Музика

Кратко представяне на програмата:

Докторантите в докторска програма "Музика" могат да работят с едни от най-добрите музиколози в България и Европа. Използвайки модерната и богата библиотечна база на университета и направлявани от вещи научни ръководители, младите хора ще продължат своето обучение в областта на музиката на по-висок етап при теоретичните си изследователски търсения. Докторантите на НБУ имат възможност да участват в организираната традиционно Научна конференция за докторанти с международно участие. Изнесените доклади се издават в отделен сборник.

прочети още
Музика
 • проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н. MUSD002 История на музиката за докторанти MUSD007 Проекти и финансиране в музиката MUSD008 Информационни подходи в музикознанието MUSD009 Работа с термини и понятия. Исторически развой на терминологичния апарат MUSD010 Докторски семинар MUSD013 Научно изследване MUSD017 Специализирана история и теория на музиката
 • проф. Мария Грозева, д.н. MUSD011 Чужд език за докторанти
 • проф. Явор Конов, д.н. MUSD001 Теория на музиката за докторанти MUSD002 История на музиката за докторанти MUSD005 Световни концертни стандарти MUSD009 Работа с термини и понятия. Исторически развой на терминологичния апарат MUSD010 Докторски семинар MUSD013 Научно изследване MUSD017 Специализирана история и теория на музиката MUSD018 Психология на артистичното и сценично поведение
 • проф. д-р Албена Кехлибарева-Стоянова MUSD021 Камерна музика за докторанти
 • проф. д-р Веселина Манева MUSD006 Законодателство в музикалните изкуства
 • проф. д-р Георги Арнаудов MUSD001 Теория на музиката за докторанти MUSD003 Подготовка на концертна програма MUSD010 Докторски семинар MUSD013 Научно изследване MUSD015 Избор, подготовка и реализация на концертна програма за концерт или конкурс MUSD016 Изпълнителски анализ на произведение
 • проф. д-р Марио Хосен MUSD020 Изпълнителско майсторство за докторанти
 • проф. д-р Милена Шушулова-Павлова MUSD003 Подготовка на концертна програма MUSD007 Проекти и финансиране в музиката MUSD010 Докторски семинар MUSD013 Научно изследване MUSD014 Интерпретационни характеристики на изпълниителството MUSD015 Избор, подготовка и реализация на концертна програма за концерт или конкурс MUSD016 Изпълнителски анализ на произведение MUSD020 Изпълнителско майсторство за докторанти MUSD021 Камерна музика за докторанти
 • проф. д-р Симо Лазаров MUSD003 Подготовка на концертна програма MUSD010 Докторски семинар MUSD013 Научно изследване MUSD015 Избор, подготовка и реализация на концертна програма за концерт или конкурс MUSD016 Изпълнителски анализ на произведение
 • доц. д-р Емилия Дворянова MUSD012 Български език за докторанти - чужденци
 • доц. д-р Нина Найденова MUSD010 Докторски семинар MUSD020 Изпълнителско майсторство за докторанти
 • д-р Ермила Швайцер MUSD021 Камерна музика за докторанти
 • почетен професор д-р Етиен Леви MUSD003 Подготовка на концертна програма MUSD013 Научно изследване MUSD014 Интерпретационни характеристики на изпълниителството MUSD015 Избор, подготовка и реализация на концертна програма за концерт или конкурс MUSD020 Изпълнителско майсторство за докторанти