Творческо писане

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага обучение по творческо писане, подготвя за сериозно литературно проучване и самостоятелно творчество, което, освен че трябва да завърши със създаване на собствена книга, спомага за създаването на навици и умения, потребни за живота на всеки продуктивен писател. Програмата съдържа три теоретични курса, всички останали курсове предполагат практическо упражняване на уменията, заложени в темите на курсовете (писане, четене, коментар). Основните курсове на програмата се водят от писатели, доказали себе си в литературното публично поле и с опит в преподаването на творческо писане. Студентите ще имат възможността, в различни семинарни и извънаудиторни форми, да се срещнат и с по-голям кръг български автори, които да споделят с тях своя писателски опит.

прочети още
Творческо писане
  • проф. Пламен Дойнов, д.н. CREM005 Драма: композиция и сюжет CREM010 Драматургична ситуация и диалог CREM017 Съставяне на поетическа книга CREM021 Публицистичното писане и документална проза CREM056 Проект: Драма-композиция и сюжет CREM061 Проект: Драматургична ситуация и диалог CREM070 Проект: Съставяне на поетическа книга CREM072 Проект: Публицистичното писане и документална проза CREM152 Магистърски стаж в издателство
  • проф. Михаил Неделчев CREM006 Литературата и другите изкуства-взаимодействия CREM007 Критическото писане CREM016 Биография и мемоар CREM021 Публицистичното писане и документална проза CREM058 Проект: Критическото писане CREM072 Проект: Публицистичното писане и документална проза
  • доц. Морис Фадел, д.н. CREM001 Прозаическото изкуство:Литературните парадигми CREM018 Фентъзи и научна фантастика;принципи на фантастичната проза CREM071 Проект: Фентъзи и научна фантастика;принципи на фантастичната проза
  • доц. д-р Биляна Курташева CREM012 Есето-новият Пан-жанр (от Монтен до Дерида) CREM018 Фентъзи и научна фантастика;принципи на фантастичната проза CREM063 Проект: Есето-новият Пан-жанр (от Монтен до Дерида) CREM071 Проект: Фентъзи и научна фантастика;принципи на фантастичната проза CREM152 Магистърски стаж в издателство
  • доц. д-р Емилия Дворянова CREM002 Фразата CREM006 Литературата и другите изкуства-взаимодействия CREM008 Разказ:модели и техники CREM011 Гледната точка:форми на историята CREM015 Роман:подготовка, изследване, техника CREM053 Проект: Фразата CREM057 Проект: Литературата и другите изкуства-взаимодействия CREM059 Проект: Разказ: модели и техники CREM062 Проект: Гледната точка-форми на историята
  • доц. д-р Йордан Ефтимов CREM004 Поетическото изкуство:класически стих, свободен стих, поезия в проза CREM052 Проект: Онлайн творчество CREM055 Проект: Поетическото изкуство: класически стих, свободен стих, поезия в проза
  • доц. д-р Мария Огойска CREM014 Редактиране и саморедактиране CREM057 Проект: Литературата и другите изкуства-взаимодействия CREM065 Проект: Редактиране и саморедактиране