Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата

Кратко представяне на програмата:

Основната привлекателност е симбиозата между изкуство от стъкло с архитектурата и дизайна и обратно; завършилите програмата ще получат и отлична практическа и теоретична подготовка; профилът на кандидат студентите са бакалаври от програми по изкуства и дизайн, както магистри по архитектура от НБУ и други ВУЗ-ове. Програмата е съвместна с университета "Тамаш Батия" гр. Злин, Чехия. Цикълът на обучение е две години/четири семестърa. Програмата предлага курсове на английски и чешки език

прочети още
Изкуството от стъкло в дизайна и архитектурата
 • проф. Тодор Кръстев, д.н. ARCM400 Реконструкция на сгради и исторически пространства
 • проф. д-р Борис Сергинов VIPM623 Изкуства и дизайн в обществена среда - 1 част VIPM629 Изкуства и дизайн в обществена среда - 2 част VIPM634 бекти и арт инсталации в обществени и жилищни пространства - 1 част VIPM635 Класически и нетрадиционни техники, средства и материали в интериорния дизайн 1 част
 • проф. д-р Константин Бояджиев ARCM142 Модерна архитектура: 19-21 век - I част ARCM242 Модерна архитектура: 19-21 век - II част ARCM380 Проектиране на обществени пространства
 • проф. д-р Моника Попова VIPM299 Стаж: стъклото и керамиката в изобразителното изкуство, дизайна и вътрешната архитектура
 • проф. д-р Росица Никифорова ARCM243 Дизайн за архитектурни пространства ARCM244 Проект: Проектиране на жилищните архитектурни пространства и стъкло
 • доц. д-р Анна Аврамова ARCM241 Цвят, светлина, архитектура
 • доц. д-р Анна Янева VIPM422 Практика: Ателие - живопис VIPM433 Живопис
 • доц. д-р Валентина Ганева-Маразова HACM172 Тотално произведение на изкуството HACM174 Музика и изобразително изкуство
 • доц. д-р Венцислав Занков VIPM297 Проект: Пластика в Ателие VIPM378 Пластика и перспектива VIPM424 Въведение в керамиката и стъклото VIPM434 Пластична култура VIPM519 Проектиране на монументални форми в стъклото и скулптурата
 • доц. д-р Константин Вълчев VIPM220 Проект: Изготвяне на реплика VIPM294 Проект: Рисуване VIPM295 Проект: Живопис VIPM296 Проект: Стъкло VIPM298 Проект: Пластична обработкана глина (форми) VIPM299 Стаж: стъклото и керамиката в изобразителното изкуство, дизайна и вътрешната архитектура VIPM388 Стаж в стъкларско предприятие - III част VIPM395 Семинар: Съвременно приложение на силикатните и пластичните форми VIPM418 Практика: Ателие - стъкло VIPM420 Практика: Участие в изложба VIPM423 Рисуване VIPM433 Живопис VIPM515 Шлайфане и гравиране върху стъкло VIPM516 Стъклото в бижутерията VIPM517 Класически и съвременни витражни техники VIPM518 Стъклото в изкуството VIPM519 Проектиране на монументални форми в стъклото и скулптурата VIPM620 Стъкло VIPM621 Пластична обработка на глина VIPM625 Монументална рисунка и мозайка от стъкло в архитектурата VIPM626 Стъкло - техника и технологии VIPM627 Класическа и специфична живопис в стъклото VIPM628 Практика: Ателие - стъкло VIPM630 Стаж в стъкларско предприятие VIPM631 Проект: Стъкло - техника и технологии VIPM632 Стаж в стъкларско предприятие - ІІ част VIPM633 Стъкло и арт проекти в дизайна VIPM636 Практика: Ателие - стъкло ІІ част
 • доц. д-р Ралица Мирчева VIPM295 Проект: Живопис
 • доц. Валентин Савчев VIPM297 Проект: Пластика в Ателие VIPM298 Проект: Пластична обработкана глина (форми) VIPM424 Въведение в керамиката и стъклото
 • гл. ас. д-р Весела Попова ARCM141 История на архитектурата ARCM142 Модерна архитектура: 19-21 век - I част ARCM242 Модерна архитектура: 19-21 век - II част
 • гл. ас. д-р Владимир Димитров ARCM093 История на изкуството HACM106 История на българското изкуство HACM107 Семинар: История на стъклото в българското изкуство HACM122 Иконография и изобразителен текст HACM173 Семинар: Стъкло, медии, изкуство
 • гл. ас. д-р Моника Найденова VIPM415 Стъклото и керамиката в дизайна VIPM417 Комбинация на стъкло и други материали като художествени елементи в архитектурата
 • гл. ас. Елена Джобова VIPM626 Стъкло - техника и технологии
 • д-р Мила Никифорова ARCM243 Дизайн за архитектурни пространства
 • преп. д-р Миряна Йорданова-Петрова ARCM141 История на архитектурата ARCM410 Проект: Реконструкция на сгради и исторически пространства
 • преп. Димчо Тилев ARCM380 Проектиране на обществени пространства
 • Ангел Савлаков ARCM142 Модерна архитектура: 19-21 век - I част ARCM143 Проект: Модерна архитектура ARCM242 Модерна архитектура: 19-21 век - II част
 • Анжело Красини VIPM518 Стъклото в изкуството
 • Диана Диканска ARCM400 Реконструкция на сгради и исторически пространства
 • Ирина Колбасова VIPM385 Предметна среда и експониране в галерийно пространство и екстериор
 • Мирослав Илиев ARCM400 Реконструкция на сгради и исторически пространства
 • Стоян Манчев ARCM243 Дизайн за архитектурни пространства