Архитектура на сградите, конструкция, съоръжения и детайли

Кратко представяне на програмата:

Обучението в докторската програма " Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли " е насочено към подготовка на високо компетентни и образовани специалисти и изследователи в областта на архитектурата.

Департамент "Архитектура" развива разнообразна научноизследователска дейност, свързана с организиране и провеждане на семинари и конференции, в разработване и участие в изследователски проекти и публикуване на проведените изследвания.

Департаментът има възможност за публикуване в "Сборник научни публикации" на департамент "Дизайн", както и в специализирани сборници и издания на конференции, семинари, уоркшопове и т.н., в електронната система на НБУ - Moodle и в e-библиотека (НБУ), където публикуват преподаватели и студенти.

прочети още
Архитектура на сградите, конструкция, съоръжения и детайли
  • проф. д-р Георги Георгиев ARCD001 Архитектурата и жизнената среда на човека ARCD008 Жилищна среда на обитаване
  • проф. д-р Пеньо Столаров ARCD003 Съвременната българска архитектура ARCD004 Съвременната архитектура - световни тенденции
  • доц. Зарко Узунов ARCD005 Съвременни форми на интегриране на елементи на пространствената среда като контекст за трансформацията и