боянов ARHB505 Археология на Древна Елада ARHB551 Семинар "Монетна иконография" ARHB633 Римска археология ARHB634 Археология на късната античност ARHB654 Семинар "Archaeologia Crass" ARHM133 Проблеми на прехода от античност към средновековие ARHM148 Градът в Римска Мизия и Тракия ARHM223 Светска култура на Късната античност ARHM251 Археологически аспекти на римското военно дело ARHM253 Художествени занаяти в Древен Рим ARHM262 Класическа епиграфика ARHM317 Археология на късното Велико преселение на народите - VІ-ІХ век ARHM331 Съдебна археология ARHM357 Древногръцка скулптура и живопис ARHM454 Семинар: Религията на Рим и тракийските римски провинции ARHM602 Стаж: Археологически проучвания ARHM758 Семинар: Епиграфски паметници от България ARHM857 Семинар: Визуализация на архитектурни паметници
 • доц. д-р Майя Василева ARHM348 Бронзовата епоха в Анатолия
 • доц. д-р Ралица Берберова ARHM304 Културно наследство на Южните Балкани
 • гл. ас. д-р Богдан Атанасов ARHB651 Семинар "Праисторическа Тракия" ARHM141 Селищни модели през праисторията ARHM149 Погребални практики през праисторията ARHM240 Класификация на археологически артефакти ARHM250 Миграции в праисторията ARHM252 Керамика през праисторията ARHM348 Бронзовата епоха в Анатолия ARHM353 Ранна металургия ARHM355 Праистория на Централна и Западна Европа ARHM446 Практика: Методи и техники на археологическите разкопки ARHM602 Стаж: Археологически проучвания ARHM858 Проект: Археология на обмена и търговията ARHM859 Семинар: Археология на пира ARHM860 Семинар: Праистория на прехода и културното развитие
 • гл. ас. д-р Живко Узунов ARHB516 Семинар "Топография на тракийски селищни комплекси" ARHB534 Методи в археологията ARHB636 Тракийска археология ARHM105 Стопанство и търговия на гръцките колонии ARHM156 Въоръжението в Древна Тракия ARHM206 Керамични комплекси в Тракия: VІІ–І век пр. Хр. ARHM330 Търговията в Древна Тракия ARHM356 Архитектура на древна Елада ARHM359 Приложение на географски информационни системи в археологията ARHM448 Проект: Амфори и амфорни печати ARHM453 Семинар: Гръцка керамика в Тракия ARHM460 Семинар: Тракийски гробници ARHM602 Стаж: Археологически проучвания
 • гл. ас. д-р Петранка Неделчева ARHB531 Неолит на Балканите ARHB541 Практика "Обработка на археологически находки" ARHB651 Семинар "Праисторическа Тракия" ARHM147 Праистория на Мала Азия ARHM149 Погребални практики през праисторията ARHM304 Културно наследство на Южните Балкани ARHM340 Експериментална археология ARHM348 Бронзовата епоха в Анатолия ARHM355 Праистория на Централна и Западна Европа ARHM459 Семинар: Праисторически каменни ансамбли от Западна Мала Азия и Европейска Турция ARHM461 Семинар: Праисторически каменни сечива от ареала на Северна Егея ARHM602 Стаж: Археологически проучвания ARHM858 Проект: Археология на обмена и търговията ARHM901 Статистически методи в археологията