Композиция и дирижиране

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма "Композиция и дирижиране" има за цел да надгради бакалавърското образование по музика и да създаде екипи от композитори и диригенти, които умеят да творят и работят в една съвременна динамична музикална среда.

Обучението е индивидуално. Студентът бива стимулиран да търси своята творческа идентичност чрез активност и професионално присъствие на различни сцени - опери, концертни зали, телевизии, радиа. НБУ дава възможност за обучение по тясна интердисциплинарна специализация според изискванията на социалната практика, предлага обучение по професионални интереси. Програмата предлага специализирано обучение в областите: композиция оркестрово и хорово дирижиране.

прочети още
Композиция и дирижиране
 • проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н. MUSM032 Семинар: Музикални изкуства I част MUSM042 Семинар: Музикални изкуства II част MUSM128 Съвременна българска музика I част MUSM129 Авангардни и постмодерни направления в музиката MUSM282 История на съвременната музика I част MUSM382 История на съвременната музика II част
 • проф. Явор Конов, д.н. MUSM032 Семинар: Музикални изкуства I част MUSM042 Семинар: Музикални изкуства II част MUSM252 Хармония и контрапункт I част
 • проф. д-р Георги Арнаудов MUSM030 Практика: Дирижиране I част MUSM050 Практика: Дирижиране II част MUSM102 Музикални исторически епохи и стилове - І част MUSM103 Композиция I част MUSM125 Оркестрация за симфоничен оркестър I част MUSM129 Авангардни и постмодерни направления в музиката MUSM225 Оркестрация за симфоничен оркестър ІІ част MUSM278 Композиция ІІ част MUSM345 Композиторски/диригентски анализ на партитурата I част MUSM346 Композиторски/диригентски анализ на партитурата II част MUSM375 Стаж: Композиция и дирижиране MUSM400 Проект: Композиция II част MUSM419 Работно ателие - музикално майсторство II част MUSM424 Проект: Композиция І част MUSM806 Практика: Композиция I част
 • проф. д-р Георги Петков MUSM030 Практика: Дирижиране I част
 • проф. д-р Марио Хосен MUSM408 Практика: Конкурси, майсторски класове I част MUSM411 Практика: Конкурси, майсторски класове II част
 • проф. д-р Милена Шушулова-Павлова MUSM411 Практика: Конкурси, майсторски класове II част
 • проф. д-р Стефан Драгостинов MUSM103 Композиция I част MUSM124 Оркестрация за духов оркестър I част MUSM125 Оркестрация за симфоничен оркестър I част MUSM129 Авангардни и постмодерни направления в музиката MUSM225 Оркестрация за симфоничен оркестър ІІ част MUSM250 Кръстосани жанрове в музиката MUSM252 Хармония и контрапункт I част MUSM278 Композиция ІІ част MUSM283 Дирижиране на хор/оркестър от клавир ІІ част MUSM285 Основи на додекафонията MUSM345 Композиторски/диригентски анализ на партитурата I част MUSM346 Композиторски/диригентски анализ на партитурата II част MUSM347 Дирижиране на хор/оркестър от клавир І част MUSM400 Проект: Композиция II част MUSM410 Работно ателие - музикално майсторство I част MUSM419 Работно ателие - музикално майсторство II част MUSM424 Проект: Композиция І част MUSM806 Практика: Композиция I част MUSM816 Практика: Композиция II част
 • проф. Людмил Ангелов MUSM408 Практика: Конкурси, майсторски класове I част MUSM411 Практика: Конкурси, майсторски класове II част
 • гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска MUSM410 Работно ателие - музикално майсторство I част MUSM419 Работно ателие - музикално майсторство II част
 • д-р Ермила Швайцер MUSM410 Работно ателие - музикално майсторство I част
 • почетен професор д-р Етиен Леви MUSM409 Практика: Самостоятелна изпълнителска работа І част MUSM418 Практика: Самостоятелна изпълнителска работа ІІ част
 • д-р Наталия Афеян MUSM409 Практика: Самостоятелна изпълнителска работа І част MUSM418 Практика: Самостоятелна изпълнителска работа ІІ част
 • Георги Димитров MUSM283 Дирижиране на хор/оркестър от клавир ІІ част MUSM347 Дирижиране на хор/оркестър от клавир І част
 • Найден Тодоров MUSM030 Практика: Дирижиране I част MUSM050 Практика: Дирижиране II част MUSM124 Оркестрация за духов оркестър I част MUSM283 Дирижиране на хор/оркестър от клавир ІІ част MUSM347 Дирижиране на хор/оркестър от клавир І част MUSM375 Стаж: Композиция и дирижиране