Световно стопанство. Международни икономически отношения

Кратко представяне на програмата:

Програмата осигурява придобиване и непрекъснато осъвременяване на знанията за процесите в глобалната икономическа среда и за тяхното отражение върху корпоративното управление във всички отрасли. Силно интердисциплинарният характер на докторската програма предоставя възможност на специалисти от други образователни направления да разширят и задълбочат компетентността си в различни области на съвременната икономическа среда, надхвърляща политическите граници на отделните държави.

Кръгът от възможни докторски тези в рамките на програмата е изключително широк, но центърът на тежестта им е съсредоточен върху еволюцията, състоянието и перспективите на процесите в глобалната икономическа и финансова среда, както и на тяхното отражение върху стопанските процеси в България. Неизбежна част от анализите в докторските тези са политиките на Европейския съюз и на българските правителства, както и ролята им за конкретните вътрешни последици от промените в глобалната среда.

прочети още
Световно стопанство. Международни икономически отношения