Международен алтернативен туризъм

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата преминава през курсове по организация и управление на международния алтернативен туризъм, туроператорска, агенстка и транспортна дейност, екскурзоводство и туристическа анимация, екотуризъм, геоложки туризъм, културен и религиозен туризъм, селски туризъм, винен туризъм, екстремен туризъм и др. Тренинговите курсове включват семинари, разработване на проекти, практики и теренни проучвания на туристически обекти и дестинации за алтернативен туризъм.

Програмата предлага надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" по 3.9. Туризъм - те записват допълнително 15 кредита от аудиторни лекционни курсове и 15 кредита от тренингови курсове.

прочети още
Международен алтернативен туризъм
 • доц. д-р Биляна Костова GEOM273 Практика: Екстремен и спелеотуризъм GEOM315 Уелнес и СПА туризъм GEOM316 Геоложки туризъм GEOM368 Практика: Теренно проучване на туристическа дестинация (обект) за алтернативен туризъм GEOM370 Практика: Теренно изследване на туристически обект GEOM401 Стаж: Международен алтернативен туризъм GEOM424 Проект: Геоложки туризъм
 • доц. д-р Боян Думанов GEOM214 Публична археология
 • доц. д-р Михаил Михайлов GEOM101 Актуални форми на международния алтернативен туризъм GEOM102 Организация и управление на международния алтернативен туризъм
 • доц. д-р Надя Маринова GEOM185 Проект: Международен туризъм GEOM212 Управление на проекти в сферата на международния туризъм GEOM313 Маркетинг в алтернативния туризъм GEOM314 Мениджмънт в алтернативния туризъм GEOM417 Семинар: Маркетингови и управленски стратегии в алтернативния туризъм
 • доц. д-р Ралица Берберова GEOM109 Екотуризъм и защитени територии GEOM110 Селски туризъм GEOM167 Семинар: Екологични проблеми в туризма GEOM186 Семинар: Обекти за алтернативен туризъм GEOM187 Проект: Екотуризъм и защитени територии GEOM273 Практика: Екстремен и спелеотуризъм GEOM315 Уелнес и СПА туризъм GEOM317 Екстремен туризъм GEOM368 Практика: Теренно проучване на туристическа дестинация (обект) за алтернативен туризъм GEOM370 Практика: Теренно изследване на туристически обект GEOM401 Стаж: Международен алтернативен туризъм GEOM403 Семинар: Природа, култура, туризъм
 • доц. д-р Теодора Ризова GEOM110 Селски туризъм GEOM201 Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма GEOM208 Екскурзоводство и туристическа анимация GEOM222 Практика: Туроператорска, агентска и транспортна дейност в туризма GEOM261 Практика: Екскурзоводство и туристическа анимация MBAM090 Проект: Изграждане и развитие на туристически комплекси MBAM643 Международни стандарти в туризма MBAM644 Изграждане и развитие на туристически комплекси
 • доц. д-р Юлияна Гълъбинова GEOM318 Регионално развитие и туризъм
 • гл. ас. д-р Ваня Хаджиева GEOM217 Ценова политика и ценообразуване при алтернативния туризъм
 • гл. ас. д-р Живко Узунов GEOM272 Проект: Културен и религиозен туризъм GEOM307 Културен и религиозен туризъм
 • гл. ас. д-р Иво Ив. Велинов GEOM216 Винен туризъм GEOM275 Семинар: Дестинации за винен туризъм
 • гл. ас. д-р Милка Хаджикотева MBAM681 Специализиран английски език в туризма
 • гл. ас. д-р Стефания Темелкова GEOM302 Връзки с обществеността и реклама в алтернативния туризъм
 • Валери Пелтеков GEOM317 Екстремен туризъм